fredag, februari 21, 2014

Borg och M tror inte på svenskt jordbruk - Heja C!

Jag gillar Anders Borg. Men ska han "finansiera" Sverige är ett starkt Centerparti omistligt. Med M på egen hand skulle svenskt jordbruk och livsmedelsindustri leva mycket farligt.

Anders Borg uttalar sig i Land Lantbruk idag mycket slarvigt och illa om det svenska jordbrukets framtid under rubriken "Jordbruksindustrin överlever inte". Han verkar tro att framtiden för svensk livsmedelsproduktion ligger i nischproduktion och småskalig förädling och gårdsslakterier osv. All respekt för dessa, men grunden i svensk livsmedelsproduktion måste oundgängligen vara en rationell och konkurrenskraftig växtodling- och animaliproduktion som kan använda Sveriges rika åkerjords- och betesmarksresurser till att uthålligt producera miljö- och djuromsorgsvänlig mat i världsklass.

Jag har skrivit  mycket om detta, om utförsbacken som svensk mjölk- och köttproduktion befinner sig i och om hur utvecklingen kan vändas.

Jag har också starkt kritiserat Moderaternas agerande i viktiga frågor för jordbruk och livsmedelsindustri, och jag har redovisat att Centerpartiet ändå lyckats driva fram betydande förbättringar i alliansen under landsbygdsministern Eskil Erlandssons ledning.

Alla de 100.000-tals och miljoner svenskar som vill slå vakt om ett levande och livskraftigt jordbruk över hela landet, och en dito landsbygd, ska veta att det är Centerpartiet som ständigt av all kraft driver på för detta i riksdag och regering. Jag är riksdagsledamot sedan 2004 och har på nära håll sett och medverkat i detta och kan vittna om att det finns ett parti som alltid har detta fokus, till skillnad från övriga partier som tyvärr har det i begränsad grad eller inte alls. Centerpartiet har också fått igenom mycket i alliansen, men har också gått på några minor när (M)otkrafterna i några frågor blivit övermäktiga (se länkar ovan).

Jag är en varm alliansvän, alliansen har framgångsrikt lett Sverige genom finanskriser och lågkonjunktur med fortsatt stark ekonomi och ökad sysselsättning, och jag tror att valet blir mycket jämnt med goda möjligheter för alliansen att komma ifatt och förbi de 3 rödgröna partier som inte längre samarbetar.

Mitt entydiga råd till alla er som känner starkt för att hela Sverige ska leva, och att de gröna näringarna med livsmedelsproduktionen som en avgörande del ska ges förutsättningar att vända den negativa trenden på viktiga områden, är att ni ger er röst till Centerpartiet! Ett starkare Centerparti i riksdag och regering betyder en starkare röst för en levande landsbygd och för ett livskraftigt jord- och skogsbruk som växer och utvecklas!