söndag, oktober 23, 2011

Beteskrav endast för uppbunda kor!

Fredrick Federley har, delvis inspirerad av mig, lagt en viktig motion om om att kor i modern lösdrift inte i lag ska åläggas att gå ut på bete några korta sommarmånader.

Läs motionen, den argumenterar väl för att de 50 procent av Sveriges kor som huvuddelen av året står uppbunda på båspallar självfallet måste ut på bete på sommaren.

Men den argumenterar lika väl för att de 50 procent som finns i moderna lösdriftsstallar inte ska behöva åläggas att gå ut på bete om de har det bra i stallet med tillräckliga rasthagar.

Det stora bekymret i svensk livsmedelsproduktion är att den minskar, och att importen av mat från utlandet istället väller in, från djur som levt under sämre regelverk än i Sverige. Därför kan inte Sverige ålägga sig olika små särkrav som tillsammans fördyrar produktionen så mycket att den mjölkbonde som har eller överväger att låna upp 5 eller 10 eller 20 miljoner kronor för att bygga ett modernt mjölkstall inte gör det, eller måste lägga ner.

Därför kan alltför ambitiösa lagkrav och regler vara contraproduktiva, de driver fram nedläggning och import istället för att fler djur har det bra i Sverige.

Land lantbruk skriver om motionen, och det förs en intressant kommentatorsdebatt i anslutning.

Lantbrukarna Per Andersson och Paula har investerat mycket i modern lösdrift och strider för att lagkravet ska tas bort. Land lantbruk har skrivit om detta för ett år sedan, här.

Min grundläggande uppfattning är att krav på bete, förbud mot handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel, förbud mot genteknik i växtförädlingen osv främst ska finnas i ekocertifieringen och förstärka Krav-märket och EU-ekologiskt. Däremot ska samma krav inte generellt åläggas hela det svenska jordbruket, och framförallt inte när vi ser att den svenska livsmedelsproduktionen de senaste decennierna har minskat med en tredjedel samtidigt som importen snart överstiger 50 procent av det vi äter...

Och som sagt, har kor i modern lösdrift en bra tillvaro under 8, 9 eller 10 månader om året är det naturligtvis så att de har det även under sommarmånaderna även om de inte i lag åläggs att gå ut på betesmarker.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,