onsdag, december 30, 2009

kyla,väder,ozon

I natt minus 19 grader, nu -15 på väg neråt, rekordtjockt ozonskick ryktas det...

Säkert tillfälligheter!

lördag, december 26, 2009

Glasbits-Sex!

Ett poem till från Svalövs lantbruksskolas kurstidning Quick-Rothen från 1970. Evärdigliggörs härmed i bloggvärlden 2009, som julavkoppling;

Glasbits-Sex

En glasbit jag kände
han hette Konvex
hans pulsar de brände
av glasbitssex

Han älskade våldsamt
en fröken Konkav
hans åtrå var stor
han gick nästan av

De vore på party
engång i ett gitter
det gick som det gick
hon födde ett splitter

De flytta tillsammans
men allt gick i kras
de voro ju bara
bitar av glas

De levde erbarmligt
fingo så ärva
en släkting som krossats
en rik gammal skärva

Sen levde de länge
Konkav och Konvex
de lever nog tills
att en av dom spräcks


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

fredag, december 25, 2009

Svalöv, schlagertext,Quickroten

Juletid, rensa hyllor, blicka bakåt.

Hittar A4-tidningen Quickroten från Svalövs lantbruksskola 1969-70. Med mig och 7 andra som drivande krafter. (Lundborg, Wiklander (tyvärr bortgången), Hofving,Lilja,Edholm, Noaksson, Irander).

Då fanns inte internet och bloggar, och därför tänker jag nu lyfta fram några alster från Quickroten för en bredare publicering. Kanske kan ett svensktoppsgenombrott äntligen komma för schlagertexten nedan..., känns som en föregångare till "Bonde söker fru" och "Grabben från graven bredvid"...

Rätt aktuell känns också den minnessten som prydde en hel sida med texten " Till minne av dem som trotsade jordbrukslagstiftningen och sökte höja produktionen - kvinnor och barn reste stenen i armod"..

En ensam bondgrabbs klagande sång

O, Svenska flicka, jordbruksdotter
skilda falla ödets lotter
Du, som är så snygg om vaden
lockades till stora staden
medan jag på landet kvar
säkert blir i alla dar

Du glömde mig som sitter här
på ödslig gård och har dig kär
Du vill dansa, gå på bio
och vara uppe efter nio
och inte åka många mil
till stan...men Du, nu har jag bil

Kom flicka lilla, min ögonfröjd
nu kan jag göra dig helt nöjd
förutom bilen har en faktor
kommit till, jag har köpt traktor
så kom, o, kom, o , kom, min kära
hjälp mig statens skatter bära

Tänk på fågelns sång i lunden
tänk på mig och tänk på hunden
tänk på allt vad landet ger
kom till mig, kom nu, jag ber
Du slipper mjölka, slipper spinna
bada Du vill bli min kvinna

Söta lilla goa fina, tänk på humlesurr och bina
och på hur du skulle må
en rofylld kväll med TV:2
Ack, Svenska flicka, jordbruksdotter
kom till mig...MEN FÖRE SLÅTTER


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

tisdag, december 22, 2009

Stockholmsstads-Centern: Vilket getingbo!

Det är mycket viktigt för centerrörelsen i Sverige att Stockholmscentern har utvecklats så positivt! Här förs en spännande idédebatt och här tas initiativ som ger liv åt centerpartiets partistämmor!

Förra valet ökade centerpartiet och fick två riksdagsmandat i Stockholm av 42; förkroppsligade av Solveig Ternström och Fredrick Federley. Båda är personer med lyskraft som syns och hörs, vilket är extra viktigt i en storstadsvalkrets.

Ser man de övriga namnen från Stockholm hävdar sig centernamnen väl, här finns partiledare som Sahlin och Ohly men också många som inte är så namnkunniga.

Resultatet av partiets medlemsomröstning presenteras idag, tillsammans med nomineringskommitténs förslag till stämman.

Jag är imponerad över listan, vilket getingbo! En lista väl värd att ta hem 4 mandat och gärna fler!

Medlemsomröstningen vanns av Fredrick Federly knappt före Andreas Carlgren med Abir Al-Sahlani och Elisabeth Thand-Ringqvist hack i häl. Goda röstsiffror fick också Johan Hedin, Maria Bogren, Oscar Fredriksson, Elisabeth Falemo och Helen Törnqvist.

Maud Olofsson föreslås toppa listan, spännande!

I valet mellan Federley och Carlgren väljer nomineringskommittén att placera 1980- och 90-talets ledande Stockholmspolitiker Carlgren som tvåa före den under mandatperioden ledande Federly. Här finns en reservation som stämman får avgöra.

Men vilken lista, oavsett slutlig utformning! Den borde ha goda förutsättningar att vinna Stockholmarnas gillande.

Med ett växande stöd kommer utöver Carlgren och Federley även Abir Al-Sahlani och Elisabeth Thand-Ringqvist och kanske Johan Hedin in; Abir med rötterna i Irak och högt placerad på Centerpartiets EU-lista, Elisabeth med rötterna i Jämtland och tung sakkunnig i regeringskansliet samt Johan, en brinnande liberal och egen företagare!

Centerpartiet är det gröna liberala miljöalternativet av de borgerliga partierna, med engagemang för vanliga människor i arbete eller i pension, för utvecklingen i hela Sverige, för näringsliv och småföretagande och för frihet och integritet. Med mera!

Vi har sargats en del av regeringsansvaret som tvingar fram ansvar även för beslut i besvärliga frågor, t ex den svåra avvägningen mellan landets säkerhet och människors integritet vad gäller underrättelseinhämtning genom signalspaning.
Vi har ändå drivit frågan starkt från integritetssynpunkt , där Fredrick Federley betytt mycket, vi har lyssnat till kritiken och riksdagen har nu fattat beslut vilket ska utvärderas redan år 2011 vid den kontrollstation som vi föreslagit och fått igenom.

De radikalaste kritikerna accepterar överhuvudtaget ingen signalspaning i tråd. Det faktum att hela riksdagen, inklusive de rödgröna, ändå anser det - tyvärr - nödvändigt visar på allvaret i frågan så som vår värld ser ut. Skulle Centerpartiet likt Piratpartiet prioritera ner sitt ansvar för landets säkerhet och beakta endast integriteten i denna fråga skulle vår regeringsmedverkan kunna brista. Det finns också en stark opinion för Sveriges försvar och dess behov av underrättelseinhämtning, även om den inte (behövt) mobiliserats fullt ut i debatten till skillnad från integriteten.

En viktig del i Centerpartiets - och säkert Stockholmscenterns - valrörelse blir att fortsätta att lyfta integritetsfrågorna. FRA-frågan visar på vårt engagemang för dessa, och jag menar att vi med högburet huvud kan visa på med vilket allvar vi diskuterat och drivit dem även om vi har fått acceptera den avvägning som gjorts utifrån även landets och medborgarnas säkerhet där vi drivit fram integriteten.

Vad händer då på nomineringsfronten i andra valkretsar, t ex Östergötland. Förnomineringen är klar, medlemsomröstningen är klar och räknad, vi får se när nomineringskommittén presenterar den och sitt förslag till riksdagslista som ska fastställas (så sent som) den 20 mars på distriktsstämman.

Jag känner mig varm i kläderna och har "motvilligt" låtit mig nomineras till en ev ytterligare mandatperiod...En svensk jantetradition kräver ju ibland att man ska formulera sig just så. Utvecklingen går dock snabbt mot en mer "amerikansk" inställning - där man tar för sig mer - vilket jag tror är bra.

Vi får se hur det går i "amerikanska" Stockholm och även i Östergötland, där det också finns många starka kandidater.

Med detta en tillönskan om God Jul och Gott Nytt År till Dig som råkar läsa denna blogg just nu!!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,
Läs även andra bloggares åsikter om ,

söndag, december 20, 2009

ÖB backar från vad som tidigare aviserats!

För knappt ett år sedan aviserade försvarsmakten ett antal åtgärder inom ramen för sitt fögderi; bl a färre flygbas(underhålls)bataljoner, gemensam ledningscentral i Bålsta, nedläggning av Ärna flygplats.

Alla dessa förslag har rönt hård intern kritik från inte minst berörda förband men även från andra. Den har i hög grad åskådliggjorts på olika bloggar, i inlägg och kommentarer.

Nu backar ÖB från dessa förslag, de kostar mer än de smakar.

Nedläggningen av ledningscentralen i Hästveda i Skåne står uppenbarligen fast, men skjuts framåt.

Frågan om helikoptrar till ISAF och Swecon i Afghanistan blev några fler amerikanska, och från 2011 de HKP 10B som det jobbas för fullt med. HKP 4 ligger uppenbarligen kvar i malpåsen, i varje fall ytterligare en tid.

Mina kommentarer?

Som jag tidigare redovisat är dessa frågor så komplicerade att det är svårt att utifrån riksdagsperspektivet ta egen tydlig ställning utan att ha tillgång till hela beslutsunderlaget. Då handlar det mera om vem eller vilka man ska lita på, vilket också kan vara lite komplicerat.

Mitt huvudspår är ju naturligen den ansvariga myndigheten - försvarsmakten - och den sammanvägning den gör, och jag har självfallet förtroende för regeringen och försvarsministern.

Om jag summerar så har ÖB/försvarsmakten fullföljt sin linje i helikopterfrågan men backat i tre övriga ovan. Bloggdebatten om helikoptrarna har också varit mer öppen, medan kritiken varit rätt entydig i de tre övriga frågorna.

Det är bra att kunna ompröva och backa om verkligheten så kräver, och det ska ÖB ha credit för. Har den starka interna kritiken haft betydelse eller hade ÖBs beslut blivit detsamma ändå? Jag vet inte, men nog har kritikernas ställning stärkts genom dessa turer.

