lördag, november 02, 2013

C i regeringen - Åtgärder för landsbygd och jordbruk!


Exempel på åtgärder som Centerpartiet drivit fram i alliansregeringen för att stärka jordbruket

(oktober 2013)

 • Regeringen har på C-initiativ tillsatt en utredning för att stärka det svenska lantbrukets konkurrenskraft.
 • Över en miljard har hitills satsats på Matlandet, primärproduktion, offentlig mat, förädlad mat, restaurangnäringen och matupplevelser.
 • Djurägarnas kostnader för kontrollen vid slakterier har tagits över av staten, 120 miljoner kr per år. Myndighetskontrollen vid länsstyrelsen för djurskyddet betalas nu av staten och inte av djurägarna
 • Den unika svenska skatten på mineralgödsel har tagits bort, över 300 milj kr per år.
 • Ständigt arbete med att förenkla regelverk och minska byråkrati (visst återstår mycket att göra..) Biotopskyddet ses över, t ex att stenmurar måste kunna tas bort ibland.
 • Landsbygdsministern driver på så att CAP ska gynna aktiva bönder, att landsbygdsprogrammet består, att förgröningen blir rimlig och att betesmark definieras rimligt.
 • En översyn görs av åkermarkens skydd i miljöbalk mm, skyddet behöver stärkas. Gårdsstödet betalas ut tidigare
 • Djurvälfärdsersättning införd till grisbönder.
 • Landsbygdsministern vill ha en kopeng. Vallstödet har höjts
 • Stöd till förnybara drivmedel som etanol och biogas (en ständig kamp)
 • Lantbrukarnas egenavgifter har sänkts med 5 %.
 • Medfinansiering i sjukförsäkringen (efter 2 veckor) har tagits bort och C kämpar för att se över hur lägre kostnader för de första veckorna ska uppnås.
 • Anslaget till enskilda vägar har höjts till över 1 miljard per år.
 • Drivit fram satsningar för bredband över hela Sverige, totalt 1,2 miljarder.
 • Möjlighet att överföra skogskonto vid generationsskifte.
 • Centerpartiet driver på för att maten ska ursprungsmärkas.
 • Centerpartiet driver på för att den offentliga matupphandlingen ska ställa högre krav på god djuromsorg och miljöhänsyn.
 • EUs landsbygdsprogram för kommande 7-årsperiod kunde blivit ca 27,5 miljarder kr, om finansen och M fått som de ville. Centerpartiet slogs för oförändrat 35 miljarder, det blev 32,4, dvs nära 5 miljarder mer än utgångsbudet. Sveriges del på nära 18 miljarder per år ökades med 130 mkr per år jämfört med tidigare tack vare C, dock förhindrade M/FP att tillskottet blev de 500 mkr per år vi slogs för.
 • Min (Staffan Danielssons) uppfattning är att ytterligare åtgärder behövs för att svensk livsmedelsproduktion ska kunna öka igen och pressa ner importen, och landsbygdsministern arbetar säkert i den riktningen men måste ju ha hela regeringen med sig; En parlamentarisk livsmedelsberedning typ försvarsberedningen behöver tillsättas, nya riksdagsmål behöver antas,  en bred kraftsamling i en samlad livsmedelsstrategi behöver utarbetas! Det är mycket trist att moderaterna går emot alla dessa förslag och hänvisar till att EU istället bör ha en gemensam livsmedelsstrategi för sina 28 medlemsländer (dvs Sverige ska utveckla sitt jordbruk tillsammans med t ex Grekland, Italien och Spanien..?). Jag tycker ärligt talat att det är korkat resonerat, andra EU-länder har naturligtvis egna livsmedelsstrategier och naturligtvis borde Sverige ha en vässad sådan för att vända den negativa utvecklingen för jordbruk och livsmedelsproduktion i vårt land.! Tala om att Centerpartiet behöver stärkas!

 M och sannolikt FP har också i regeringen trots hårt C-motstånd drivit fram att återbetalningen till jordbruket av dieselskatt nu (2013 och 2015) minskar med 600 milj kr. Både Fredrik Reinfeldt och Anders Borg har offentligt deklarerat hur viktigt detta var, bönder ska minsann betala lika mycket dieselskatt som lastbilarna i Sverige även om övriga bönder i EU redan betalar väsentligt mindre än de svenska bönderna. Statsministern har också närmast beklagat att handelsgödselskatten tagits bort – ”det var inte vi som drev det”.

Centerpartiet har alltså drivit fram många åtgärder för att stärka jordbrukets konkurrenskraft. Ibland bromsar andra partier i regeringen. Resultatet är ändå långt bättre än om en rödgrön konstellation hade styrt. Vänner av landsbygd och jordbruk bör stärka centerpartiet så att vi kan lyckas ändå bättre åren framöver i utvecklingen av lantbruket och landsbygden!