onsdag, juni 30, 2010

A-kassebatalj i riksdagen!

Gårdagen var den sista dagen detta riksmöte för interpellationsdebatter. Maud Olofsson debatterade i 4 timmar, Göran Hägglund i 3 och Sven-Otto Littorin som vanligt längst i nära 5 timmar.

Mina två interpellationer till arbetsmarknadsministern besvarades allra sist, mellan 19 och 20.

De flesta debattörer under dagen var engagerade socialdemokrater, som Sven-Erik Österberg, Veronica Palm, Bosse Ringholm, Patrik Björk och Eva-Lena Jansson.

Men det fanns också en engagerad centerpartist, och jag gick upp i flera av debatterna kring ungdomsarbetslöshet förutom i mina egna om en allmän A-kassa som likt sjukförsäkring och folkpension omfattar alla som söker arbete, samt om en från de röda (och andra) fackförbund fristående Alfakassa.

Här är en länk till debatterna; mina två interpellationer är allra längst ner (scrolla på) och debatten om ungdomsarbetslöshet 3-4 debatter innan.

Jag klistrar för enkelhets skull in mitt första inlägg om Alfakassan nedan. Det är den A-kassa man hänvisas till om man inte vill vara med i t ex de röda fackens a-kassor. Den påstås vara "Oberoende" trots att det är konkurrenterna - alla andra a-kassor - som av regeringen Persson gjordes till huvudman för den "fristående " Alfakassan.

Jag menar att det varken är rätt mot Alfakassan eller fackens A-kassor att dessa givits detta ansvar. Deras incitament är ju snarare att det är bra om konkurrenten Alfakassan har dyr avgift och långa köer än tvärtom. Och hoppsan, så är också fallet!

Jag ifrågasatte också rimligheten i att spannet i medlemsavgift i olika a-kassor kan skifta mellan 90 kr i månaden för SACO (tror jag) och hela 440 kr i månaden för många låginkomsttagare i Alfakassan. Visst styr kopplingen mellan avgift och arbetslöshet till en högre effektivitet, men jag tycker faktiskt inte det är rimligt med så stora skillnader.

Jag vill ha det som i sjukförsäkringen; en allmän a-kassa med enhetliga avgifter som omfattar alla som söker arbete!!

Anf. 207 STAFFAN DANIELSSON (c):
"Herr talman! A-kassan borde självfallet vara allmän och omfatta alla som står till arbetsmarknadens förfogande. Den debatten har vi just haft.
En annan orimlighet vad gäller arbetslöshetsförsäkringen är arbetslöshetskassornas sammankoppling med politiserade fackförbund. Ett antal fackförbund är fortfarande starkt politiserade genom en tydlig koppling till och som stora bidragsgivare till Socialdemokraterna. Dessa förbund driver sedan länge en massiv politisk s-propaganda i sina medlemstidningar, på sina möten och genom sina ombudsmän och förtroendevalda.
På central nivå sitter ledande fackföreningsledare i Socialdemokraternas högsta organ. Förtroendevalda och ombudsmän i dessa fackförbund är regelmässigt sympatisörer nästan enbart till socialistiska partier, medan den som ger uttryck för borgerliga sympatier endast undantagsvis erhåller ett uppdrag. Det här är enligt min uppfattning en orimlig ordning.
Särskilt stötande är det att dessa fackförbund administrerar arbetslöshetsersättningen också till de medlemmar som man dagligen skäller ut. Huvuddelen av de pengarna kommer från allmänna skattemedel. För att nödtorftigt visa på en viss valfrihet har Alfakassan tillskapats i slutet av 1990-talet av den dåvarande s-regeringen Persson. Alfakassan sägs vara fristående från fackförbunden eller ”statlig”. Pyttsan! Den är varken fristående eller statlig. Det är Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, som är huvudman för Alfakassan och tillsätter styrelse. Nyligen har ordförandeskapet i SO växlat från IF Metall till Handelsanställdas förbund.
Motivationen hos andra a-kassor att erbjuda en konkurrenskraftig fristående a-kassa till sina egna a-kassor är rimligen låg, herr arbetsmarknadsminister. Ju bättre man lyckas med detta, desto fler av de egna medlemmarna kan givetvis befaras gå över till Alfakassan. Incitamenten slår i fel riktning, arbetsmarknadsministern. Det är därför inte rätt mot vare sig Alfakassan eller alla de a-kassor som i dag är huvudmän för a-kassan att detta starka samband finns.
Hur skört står den fristående Alfakassan? Hur fungerar de felaktiga incitamenten? Hur väl lyckas ordföranden i Handelsanställdas förbund i sitt uppdrag att förvalta den oberoende Alfakassan? Det beror på vilket målet är. Är målet att Alfakassan ska ha en av de högsta medlemsavgifterna och mycket längre kötider än de flesta andra a-kassor har man lyckats mycket väl. Jag tycker att ett alternativ som bör prövas är att Alfakassan ägs och drivs av staten genom till exempel Arbetsförmedlingen eller annan huvudman.
Arbetsmarknadsministern verkar vara tillfreds med dagens ordning, att Alfakassan kostar 440 kronor per månad medan många a-kassor kostar mindre än hälften. Akademikernas kostar till exempel 90 kronor per månad. Likaså verkar både arbetsmarknadsministern och Patrik Björck vara tillfreds med att bocken i viss mån sätts till trädgårdsmästare genom att de fackförbund som har egna a-kassor också får i uppdrag att sköta Alfakassan bättre än dessa. Jag förstår inte riktigt varför en borgerlig, duktig och skicklig arbetsmarknadsminister inte vill se en verkligt fristående a-kassa som alternativ till de politiserade fackförbundens."

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,