Några fler som kommenterar är Wiseman och igen, Peter Hammarberg och Strilaren 2 (Widman)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

torsdag, december 17, 2009

Biogas och fossilgas i Stockholm??! Kätterska tankar

Stockholm producerar en del biogas men trots rätt få biogasbilar - relativt totalen i området - så räcker inte volymerna. Det tar tid att få upp biogasproduktionen, tankställena är inte så många och ännu värre, det finns ibland inte gas.

Jag har några förslag och funderingar utifrån ett helikopterperspektiv.

1. Biogas är ett mycket bra drivmedel från miljösynpunkt, och förtjänar största möjliga expansion i Stockholm och över landet. Det tar ändå tid att få upp volymerna.

2. Jag har successivt fått en ökad öppenhet för att fossil gas (naturgas) skulle kunna spela en roll för att bidra till att minska Sveriges olje- och bensinberoende, samtidigt som detta även skulle öka biogasens möjligheter. Ju fler gasmackar och gasbilar, ju större potential för att koppla på och öka andelen biogas i gasmixen.

3. Men är inte naturgas något förfärligt som Sverige ska bekämpa och inte alls öka användningen av? Idag är Sverige säkert ett av de länder i Europa där fossilgasen används i särklass minst och vi skyr den som pesten. Den är fossil, nämligen, vilket är korrekt.

4. Men är fossil gas värre än fossil bensin och diesel? Och Sverige är ju ett i hög grad oljeímportsberoende land. Nej, tvärtom. En bil som tankas på naturgas reducerar sina miljöfarliga utsläpp med 30-40 procent, vill jag minnas.

5. Men tar inte naturgasen slut mycket fortare än oljan? Nej, tvärtom. Rysslands och andra länders gasfyndigheter lär räcka så där 10 gånger längre än oljan, flera hundra år.

6. Men slår inte naturgasen ut biobränslen och biodrivmedel i Sverige om den skulle expandera här? Jag befarade detta tidigare, när jag starkt motarbetade en gasledning från Småland och genom Östergötland mot Mälardalen (det finns ju gasledningar från Malmö och upp till Göteborg och en bit in i Småland). Regeringen jobbar sedan 5 -6 år eller mer på om detta ska tillåtas eller ej.
Jag är inte längre så orolig för att naturgas och biobränsle behöver stå emot varandra. Om naturgasen ersätter olja i främst tung industri samt bensin som drivmedel är det ju faktiskt miljömässigt ett betydande steg framåt. Utsläppen minskar rejält. Priset på gas är ju kopplat till oljepriset och bioenergins och biodrivmedelens expansion och konkurrensmöjligheter relativt olja är ju allt starkare.

7. Allra bäst är självfallet att all energi och drivmedel kommer från förnybara energikällor. Under överskådlig tid har Sverige dock ett stort oljeberoende från i hög grad Ryssland. Om en del av detta ersätts av den betydligt miljövänligare naturgasen - relativt sett - får vi ett ökat naturgas"beroende", så klart. Det nuvarande fossila oljeberoendet blir dock samtidigt mindre och mer diversifierat. Att entydigt förkasta detta som dåligt är väl ändå lite svårt, utsläppen minskar och biogasen får större möjligheter att expandera.
Med en ökad andel naturgas som drivmedel blir infrastrukturen för gas bättre, och genom detta kan sedan biogasen successivt öka sin andel i gasblandningen genom t ex egna mål och utfästelser från gasförsäljarna och genom morötter och inblandningskrav fråm staten.

8. Stockholm, då?! Så snabb expansion av biogasen som möjligt, givetvis, men insikt om att detta tar tid. Därför bör alltså naturgas - oftast LNG, dvs flytande naturgas - importeras med fartyg och på samma sätt som bensin till bensinmackarna förse gaspumparna med tillräckliga mängder gas. Varför detta inte fungerar i Stockholm vet jag inte, men detta måste fås att fungera snarast möjligt! Annars må huvuden rulla och ersättas med sådana som klara av att få detta att fungera.

Jag skulle också gärna se att Stockholm utreder en massiv satsning på gas som drivmedel, med naturgas i botten och med en växande andel biogas i takt med att anläggningar byggs ut. Detta skulle ge en mycket snabb minskning av bensinförbrukningen i området. Jag undrar om inte detta skulle hävda sig väl mot andra miljöalternativ på drivmedelssidan.

Behovet kan alltså tillgodoses genom "gastankers". Jag vet inte om en ledning från Nordstreamledningen och till Stockholm skulle ge en billigare och miljövänligare distribution relativt gastankers (och med omvandlingen av gasen till först flytande form och sedan åter till gas). Skulle det vara så har jag lite svårt att se det fruktansvärda i detta.
Detta är ju en mycket kättersk tanke idag, men jag tycker ändå att den frågan är relevant att åtminstone diskutera.

Den pigga gröna miljövänliga Stockholmscentern har ju högt i tak och brukar inte rädas att ta tag även i laddade framtidsfrågor. Varsågoda!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

måndag, december 14, 2009

Debattörer kräver höjd försvarsbudget - till vilken nivå?

Som Centerpartiets representant i Försvarsutskottet följer jag sedan 2006 det svenska försvaret med stort intresse. Jag har deltagit i och står liksom ledamöter från nästan alla partier bakom Försvarsberedningens två rapporter 2007 och 2008. Försvarsbeslutets inriktning 2004, liksom den absoluta huvuddelen även 2009, står en bred majoritet av riksdagen bakom. Detsamma gäller den nya solidaritetsförklaringen.

Det som skiljer är i huvudsak att de rödgröna - inbördes splittrade - anslår väsentligt mindre pengar samt att synen på försvarsindustrin, vapenexporten, de internationella fredsinsatserna och plikt eller ej för den nya inledande tremånadersutbildningen skiftar.

Försvarsminister Tolgfors har på sin blogg nu kommenterat några debattartiklar i pressen, samt den livliga debatten på bloggen Wisemans wisdoms, som domineras av anonyma inlägg från en del som är eller varit verksamma inom försvarsmakten.

Som framgått av min egen blogg följer jag diskussionen och söker relatera den till den bild som försvarsmakten redovisar i sina olika underlag, analyser och sitt verkställande. Samt givetvis till regeringens bedömningar i t ex statsbudgeten och i andra propositioner och beslut.

Den bild som kritikerna inom försvaret ger, vilket väl framkommer i inlägg och i många kommentarer, är starkt negativ till rätt mycket. Det handlar om påstådda misstag och svårigheter i materielanskaffning av olika slag - och det är ju uppenbart att detta är och har varit problematiskt i en rad avseenden -, om hur stridsledningssystem ska utformas och lokaliseras och om mycket mer.

Jag tror att vi brett kan vara överens om att försvaret - liksom andra myndigheter - ska organiseras och skötas så effektivt och professionellt som möjligt inom ramen för de resurser som riksdagen anslår till det. Detta är ingen lätt uppgift i en så komplicerad verksamhet som därtill levt under dramatiska bantningar och omvälvande förändringar under flera decennier. Den debatten är självfallet viktig att ständigt föra inom försvaret och mellan försvaret, regeringen och riksdagen. Samt genom Folk och försvar, och genom debattörer i den allmänna debatten på möten och i media. Och där skiftar åsikterna starkt i de frågor jag t ex redovisat.

Men jag skulle vilja rikta en fråga till de som så starkt nu uttalar sig om Sveriges försvarsförmåga som alldeles för liten och otillräcklig. Det är uppenbart att Ni samfällt menar att försvarsbudgeten är alldeles för liten i förhållande till länderna i vår omvärld och i förhållande till de hotbilder som vi behöver ha försvarsberedskap emot.

Och min fråga är helt enkelt, hur stor menar ni att försvarsbudgeten borde vara? Idag är den beslutade försvarsbudgeten för 2010 på 41,4 miljarder kronor. Skulle oppositionens linje vunnit hade den varit minst 2 miljarder kr mindre, därtill i hög grad underfinansierad genom att medel ej fanns för t ex en ökad grundutbildning och fredsinsatsen i Kosovo.

41,4 mdr kr motsvarar ca 1,3 procent av Sveriges BNP. Denna procentsiffra var för tjugo år sedan ca 2,5 procent. Då låg Sverige i Nordentäten, nu har vi halkat ner i kön. Finland anslår ungefär lika mycket, medan Norge ligger högre. Ryssland och USA anslår som "stormakter" över 4 procent och Nordkorea anslår enligt en källa 25 procent, vilket måste ses som rent kriminellt med tanke på befolkningens lidanden, undernäring och ständiga svältkatastrofer. Natos målsättning är 2,0 procent (fast t ex Tyskland ligger på 1,3 procent). Jag själv har uttalat att det är bra att allians för Sverige nu planerar för en realt oförändrad försvarsbudget de närmaste åren, för första gången på mycket länge.

OK, 41,4 miljarder är alltså alldeles för lite enligt många i debatten. Försvaret klarar inte sina uppgifter i en rad centrala avseenden. Borde Sverige utan att vara medlem i Nato som militärt alliansfritt land lägga sig på Natostandard, 2,0 procent? Vilket skulle ge ca 64 mdr till försvaret, plus 23 mdr. Eller skulle en höjning till 1,5 procent räcka, dvs ca 48 mdr, en höjning med knappt 7 mdr. Eller skulle Sveriges försvarsförmåga bli tillräckligt mycket bättre om 41,4 mdr istället för att minskas med 2 mdr skulle öka med 2 mdr?

Jag kanske provocerar lite, ursäkta i så fall. Men jag är helt enkelt ute efter en siffra som skulle lugna försvarsbudgetens kritiker inom försvaret så att de skulle kunna uttala att Sveriges försvar är tillräckligt stort med tanke på de utmaningar det kan komma att utsättas för.

Det vore självfallet mycket bättre om det rådde en bred acceptans om försvarsbudgetens nivå som rimlig och realistisk. Det stärker ju inte respekten för Sveriges försvar om dess storlek och effekt döms ut som helt otillräcklig av oss själva.

När jag fått svar på detta, var nivån borde ligga, kan vi resonera vidare om förutsättningarna för att lyfta försvarsbudgeten till denna högre nivå. Och självfallet fortsätta diskussionen hur försvaret givet den anslagna budgetnivån bäst ska organiseras och utnyttja sina resurser.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

söndag, december 13, 2009

En objektiv opinionsanalys..- Äntligen! Och min valprognos!

Jag förstår att många otåligt väntat på min analys av opinionsläget, så varsågoda!

Andra politiker - och människor med för den delen - är ju ofta så märkvärdigt subjektiva, tycker jag. Varför kan de inte vara mer objektiva som jag...?

Nåväl. Om vi börjar med min valprognos, lite tidig men varför inte:

Valdeltagande: 80 procent.

Alliansen 48 procent - de rödgröna 45 procent - övriga 7 procent.

Centerpartiet 8,5 procent, kristdemokraterna 5,5 procent, folkpartiet 8,5 procent , moderaterna 25,5 procent.
Socialdemokraterna 33 procent,miljöpartiet 7 procent, vänsterpartiet 5 procent.

Kanske någon tycker jag känns lite väl optimistisk, eller pessimistisk, vi får se!

Vad grundar jag min prognos på? Opinionsläget nu är ju ungefär tvärtom, och i tio av elva tidigare val har det regeringsalternativ som lett (ledit) nu vunnit. Jag utesluter inte att det kan bli så, min vetenskapliga metodik har alltjämt vissa brister.

Men jag står fast vid min prognos! Oppositionen toppar nu efter en månad med kriser och negativ publicitet av olika slag, och har återtagit en del av den enorma ledning man skaffade sig i början av mandat perioden. Inom alliansen faller mycket ljus på stats- och finansministern, och de mindre partierna kommer i skuggan. Oppositionens samlade alternativ i olika frågor granskas knappast, inte heller deras splittring.

Alliansens samarbete fungerar väl och de nödvändiga förändringar i liberal riktning som har genomförts har varit nödvändiga, det var ohållbart med en halv miljon människor i förtidspension och flera hundratusen sjukskrivna. Företagens förutsättningar och konkurrenskraft har förbättrats och 200.000 människor mer kom i arbete innan finanskrisen brakade loss. Regeringen hanterar den så väl som det är möjligt, det ljusnar vid horisonten och arbetslöshetsprognoserna justeras nu kraftigt ner. Centerpartiet har fått med sig alliansen på ett starkt miljöarbete i Sverige och i ledningen för EU, vanliga inkomstttagare har fått betydande inkomstskattesänkningar osv.

Mot detta står att arbetslösheten p g av krisen faktiskt fortfarande ökar, att förändringarna i sjukförsäkring och A-kassa innebär vissa försämringar och att några punkter fått justeras, att miljöpartiets olika klimat- och miljöutfästelser alltid ligger högst samtidigt som vänsterpartiet utlovar ohämmat med nya statliga jobb och har pengar till allt osv.

Men det är nu och fram till valet som regeringsalternativen ska ställas mot varandra och jämföras med varandra. Enligt min analys kan en offensiv allians som stolt redovisar sina insatser under mandatperioden och ställer upp tydliga nya mål för nästa ha goda förutsättningar att vända till valvinst!

Centerpartiet brukar öka flera procent till valet, och har goda möjligheter att utifrån alliansens liberala grund visa på sin betydelse för klimat, energi och miljöfrågorna, för företag och småföretagande, för livskraft i hela Sverige, för de viktiga integritetsfrågorna och för fortsatta förbättringar för låg- och medelinkomsttagare samt pensionärer. Samtidigt med detta avgörs ju valet främst av vad man vill åstadkomma framåt, och här måste centerpartiet redovisa sina tydliga och starka prioriteringar.

När valet närmar sig kommer alliansens goda samarbete och förtroende i regeringsfrågan att ställas mot de rödgröna ledarnas bristande dito, miljöpartiets löften och politik kommer att granskas liksom vänsterpartiets och självfallet socialdemokraternas.

Sinuskurvan i opinionen för alliansen - först ner, sedan upp och så ner igen - kommer att vända upp inför valet. Kommer det att räcka till valvinst eller ej?

Det kommer självfallet att krävas mycket hårt arbete, och många faktorer spelar in.

Jag har nu givit min prognos, och jag lovar att efter valet ställa den mot utfallet och kommentera!

tilägg samma dags kväll: För den som vill ha en förmodligen mindre vetenskaplig, men ändå resonerade analys från en mer rödorienterad synvinkel länkar jag till Peter Anderssons läsvärda och välbesökta blogg.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Betyg för Sveriges ordförandejobb i EU, MVG!

Jag lyssnade på Godmorgon världen just, som ofta på söndagsförmiddagen.

En britt gav liksom många inom EU Sverige ett gott betyg, en åtta på en tiogradig skala. En 4 av fem. VG till MVG. AB+ eller lilla a (för er som minns så långt tillbaka).

Jag delar den analysen. Ordförandeskapet lotsar de 27 EU-länderna till beslut, påverkar agendan och beslutsdiskussionen, men det är summan av de 27 länderna som fattar besluten.

Sverige har som vanligt jobbat skickligt, diplomatiskt och effektivt, tycker jag. Lissabonfördraget är antaget, det nya tandemparet är utsett, finanskrisen har fortsatt hanterats väl, Östersjöstrategin är antagen, EU har en gemensam rätt hygglig linje inför klimatmötet i Köpenhamn osv osv.

Det utmärkte Martin Ådahl på tankesmedjan Fores måste ha vaknat på fel sida när han i Godmorgon världen lät ovanligt magsur, gav Sverige en femma eller kanske sexa och menade att Sverige t ex borde ha fixat några mer karismatiska ledarpersoner än belgaren och brittiskan.

Tja, jag kan ha förståelse för den uppfattningen, även om det kanske också har sina fördelar med en lite mer samordningsinriktat ledarskap än med ett starkt pådrivande, om man vill vara lite försiktig med hur starkt och snabbt EUs samarbeten ska utvecklas på olika områden.


Men! Begär inte det omöjliga av ett ordförandeland. Man leder förhandlingarna men det är summan av de 27 länderna som faktiskt fattar besluten. Sverige lyckades samla länderna kring det nya fördraget och kring de nya posterna, bra jobbat! Att sedan ge intryck av att Sverige i strid med tunga länder borde ha ordnat ledarpersoner som många länder tvekade inför, det är att sätta ribban orimligt högt, tycker jag.

Martin får bara en femma (av tio) från mig för sin betygsättning i denna fråga, faktiskt!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Miljöpartiet vill tillåta dolt ansikte i förskolan

Jag har ju här på bloggen, i artiklar på SvD och Newsmill, i SvT debatt hävdat att offentliga skattefinansierade verksamheter som skola, förskola, sjukvård och äldreomsorg bör har centrala riktlinjer för att ansikten inte ska döljas där.

Åsö vuxengymnasium i Stockholm, och utbildningsnämnden i Stockholm, anser att ansikten inte ska vara dolda i skolan. En kvinna som vill bära Niqab har överklagat detta till Diskrimineringsombudsmannen. Hon lär också förespråka Sharialagar. Skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) anser i ett debattinlägg på Newsmill att skulle DO anse att lärare - eller elever - har rätt att dölja ansiktet i förskolan så bör lagstiftningen ses över.religion

Jag delar den uppfattningen.

Det gör inte Miljöpartiet i Stockholm. Yvonne Ruwaida vill tillåta dolt ansikte i skolan, och säkert därmed i all annan offentlig verksamhet.

Aftonbladets kolumnist Johan Hakelius behandlar samma fråga i en krönika.

Tillägg 16 dec. Stockholmscenterns Helen Törnqvist skriver väl om detta på sin blogg och på Newsmill.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

fredag, december 11, 2009

Fortsatt alliansregering med borgerliga "frifräsare"?

Oppositionsrådet (FP) i Norrköping Mathias Sundin har en bra blogg om amerikansk politik, som jag gärna hänvisar till.

Som tvåa på riksdagslistan (FP) i Östergötland driver han nu en "amerikansk" personvalskampanj genom att utmåla sig som "orädd och självständig" till skillnad från oss nuvarande borgerliga riksdagsledamöter som är "gråa och fega". Rakt av, Fredrick Federley och Birgitta Ohlsson och Karin Granbom och Karl Sigfrid och jag själv och alla andra, inget att hänga i julgranen.

Hade Mathias varit i riksdagen hade nämligen han röstat med de rödgröna om FRA-lagen, och alltså för en oviss utredning med bl a krav på att fler myndigheter ska få inrikta signalspaning i tråd. Och kommer han in kommer detta att kunna ske ibland.

Jag har replikerat att ju fler och oftare som borgerliga riksdagsledamöter går emot sin egen regering och röstar med oppositionen, ju snabbare faller regeringen. Det "stora" med Allians för Sverige är ju just att vi samarbetar för att bryta 1900-talets s-dominans och för att få mandat för att förändra Sverige i liberal riktning med fler företag och jobb och för att minska det väldiga utanförskapet som byggdes upp under s-tiden (och i högkonjunktur). Med en övervikt på endast 7 röster i riksdagen krävs det att alliansen i regering och riksdag kan samarbeta och hålla ihop, vilket har fungerat mycket väl under denna mandatperiod.

Skulle alliansens riksdagsledamöter rösta alltmer individuellt i skilda frågor är det bara en tidsfråga innan alliansregeringen faller, och allt återgår till "det gamla vanliga", dvs t ex socialdemokratiska minoritetsregeringar som håller ihop och regerar med hoppande majoriteter. En så nygammal utveckling vill inte jag - och väl inte heller Mathias - se!

Jag bidrar härmed till Mathias kampanj genom att länka till hans debattartikel i Corren, till min replik, till hans motreplik och till min slutreplik (kanske det).

Tillägg 13.06: Mathias har för Allians för Östergötland lagt upp en sådan Facebookgrupp efter vårt möte förra veckan, jag har gått med och gör det gärna du också som vill!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

onsdag, december 09, 2009

Arbetslösheten - vänder snabbare åt rätt håll!

Arbetsförmedlingens nya prognos:
"Prognosen visar att den värsta nedgången på arbetsmarknaden har passerats. Nedgången av sysselsättningen bromsar in kraftigt under år 2010 och upphör under andra halvåret 2010. Arbetslösheten år 2010 beräknas bli 9,4 procent och förväntas 2011 sjunka till 9,1 procent."

Detta är självfallet mycket positivt. Det handlar faktiskt, mitt i eländet, om en dramatisk förbättring! För bara några månader eller halvår sedan låg väl fortfarande prognossiffrorna för 2011 över 11 procent.
sjukdomar,
Regeringen har hanterat finanskrisen och lågkonjunkturen väl, när konjunkturen nu vänder uppåt står Sverige starkt.

Valet 2010 kommer att stå mellan den borgerliga alliansens bild av detta och oppositionens påstående att arbetslösheten är regeringens fel...Jag är optimist.

Det blir också viktigt med de två bilderna av sjukförsäkringen; en helt nödvändig inbromsning och minskning av det enorma tillflödet till förtidspension och sjukförsäkring under s-tiden (alliansen - statsbudgetkostnaden för sjukförsäkringen europarekordhöga 31 miljarder under S, nu nere i 17 miljarder) mot de rödgröna vars politik vill återexpendera rekosrdkostnaderna för sjukförsäkring, förtidspension och A-kassa.

Hade inte Alliansen fått så många från utanförskap till arbete innan lågkonjunkturen slog till hade läget varit ohållbart för Sverige.

Inriktningen i regeringens politik är alltså helt riktig, sedan är det bra att man noga följer utvecklingen och kan korrigera om enskildheter tolkas för snävt eller är för snävt utformade.

För egen del fann jag läkarnas DN-debattartikel om konkreta fall där cancersjuka skulle utförsäkras mycket tankeväckande, och drev på för att regering eller riksdag skulle agera. Detta skedde också med berömvärd snabbhet, bra!

Det är fortfarande tragiskt, tycker jag, att det inte finns en allmän A-kassa, orättvisorna och olikabehandlingen mellan människor beroende på om man kommit in i "systemet" eller ej är faktiskt upprörande. Likaså behöver Alfakassans förmenta oberoende granskas och usla service granskas. Jag återkommer om detta!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

tisdag, december 08, 2009

Rapport fran Washington

Jag har vandrat runt Vita Huset nagra dagar i ett nollgradigt vader. Inte kanns det sa jattestort, som ett mindre svenskt slott. Men allt syns ju inte.
Igar hade man (ja, Obamas, antar jag) julfest for inbjudna familjer.

Man kommer mycket nara och det vill till att sakerhetsatgarderna ar tillrackliga. Men det borde de ju vara.

Pa morgon nyheterna toppar ater den trista nyhetsexplosionen kring Tiger och Elin Woods (visst ar de val gifta).

Mycket hockey at det inte i sportkanalerna, amerikansk fotboll dominerar till max.

Bara nagra dagar har, mycket resa och kortare uppehall. Utrikespolitikens vardag som en forsvarspolitiker far prova pa vid ett Nato (och PFF) mote har for parlamentariker. Intressant att lyssna till t ex Madeleine Albright igar.

Nya fruktansvarda massmord i Bagdad igar, och i Pakistan, och i Irak. Just nu lite lugnare i sjalvmordsbombarnas vagga - finns den inte dar? - i centrala mellanostern.

Hur kan en fundamentalister vara sa forblindade att de rekryterar - indoktrinerar - massmordsterrorister (mitt ord for sjalvmordsbombare, en formildrande beteckning) och mordar 10, 100 och flera tusen oskyldiga manniskor (911), ater och ater???????

Alla civiliserade krafter - manniskor,politiker,religiosa ledare fran alla varldens religioner osv - borde gemensamt och standigt, fordoma detta.

lördag, december 05, 2009

Smärtlindring vid livets slut - ett steg framåt!

Barnläkaren och den politiskt sakkunnige (C) i regeringen Anders W Jonsson och jag rök ihop rätt rejält i fråga om min "dölja ansiktet"- motion. Han totalsågade mig, jag replikerade.

Vi har också diskuterat den enskildes rätt att själv bestämma om att få "somna in" eller dö lite tidigare i svåra situationer vid livets slut, utifrån lite olika ingångar. Jag utifrån den enskilde individens liberala rätt att "bestämma själv", Anders utifrån samhällets behov av att inte låta detta ske. jag har skrivit flera motioner och en interpellation i frågan, och på bloggen här.

Nu skriver Anders på sin blogg om läkarstämmans nya rekommendationer om detta, som han ställer sig bakom.

En färsk DN-artikel redogör också för detta, där bl a att detta konstateras:

"Nya etiska riktlinjer ska minska självmorden bland sjuka äldre. Den som är döende ska själv få bestämma om sin egen död. Det slås fast i nya etiska riktlinjer, som kan leda till färre självmord bland sjuka äldre personer.
– Det handlar om människor som hela sitt liv själva har fattat beslut om sin hälsa och sitt välmående. Om de fortfarande är beslutskapabla, varför ska de då inte få bestämma hur de ska ha det när de dör? säger Niels Lynöe, ordförande i Läkarsällskapets delegation för medicinsk etik."

Jag välkomnar verkligen läkarstämmans rekommendation och är glad över att den, Anders och jag är överens om att den enskildes vilja i svåra situationer vid livets slut ska respekteras enligt ovan.

Det som kan återstå att diskutera är Niels Lynöes uttalande att det aldrig handlar om att förlänga eller förkorta dödsprocessen. Det är ju så att stark smärtlindring kan göra att man dör något tidigare, vilket jag tycker är OK om det är en mycket svår situation och särskilt om den enskilde vill detta.

Det är självfallet inget mål att förkorta dödsprocessen, men skulle smärtlindringen ha den effekten får detta accepteras, enligt min uppfattning.

jag har skrivit flera motioner och en interpellation om detta, och är med i en grupp i riksdagen om rätten till vår död. Det här ser jag som en stor framgång för det som vi har lyft fram och vill påverka!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

torsdag, december 03, 2009

Highlights från försvarsdebatten - i riksdagen

I går - onsdag - debatterade riksdagen 2010 års försvarsbudget, den sista innan nästa års val.

Jag länkar ovan, och lyfter här fram några "highlights" från debatten, lite slumpvis utvalda.

* Jag börjar oblygt nog med några egna utsagor, men håll ut, det kommer andras också!

* Några ordningsfrågor, också. Alice Åström (V) var tyvärr sjuk och V:s yrkanden var det enda som Torbjörn Björlund i ett rekordkort inlägg förde fram. Även Allan Widmans inlägg var rekordkort eftersom han och Peter Rådberg var inbokade på en debatt om sjöfartsskydd i Göteborg.

* Rolf Gunnarsson, försvarsminister Tolgfors och jag själv lyfte fram alliansens budget, men gjorde också förödande genomlysningar av splittringen och anslagsslakten - i helt olika riktningar - hos de rödgröna. Försvarsministern summerade socialdemokraternas budgetalternativ till över 3 miljarder kr mindre än regeringens; utöver de 2 miljarderna som redovisas finns ingen finansiering för den tremånaders värnplikt för för kanske 8 procent av årskullen som man föreslår.

* Jag noterade att vi har ett nytt radarpar i svensk försvarspolitik, nämligen S och V. Något som var helt otänkbart för tio år sedan och som självfallet inger stark oro. Av socialdemokraternas 10 reservationer var 8 st gemensamma med V...Samtidigt vill S satsa något pyttelite extra på försvarsindustrin och på exportstöd, medan V och framförallt MP skyr detta som pesten.

* Socialdemokraterna vill minska anslaget för internationella fredsinsatser från 2,5 miljarder till endast 0,8 miljarder, vilket är en helt sanslös nedskärning som om den blivit riksdagens beslut skulle orsakat fullständigt kaos, inga pengar till Kosovo trots att S som väl är kommer att vara med på fortsatt närvaro i ett annat riksdagsbeslut, och en våldsam minskning av Sveriges ansvar för nästa Nordiska Stridsgrupp år 2011. Sådana helt orealistiska budgettricks - för att få loss pengar till A-kassa och annat - borde inte ett f.d regeringsparti tillåta sig.
S anslår i särklass minst till internationella fredsinsatser, 400 mkr mindre än t o m det rätt isolationistiska Vänsterpartiet. Det är sorgligt för ett parti med en tidigare tydlig internationell samarbetstradition.

* Försvarsberedningen var överens om en personalförsörjning baserad på frivillighet och på rejält ökade internationella fredsinsatser. S röstar nu emot detta. Det här kan urholka värdet av försvarsberedningens arbete inför framtiden, vilket jag tycker vore olyckligt då det är ett viktigt forum för att över blockgränser diskutera för landet mycket viktiga frågor.

* Jag hänvisade också till försvarsberedningens eniga förslag om att det är dags att överväga en analys av Sveriges bi- och multilaterala militära samarbeten inom EU och med de nordiska länderna samt med Nato. Centerpartiet uttalade vid sin stämma beredskap för att delta i en sådan analys förutsatt en bred politisk samsyn om att den bör göras. Motivet är rätt självklart, tycker jag. Så oerhört mycket har skett på dessa områden under de senaste decennierna - berlinmuren,östländer in i EU och Nato, nordiska samarbetet, EUs gemensamma försvars- och säkerhetspolitik, försvarsmaterielens utveckling och komplexitet osv - att det har ett värde att i lugn och ro göra en sammanhållen analys som grund för det fortsatta dialogen i vårt land.

* Anders Karlsson (S) inriktade sig i mycket hög grad på de tre månaders värnplikt för kanske 12.000 personer (av 140.000) som man föreslår, kritiserade "regeringens armé" (och Försvarsberedningens!) där 75 procent av soldaterna är kontrakterade på deltid i enlighet med försvarsberedningens förslag som "en dyr yrkesarmé som kostar pengar" och där "svenska soldater går och sparkar grus på kaserngårdarna"...
Han talade också mycket för försvarsindustrin och ville bl a se den försvarsindustristrategi som riksdagen flera gånger efterlyst.
Försvarsministern påminde Anders Karlsson om att den inriktning för materielinköp som nu gäller (köp från "hyllan", utveckling tillsammans med andra osv) först fastställdes av riksdagen på Regeringen Perssons förslag 2006!

* Else-Marie Lindgren (KD) och jag själv (C) såg det som naturligt att ta fram en försvarsindustristrategi.

* Anders Karlsson uppehöll sig också mycket kring de frivilliga försvarsorganisationernan anslag och alliansfriheten.

* Else-Marie Lindgren ville pröva möjligheten att använda Gripenplan till övervakning "i ett så stort territorium som Sverige har ansvar för", vilket väl måste avse Afghanistan.

* Peter Rådberg (MP) var inte lika bombastisk som tidigare, men ville ju ändå skära bort 1/3 av Gripenplanen i försvaret, motsatte sig helt en uppgradering av 10 Gripenplan om Brasilien skulle köpa planet, utlovade en gemensam rödgrön försvarspolitik "inom kort" och prisade Barack Obama för att liksom MP vilja dra bort soldaterna från Afghanistan från år 2011 vilket gör att vi nu ser slutet på kriget. (Jag noterade Peters ohämmade tilltro till Obamas förmåga att avsluta kriget så snabbt)...
Följ min blogg med bloglovin

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

söndag, november 29, 2009

Helikoptrar i Afghanistan - igen

Försvarsmateriel av alla de slag är en viktig del av det svenska försvaret, och de kostar mycket pengar. Jasplan, pansarfordon, korvetter, robotar, ubåtar och mycket annat är föremål för upphandling och drift, och det finns alltid flera olika viljor och analyser och mycket diskussion.

Så även för försvarets helikoptrar, där de beställda är kraftigt försenade och de hittillsvarande i hög grad är avställda.

Annika Nordgren Christensen (MP) är en omdömesgill person med stor erfarenhet av försvarspolitiken.

Tillägg och ändring 1 dec: Hon har inte ännu givit sin bild av behovet av helikoptrar för ISAF och Swecon i Afghanistan, och om denna resurs behöver förstärkas och i så fall hur, vilket jag felaktigt påstod. Jag ber om ursäkt för detta grava misstag och hävdar som vanligt när detta händer att det aldrig ska upprepas...Den blogg som Annika skriver på heter Världens blogg, och ingenting annat.

En bild har dock givits av bl a Peter Hammarberg på bloggen Sverige och världen. Möjligen kan hans analys ligga i samma härad som Annikas, men det vet jag alltså ingenting om!

Slut ändring.

Allan Widman är en engagerad försvarspolitiker med tydliga ståndpunkter i många frågor, så även i denna. Sverige ska ta en del vertolhelikoptrar (HKP 4) ur malpåsen och snabbutrusta dessa med mer skydd och med uppgraderade besättningar. Han har på egen hand startat ett upprop för att rekrytera piloter och personal till detta!

Försvarsminister Tolgfors driver också på för mer helikoptrar till Afghanistan, men inte med samma låsning till HKP 4.

Urban Ahlin, utrikespolitisk s-talesman, hade i riksdagens Afghanistandebatt nyligen också en mycket tydlig uppfattning ; att det främst är upp till försvaret att bedöma hur mycket helikoptrar den svenska styrkan behöver tillgång till och på vilket sätt.

"Jag vill säga en sak när det gäller helikoptrarna. Jag tror att det är väsentligt att vi är medvetna om att vi är med i en multinationell styrka. Precis som Allan Widman sade bryr sig inte en skadad soldat om ifall det är en amerikansk eller ukrainsk helikopter som kommer och räddar soldaten. Jag tror att vi måste vara medvetna om detta. Det går inte att öronmärka några slags resurser och säga att dessa enbart är till för svenska soldater. Vi kommer alltid när vi är ute i multinationell styrka att vara beroende av att tyska eller amerikanska helikoptrar startar.
Det är precis som hemma i norra Skaraborg; det händer olyckor ibland när ambulansen redan är upptagen på annat håll, och det blir långa väntetider. Det är en risk vi får vara medvetna om som politiker.
Varför säger jag då detta? Det beror på att vi är lekmän när det gäller hur Försvarsmakten hanterar situationen. Jag tror att det är viktigt att vi låter professionen, det vill säga Försvarsmakten, själv se till att hantera situationen. Vi riksdagsledamöter ska ge de ekonomiska resurser som krävs för att Försvarsmakten ska kunna genomföra sitt arbete. Jag har alltid innan vi har fattat beslut i det sammansatta utskottet frågat chefen, Anders Lindström i det här fallet, om de har fullgod utrustning för att göra uppdraget på ett bra sätt. Om jag får svaret ja från professionen är jag nöjd med det."
"Jag som lekman kan förstås inte bestämma om det ska vara helikopter 14 eller 10 eller Puma eller vad de nu heter. Det tycker jag att man måste överlämna till professionen att sköta. Jag säger det därför att jag märker i medierna att det ibland låter ungefär som att det här är en svensk insats och att vi flyttar ned alla svenska resurser. Det ska vara svenskt sjukhus, svensk läkare och svenska helikoptrar som ska ta hand om de våra. Det är därför jag vill understryka att det här är en multinationell insats. Vi är beroende av varandra. Vi är ömsesidigt beroende mellan länderna, och det är värt att notera."


Den initierade försvarsbloggaren Wiseman skriver också om detta (med mängder av kommentarer från personer inom försvaret). Jag tycker att hans analys är tänkvärd.

Det här är komplicerat och min utgångspunkt är givetvis att våra svenska soldater i Afghanistan ska ha de bästa förutsättningar för sina uppgifter både vad gäller fordon, vapen, sjukvård och helikoptrar (med mera). I första hand måste det vara upp till försvarsmakten och ÖB att bedöma detta inom de ramar som riksdag och regering drar upp.

Jag följer debatten noga, yssnar gärna på olika synpunkteroch får tillsvidare hänvisa till mitt förra inlägg i denna fråga!

tilägg:
Aftonbladet.

Jag glömde ju att nämna ledarskribenten Claes Arvidsson i SvD, som också kräver och kampanjar för HKP 4 till Afghanistan.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

papperslösa - SvD - centerpartiet,debatt

Den utmärkta Sanna Rayman i SvD skriver idag om de "papperslösa" och deras rätt till sjukvård och skola i Sverige, trots att de befinner sig här efter att ha fått avslag.

Dick Erixon menar att ju mer papperslösas rättigheter likställs med svenska medborgare i övrigt, ju närmare kommer vi en fri invandring för de som kommer hit och inte accepterar ett avslag.

Joel Falk instämmer inte alls, och jag förutser engagerade inlägg från andra engagerade centerpartister som drev denna fråga till "uddamålsseger" vid en sen timme på centerstämman. Jag upplåter utrymme här och här och här och här.

För egen del, då. Jag tycker att Sanna Rayman har en poäng, och jag tillhörde minoriteten på partistämman. Jag tycker att det är en logik i att respektera de regelverk som finns för invandrare och flyktingar, och att ett avslag ska gälla lika både för de som respekterar det och för de som inte gör det.

Jag inser väl att de som håller sig gömda är människor av kött och blod som det är lätt att möta och känna för. Och som Sanna skriver, i deras läge hade jag mycket väl kunnat göra samma sak.

Samtidigt, om vi inte ser till att myndigheternas beslut respekteras, så blir ju signalen att har du kommit till Sverige så kan du nog få stanna även om du fått avslag, bara du är envis. Och uppfattas det så kan många fler välja Sverige till tillflyktsort. Det kan ligga en del i det, men Sverige tar redan en betydande andel av flyktingströmmen, och det måste tyvärr finnas en gräns.

På sikt hoppas självfallet även jag på en fri rörlighet av människor och arbetskraft mellan jordens länder, men vi är inte där än och då erfordras tyvärr lagar och regelverk som myndigheter och domstolar ska följa och som rimligen måste gälla alla lika.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

lördag, november 28, 2009

Djuralliansen dömer - Scan och Handeln verkställer straffen

Några andra "motbildsbloggar" (tack wiseman) som resonerar kring att föda upp grisar och kring den växande import som sker. Och jag funderar vidare kring varför inte "djuralliansen" nödvändigtvis redigerar och presenterar sina olagliga intrång hos mängder av grisgårdar på ett objektivt sätt.

De vill ju att alla människor ska sluta äta kött.

När jag funderar vidare kommer jag inte runt en del frågor.

1. Djurrättssalliansarna erkänner själva att de gjort olovligt intrång hos mängder av grisuppfödare genom nattliga besök där de kunnat sprida smitta och skrämt upp grisar. Hur resonerar Sveriges Radio när man okritiskt förmedlar dessa partsinlägg, tillkomna på ett olovligt sätt?
Och hur agerar Polismyndigheten när man nu erfar dessa lagöverträdelser?

2. Scan stänger nu av 40 grisgårdar som har polisanmälts. De som polisanmält är den organisation som gjort olagliga intrång, och ingen i Sverige är dömd förrän domstol fattat sitt beslut.

3. ICA, Axfood och Coop stoppar nu alla leveranser från de gårdar som polisanmälts. Djurstallsinträngarna har gjort massor av olagliga intrång och har baserat på detta och egna bedömningar valt att polisanmäla en del gårdar. Agerar Handeln korrekt, och vems är ansvaret om gårdarna drivs i konkurs?

4. De olovliga filmerna och bilderna är obehagliga och det är bra att en djupare granskning sker av de gårdar som hängs ut, liksom att branschen nu skärper sin egenkontroll. Mot djursalliansens bilder står de rätt täta veterinärbesök som sker på gårdarna, och de inspektioner som tillsynsmyndigheten gör.

5. Djurrättsrörelser har drivit många pälsbutiker i konkurs eller till nedläggning genom olagliga hot och överfall, och man har dödat mängder av minkar genom attacker som gjort att de svultit ihjäl i frihet. Jämfört med det är det väl bättre med kameravapnet, men jag förstår väl de lantbrukare som känner sig förorättade och utsatta genom den våldgästning som deras grisstallar utsatts för.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

fredag, november 27, 2009

Långsint liberal versus Reinfeldt!

Jag har debatterat mycket signalspaning här på bloggen med Mikael Elmlund ifrån Kalmar (bloggen "Liberal och långsint", vilket verkar stämma), och har fått utstå många totalsågningar vad gäller min politiska oduglighet och mitt och alliansregeringens - och egentligen hela riksdagens - svek mot "brevhemligheten" vad gäller telekommunikationer.

Mikael kan vara centerpartist men gör verkligen precis allt för att sänka partiet på grund av mitt och andras påstådda svek i frågan om underrättelseinhämtning genom en strängt kontrollerad signalspaning mot allvarliga säkerhetshot mot Sverige.

Min bild är ju den motsatta, Centerpartiet har verkligen i denna svåra fråga drivit integritsaspekterna inom regeringen, vi har lyssnat och tagit intryck av kritiken och debatten och genom detta har den nya lagarna successivt förstärkts från integritetssynpunkt. Till detta har de engagerade kritikerna inom och utom partiet, inklusive Mikael, självfallet bidragit.

Nåväl, jag och Mikael borde kanske undvika våra uthålliga debatter, positionerna förefaller rätt låsta från båda håll.

Jag skriver detta av en orsak, nämligen att jag just för första gången hörde Mikaels småländska röst i Studio ett i P1, där han och statsministern hade en saklig och bra debatt om just detta precis före kvart i fem ekot.

Statsministern var tydlig och balanserad i sina svar, och Mikael lyfte fram sina farhågor.

Mikael fick sista ordet, och det var det jag i all stillhet tänkte replikera här på bloggen. Han påstod som vanligt att "all expertis" underkänner värdet av den information som underrättelseinhämtning genom signaspaning i tråd över landsgränsen kan ge. Detta, Mikael, är inte sant. Självfallet finns det några i debatten som har denna uppfattning, men den helt dominerande verklighetsbilden från både svensk och utländsk försvars- och säkerhetsexpertis är att denna underättelseinhämtning ger viktig information mot - i Sveriges fall - allvarliga säkerhetshot som avser utländska förhållanden.

Ett litet belägg för detta torde ändå vara att länderna i vår omvärld bedriver underättelseinhämtning på detta sätt, dock att många inte har lagreglerat och diskuterat det lika öppet som vi nu verkligen har gjort i Sverige!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Djurrätt och grisar - en motbild

Jag tar risker ibland för att diskutera sådant som jag finner angeläget, även om det kan bryta mot den main stream bild som helt dominerar. Idag om grisar och djuromsorg.

Djur ska ha det bra, och den svenska djurskyddslagen föreskriver bland de strängaste kraven i världen. Självfallet ska den följas och min uppfattning är att lantbrukarna strävar efter detta, med egenkontroll och under kontroll av samhället.

Finns det missförhållanden, och bryter man mot djurskyddslagen, ska detta självfallet kontrolleras och beivras. Detta gäller självfallet även för den "granskning" som djurrättsalliansen gjort.

I Sverige handlar konsumenterna mat på en fri marknad, där alltmer av griskött och nötkött och kyckling osv är importerat långt bortifrån, där djuren med all säkerhet inte har haft utrymmen och halm osv som i Sverige.

Den allätande svenska människan bör därför - tycker jag - prioritera sina matinköp till närproducerad mat från regionen eller landet.

Lantbrukarna i Sverige är hårt trängda av låga priser och konkurrens från billig importmat. Sedan flera decennier minskar den svenska animalieproduktionen och importmaten breder ut sig. Detta är en trist utveckling, men så väljer konsumenterna i butikerna. Priset betyder mycket.

Djurrättsalliansen har kopplingar till andra djurrättsorganisationer, och till att använda metoder utanför lagen. De vill att människan ska sluta med äta kött och bli vegetarian eller vegan.

De har i två år olovligen gått omkring i 100-talet grisstallar vid många hundra besök. De tar bilder och filmer som sägs vara och förmodligen är autentiska, men självfallet klippta och sammanställda i ett syfte, att visa på att svensk grisproduktion bedrivs felaktigt och borde upphöra.

Någon kritisk granskning av detta sker inte.

Sveriges Radio följer med på deras olovliga intrång och slår okritiskt upp den bild som denna allians ger och vill ge av grisproduktionen.

Alla följer efter, och tar det presenterade som en sanning. En del gårdar stängs av från att få sälja sina grisar, en del polisanmäls, handeln vägrar att ta emot kött från en del gårdar. Utan att någon är fälld för någonting.

En mardröm för en grisproducent, givetvis, som snabbt kan drivas i konkurs genom detta. Är detta rättssäkerhet?

Nu är det viktigt, självfallet, att djurrättsalliansens bild av svensk grisproduktion på de gårdar och stallar som man olovligen gjort intrång i,och även generellt, noga granskas av statens djurskyddsinspektörer, av djurhälsovården och genom en ökad egenkontroll osv.

Vi får se vad detta leder till för bedömning, men jag tror och hoppas att det kommer att visa att helhetsbilden av svensk grisproduktion är att den bedrivs inom djurskyddslagens ramar och med en internationellt sett god djuromsorg. Det är möjligt och det verkar sannolikt att enstaka gårdar har brister, som då ju måste rättas till.

Vi får se hur konsumenterna kommer att köpa sina julskinkor eller ej i december.
Skulle de övergå till vegetariska alternativ kommer ju grisköttsmarknaden att minska, och grisgårdarna med det, det är var och ens enskilda val.

Skulle de köpa importerade julskinkor istället för svenskproducerade vore det rent tragiskt, eftersom min entydiga uppfattning är att man då väljer alternativ där grisarna har en sämre djuromsorg än i Sverige.

Idag kontrollerar stat och kommuner djuromsorgen på svenska gårdar, men väljer oftast vid upphandlingen av mat att köpa billigare importerade produkter. Jag är övertygad om att svenska bönder gärna diskuterar djurskyddslagens regelverk och kontrollsystem med politiker och myndigheter. Vill man höja ribban ytterligare så är det möjligt, givet att kommuner (och medborgare) inte bara kontrollerar den produktion som finns kvar utan också ställer upp samma krav vid sina matinköp.

Höjden av hyckleri skulle det vara om stat och medborgare ställer långtgående krav på den svenska produktionen men sedan köper billigare importmat från länder med sämre djuromsorg. Så är tyvärr utvecklingen sedan flera decennier, detta måste brytas men självfallet underlättas det inte av den debatt som nu sker.

Svenska djur ska ha det bra, och djurskyddskontrollen ska fungera i alla led, det goda har mediabevakningen med sig att detta nu åter måste verifieras och kvalitetssäkras.

Här länk till en tänkvärd artikel i SvD av Johan Wennström.

En annan motbild ger Carina Boberg (FP) från sin verklighet på ett naturbruksgymnasium.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

onsdag, november 25, 2009

Telekompaketet,V-partiet,P-partiet,C-partiet

Jag följer med intresse Eu-parlamentets beslut om Telekompaketet. Centerpartiet och Piratpartiet röstar ja, Vänsterpartiet röstar nej.

Albin Ring Broman skriver initierat om detta på sin blogg.

Eva-Britt Svensson (V) tog munnen mycket full i en artikel i Expressen i måndags.

Några citat om hur hon uppfattar Vänsterpartiet:

"Vänsterpartiet arbetar mot alla former av förtryck, inklusive maktens övergrepp mot den enskilde."

"Vi försvarar människans värdighet och frihet. Åtagandet bottnar i egna erfarenheter - ända sedan vårt parti grundades 1917 har medlemmarna registrerats av säkerhetspolis i olika former."

"Med andra ord, vi vet hur det känns att utsättas för maktens övergrepp. Vi vet vad övervakning och åsiktsförtryck är, för vi har känt av dess verkningar.
Därför värderar vi frihet och den enskildes skydd mot övergrepp. Därför älskar vi det fria internet".

Vad hon inte nämner är att Sveriges Kommunistiska Parti - numera Vänsterpartiet - samarbetade nära under nästan hela 1900-talet med kommunistdiktaturerna i Östra Europa, som tog makten genom "revolution" eller "invasion" med lydregeringar i angränsande länder. Och där konsekvenserna för människorna blev fruktansvärda, med rättslöshet,gripanden, deportationer, säkerhetspolistortyr och avrättningar, tiotals miljoner dödade, spioneri och avlyssning av allt och alla osv.

Hade SKP tagit makten i Sverige hade säkerligen detsamma drabbat vårt land.

Med dessa kommunistpartier i Östra Europa, och Cuba och många fler kommunistländer, upprätthöll SKP och senare Vänsterpartiet kommunisterna (VPK) nära och kamratliga relationer långt in på 1980-talet (med Cuba fortfarande skulle jag tro). Man deltog i kommunisternas partikongresser och många andra besök på olika nivåer, man fick pengar och stöd från Sovjetunionen m fl, medan miljoner människor svalt ihjäl på Ukrainas bördiga landsbygd där maten med skräckregemente konfiskerades, när de baltiska ländernas jordbrukarfamiljer (och andra) under fruktansvärda former skiljdes från varandra och tvingades iväg till olika håll i Sibirien, massor dog i de usla fångvagnarna och massor under otänkbara umbäranden i Sibiriens olika gulagläger.

Lars Ohly kallade sig kommunist fram till 2005, då han motvilligt övergick till någon annan benämning istället.

Så Eva-Britt Svensson "älskar det fria internet"...

Det gör inte kommunistpartiet i China, det gör inte kommunistpartiet i Cuba, det gör inte övriga kommunistpartier.

Det är bra att Eva-Britt Svensson gör det idag, men kom inte och påstå att hennes kommunist- och numera vänsterparti gjorde det under 1900-talet.

Den som älskar frihet och demokrati och integritet och välstånd för människor bör hålla sig till liberalismen och akta sig väldigt noga för kommunismen, som har åstadkommit så mycket omätbart elände där den härjat.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

måndag, november 23, 2009

Agenda resp P1 - Lars G. Josefsson ger helt olika besked..!

En fundering till rörande Vattenfall och Lars G. Josefsson, VD. Igår i Agenda fick han flera gånger frågan ung: "Var du och styrelsen fullt medvetna när ni skrev avtalet mellan Vattenfall och ert tyska dotterbolag att ni kunde drabbas av ett gränslöst skadeståndsansvar vid en kärnkraftsolycka"?

Jag uppfattade att han flera gånger entydigt svarade "Ja" på den frågan.

Men vad sade Lars G. Josefsson i intervjun i P1 Morgon den 9 november?!

Här är några citat nedan som lika entydigt visar att Lars G. Josefssons besked den 9 november var att risken för skadeståndsansvar vid en kärnkraftsolycka inte var känt för Lars Josefsson och styrelsen när avtalet drogs i styrelsen.

Lars G. Josefsson - VD för Vattenfall - ger alltså ett entydigt besked i radio den 9 november och ett annat lika entydigt - fast tvärtom - i SvT Agenda igår den 22 november. Jag tycker det är mycket anmärkningsvärt.

"Varför informerade du inte näringsminister Maud Olofsson?
- Nu är det inte fråga om ett avtal om en kärnkraftsolycka i Tyskland, utan vad det är fråga om är ett avtal mellan Vattenfalls dotterbolag i Tyskland och Vattenfall AB i Sverige avseende styrningen av detta bolag. Det är alltså inte något avtal med tyska myndigheter som har gjorts gällande. Och vi kan varje dag om vi vill säga upp det här avtalet.

Varför slöt ni det då?
- Det slöts vi ju av det skälet att det här är vanligt förekommande, normalt förekommande i tyska koncerner och det gör man för att kunna föra pengar emellan dotterbolaget och moderbolaget.

Du har inte informerat styrelsen om vidden av det här avtalet?
- Det här avtalet slöts som sagt och togs i vattenfalls styrelse 17 mars 2008 och varför det gjordes sa jag tidigare, det var för att vi skulle kunna styra bolaget och föra pengar från det tyska dotterbolaget till det svenska moderbolaget. Det innebär också i det här avtalet att den skyldighet vattenfall tar på sig, det är att om det tyska bolaget hamnar på obestånd så ska Vattenfall Ab gå in och täcka det.

Hur informerade blev styrelsen om vidden av avtalet?
- Det blev informerade om precis det jag sade nu. Kärnkraftsolyckafallet diskuterades inte.

Så de fick aldrig informationen om att vid en riktigt allvarlig olycka så kan även Vattenfall bli skadeståndsskyldig?
- Som jag sade, den kärnkraftsolyckan var inte uppe till diskussion den var inte heller uppe till diskussion vid avtalets tecknande utan det är ju först senare när vi har gått igenom alla kärnkraftsrisker som den här lilla, lilla luckan har kommit.

Så om facket då inte känner sig tillräckligt informerat så ger du dem rätt i det?
- Om man tycker att man därmed inte är tillräckligt informerad så är ju det korrekt så att säga men det är ju ngt som vi när vi blivit varse detta vi ju har informerat om och det är därför också vi har det här arbetet att korrigera det här.

Men det faktum att du säger här att styrelsen kanske inte fick all information om alla upptänkliga scenarier här, vad säger det om dig då som vd, varför har du inte informerat bättre?
- Ja alltså det scenariot, det kan jag ju gärna säga, det scenariot var inte heller med i vår egen analys vid den tidpunkten den 17 mars, så att det var ju därför

Det förstod inte du heller alltså?
- Nej det fallet var inte med i den analys som gjordes i vårt bolag.

Så du blev lite tagen på sängen du också?
- Eh jag blev, jag ska inte säga att jag blev tagen på sängen, men att det var en konsekvens som inte var med i förarbetena till det avtalet."

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

söndag, november 22, 2009

Enögd Agenda (SVT) om Vattenfall

Agenda ikväll visade diagram och ställde flera gånger frågan; hur kan Sverige vara trovärdiga vid klimatmötet i Köpenhamn när statliga Vattenfall från 1999 till 2009 ökat sina CO2-utsläpp med massor....?

Hur dum får man vara? Och hur mycket får man vilseleda sina tittare?

De kolkraftsverk i Tyskland som Vattenfall (Björn Rosengren)köpte ca 2001 fanns ju 1999 med med andra ägare. Sedan dess är jag faktiskt övertygad om att Vattenfall förmodligen agerat miljömässigt bättre än tidigare ägare hade gjort för att minska CO2-utsläppen givet att kolkraften finns och behövs under överskådlig tid, särskilt eftersom Tyskland ju ska avveckla sin kärnkraft (ett beslut som kan komma att omprövas, vi får se).

Jag tycker faktiskt att det är ett lågvattenmärke av Agenda och SvT att redovisa verkligheten enligt ovan så enögt som man gjorde.

Med samma logik skulle Vattenfall om man sålde sina tyska kolkraftverk plötsligt ha minskat sina CO2-utsläpp våldsamt eller helt och hållet, och skulle alltså kommit till Köpenhamn som en klimatfrälsare som lyckats fantastiskt...

Glöm det, samma kolkraftverk skulle ju finnas kvar men i annan regi.

Så skärpning, SvT/Agenda, ni brukar kunna bättre!

Nå, ska Vattenfall ändra affärsidé och bara syssla med energiproduktion i Sverige, eller bestå med nuvarande affärside och kanske expandera ytterligare? Ska minoritetsdelägare tas in i det senare fallet, eller ska hela koncernen säljas?

Min ingång är att ändå att jag gärna ser staten som ägare av den svenska vattenkraften och ev. av de kärnkraftverk man nu har, plus en massiv satsning på annan förnybar energi.

Om detta ska ske i ett statligt Vattenfall där "all utländsk energi" skalas bort eller i fortsatt "europeiskt" Vattenfall med staten som stor ägare, där har jag inte tillräcklig överblick, känner jag.

Ser man till vad som mest skulle främja miljön och klimatet så vete gudarna om inte ett större europeiskt Vattenfall vore bäst, gärna med nya delägare.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

C mer liberal än FP - om vin

Folkpartiet och Centerpartiet är två liberala systerpartier i den politiska mitten. Folkpartiet har sina rötter i den principiella klassiska liberalismen, spetsad med en del frikyrklighet. Centerpartiet är småföretagar- och landsbygdspartiet som bejakat liberalismen eller socialliberalismen lite mer pragmatiskt, dess frihet på markaden och i sinnet ger en väldig kraft för att utveckla världen och landet både ekonomiskt och mentalt.

Vad gäller friheten att kunna odla och producera vin med en alkoholhalt runt 12 procent så är den strängt reglerad. Framförallt vad gäller att få sälja den färdiga flaskan fylld med gott och ofta nyttigt vin (det är ju faktiskt klarlagt att några glas rödvin i veckan faktiskt befrämjar hälsa och välmående i en del avseenden).

En svensk lokal vingårdsproducent - det finns faktiskt några stycken och de vill bli några fler - har dock svåra bekymmer med att få in några intäkter genom att sälja sin lokala produkt.

- "Sälj den via din närmaste systembolagsbutik, det är väl inga problem," menade Barbro Westerholm på Folkpartiets landsmöte igår. Den lilla vingården skulle alltså koncentrera sin marknadsföring till att dels få människor att upptäcka det egna vinet vid sina besök i gårdsbutiken, dels att förmå dem att åka några eller rätt många mil till den systembolagsbutik som accepterat att mot en säkert rätt dyr kostnad få ha några flaskor på någon dold lagerhylla i butikens inre.

Rätta mig om jag har fel, men detta låter väl knappast liberalt? Och att detta försäljningssätt skulle kunna låta många lokala gårdsvinsbutiker blomma med lönsamhet är ju fullständigt omöjligt, det vore ungefär den helt obefintliga möjligheten att starta ett blomstrande småföretag i Sovjetunionens kommunism.

Jag tillhör de kätterska liberaler som faktiskt inte tror att den svenska världen skulle gå under om t ex vin fick säljas utanför det heliga statliga vinmonopolet.

Och jag tycker därför att det känns väldigt konstigt att till och med förbjuda gårdsbutiker att sälja sitt eget producerade vin...

Jordbruksminister Eskil Erlandsson och Centerpartiet har nu öppnat upp för detta. Bra!

Folkpartiet hade en uppslitande debatt om detta igår med många förbudskramare. Dock blev beslutet ett steg i rätt riktning genom att öppna upp för en gårdsförsäljning om den finska gårdsvinsförsäljningen blir fortsatt accepterad av EU..Lite konstigt, för den ÄR faktiskt accepterad av EU sedan tio år...

Jag väljer att tro att fp lyssnat på den hel del debattinlägg som många centerdebattörer gjort den senaste tiden. Och självfallet inte minst på det inlägg på politikerbloggen som Johan Hedin i Stockholmscentern tagit initiativ till tillsammans med Claes Västerteg, Per Åsling och mig.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

fredag, november 20, 2009

Varning för röd gubbe - "ohlylala"

Som ni vet har jag så svårt för när f.d (?) kommunister och deras efterföljare talar sig varma för demokrati och integritet. Det låter så bra, men vad gjorde de och deras parti under nästan hela 1900-talet??? Jo, samarbetade och kongressade och utbytte vänskap och pengar med kommunistpartier i Östeuropa och Cuba, vars styren inte visste av vare sig någon demokrati eller skydd för integriteten eller gräsrotsdemokrati osv. Lars Ohly lade mycket motvilligt av med att beteckna sig som kommunist för bara 3-4 år sedan...

Centerpartiet har en liten kampanj "Varning för röd gubbe" som är bra och tänkvärd, och har lett till en del diskussion i både gamla och sociala medier.

Jag länkar här till f.d socialdemokratiske riksdagsmannen Bengt Silfverstrands flitiga blogg, där han försöker såga vårt budskap med att ta upp dåvarande bondeförbundets misstag under mellankrigstiden och efter det att riksdagen i bred enighet startat ett "rasbiologiskt" institut...Och visst hade nog Bondeförbundet liksam andra partier influenser av den fruktansvärda tidsandan från Tyskland, det beklagar jag självfallet starkt.

Det intressanta är att Bengt S. får bra och intressanta reaktioner på sin blog som faktiskt försvarar centerpartiets kampanj, och på vikten av att hålla fokus på dagens "Vänsterparti", dess nära historia och - tycker jag - deras krav på förstatligande, väldiga skattehöjningar, stora expansion av statlig och kommunal verksamhet, försvarsmässig närmast isolering från samarbete med Nato- och EU-länder osv.

Heder åt socialdemokratin som under 1900-talet gjorde goda insatser för att bekämpa kommunisterna, och där fortfarande många sossar tycker sig se farligt röda inslag även i dagens vänsterparti. Med all rätt!

Och tyvärr vill Mona Sahlin se Lars Ohly som minister, kan det bli kommun-, skatte- eller försvarsminister kanske...
Kom ihåg; "Varning för röd gubbe"!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

torsdag, november 19, 2009

Jordbruksministern; Kommuner, Ställ miljö- och djuromsorgskrav på maten!!

Interpellationsdebatten med jordbruksminister Eskil Erlandsson i tisdags var mycket klargörande (scrolla förbi s-attackerna på Maud Olofsson, sedan kommer Eskil).

Jordbruksministern var mycket tydlig i sitt budskap till kommuner och andra offentliga matupphandlare, Ni kan inte gömma er längre, ställ krav!!:

"Och jag tycker att man ska ställa krav på det man köper in, precis som man gör på allting annat som man köper in, inkluderande mat som vi talar om i den här debatten. Jag är hjärtligt trött på att väldigt många kommuner döljer sig bakom lagen om offentlig upphandling och säger att det inte går. Jo, det går visst att ställa krav. Och det är klart, säger jag, att man ska ställa krav, för det gör vi på allting annat som vi upphandlar i vårt samhälle och till offentligheten. Därför skulle jag vilja uppmana er som deltar i den här debatten att hjälpa mig att säga till kommuner och landsting att det går att ställa krav. Det har kommit fram i de analyser som har gjorts av Konkurrensverket likaväl som av Miljöstyrningsrådet."

"Jag kan konstatera att när man använt ordet svenskt har man fått bakslag många gånger, men när man ställer specifika krav får man inte bakslag. Med några specifika krav som ställs upp från en kommuns sida är jag alldeles övertygad om att de kan uppnå det som vi alla eftersträvar, nämligen en höjning av djurskyddsnivån i Europa. Till exempel: Ska grisarna vara fixerade eller icke fixerade? Det är ett kontrollerbart krav som är mycket lätt att ställa och går att uttrycka i en mening."

"Herr talman! Det gläder mig att vi som har debatterat frågan här i dag tycks vilja hjälpas åt att driva frågan att kommunerna ska handla upp bra mat som är producerad med gott djurskydd till dem som äter i det offentliga köket.
Låt oss också hjälpas åt att förmedla till våra kamrater i kommuner och landsting att man inte kan gömma sig bakom dagens lagstiftning. Man kan inte gömma sig bakom att det inte skulle gå att ställa krav. Det går visst att ställa krav på saker och ting.
Slutligen vill jag återkomma till frågan om när- och lokalproducerat. Jag har i mitt interpellationssvar anvisat några sätt att få en större andel ”nära ifrån”. Ett sätt är att dela på upphandlingar. Ett annat sätt är att ta in produktionen och leveranserna till en central fördelningsstation så att man därifrån kan förmedla produkterna ut till respektive kök. Man kan dela på upphandlingarna på andra sätt också.
Återigen, låt oss hjälpas åt att förmedla dessa budskap till dem som är ute i den praktiska verkligheten så att barn och äldre i det offentliga sammanhanget får en god, näringsriktig och sund mat som är framställd på ett etiskt korrekt och bra sätt."

Och några citat från mina lnlägg:

"Det är kommuner och länsstyrelser som svarar för tillsyn och kontroll av att det svenska jordbruket uppfyller de uppställda kraven. Detta görs mycket samvetsgrant, som sig bör. Trots världens bästa mat från miljö- och djurskyddsperspektiv och trots att närproducerad mat från Sverige verkligen garanterat uppfyller stränga regler, garanterat har korta transportavstånd, präglas av klimatvänlighet och öppna landskap med biologisk mångfald just i Sverige minskar den svenska livsmedelsproduktionen stadigt sedan några decennier. Jag tycker att det är en alarmerande utveckling.

Mjölkproduktionen minskar, nötköttsproduktionen minskar, grisproduktionen minskar och livsmedelsindustrin minskar. Den här utvecklingen måste brytas, och jag vet att jag och jordbruksministern och många fler är överens om det.
I stället ökar inköpen av mat som producerats långt bort i andra länder och på andra kontinenter med användande av ofta sämre djuromsorg, trängre ytor och utrymmen, uppbundna eller fixerade suggor, grisar som svanskuperas och som inte har tillgång till halm, betydande salmonellaförekomst, större antibiotikaanvändning samt intensivare användning av växtnäring och i Sverige förbjudna kemiska bekämpningsmedel med mera.

Det här är en mycket trist utveckling. Det tragiska är att samma kommuner och myndigheter som så noga kontrollerar att de allt färre jordbruken i den egna kommunen uppfyller de strängaste miljö- och djurskyddskraven i världen vanligen upphandlar sin egen mat till sina egna skolor enbart efter det lägsta anbudet från länder och kontinenter med lägre krav och långa transportavstånd. Det kan när så sker bara betecknas som absurt.
För att något döva sitt förhoppningsvis lite dåliga samvete brukar en del kommuner vid sidan om den billigare och i stor utsträckning importerade maten uppställa mål om en viss andel matinköp av den dyraste maten, den ekologiska. Den mat som oftast hamnar i kläm är den som kommer från den egna kommunen eller regionen eller det egna landet och som är producerad på närbelägna åkrar eller beten och efter världens strängaste miljö- och djurskyddskrav."

"Jag vill skicka med jordbruksministern och regeringen ett gott råd. Riksdagen har inte lagt fast någon målsättning för hur stor andel av den offentliga matupphandlingen som bör komma från mat producerad med kvalitetskrav för miljö och djuromsorg i nivå med den standard som vi uppställer för svenskt jordbruk. Riksdagen har endast formulerat ett mycket högt ekologiskt mål, vilket skulle kosta åtskilliga miljarder.
Om vi ska ha riksdagsmål på detta område, vilket kan diskuteras, bör enligt min mening ett högt och tydligt mål uppställas där kanske 70–80 procents andel av inköpen är mat med hög kvalitet ur miljö- och djurskyddssynpunkt. Ett ekologiskt delmål kan sedan införas, om man så önskar.
Jag tackar för en bra debatt. Jag hoppas att budskapet till Sveriges kommuner från jordbruksminister Eskil Erlandsson, Ann-Kristine Johansson och mig är tydligt och klart och ger ringar på vattnet med mer upphandling av bra kvalitetsmat med en standard som alla som vill ska kunna leverera och som vi satt nivån på genom den svenska miljö- och djurskyddslagstiftningen som vi är överens om."

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

tisdag, november 17, 2009

Grattis Malmström! Mediadrev Vattenfall

Jag tänker alltså i samma inlägg behandla två olika aktuella frågor. Jag klarar det!

Magnus Andersson ger väl uttryck för mina känslor inför valet av Cecilia Malmström som EU-kommissionär.

Cecilia M. är en utmärkt EU-minister - omtyckt i alla läger - och kommer att bli en bra EU-kommissionär. Gratulerar!!

Lena Ek hade blivit lika bra, men nu blev det inte så.

----------------------------

Mediadrevet i full skala mot Vattenfall och näringsminister Maud Olofsson är som alla drev intressanta att följa. Fredrick Federley ger väl uttryck för min egen analys av frågan.


En liten intressant del är hur Vattenfalls styrelses förre ordförande resonerar.

Ungefär som så att "En expert i regeringskansliet sitter i styrelsen och därmed har regeringen direktinformation i alla styrelsefrågor"??

Jag som trodde att ägaren - regeringen - utsåg styrelse och att denna sedan inom givna ramar utvecklar företaget så väl som möjligt. Och att det är styrelsens ordförande som kommunicerar med ägaren, inte enskilda styrelseledamöter.

Lite speciellt om denne inte ser det så...

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Mål för Offentlig Upphandling av Mat! (MOUM)

Min interpellation om Offentlig upphandling av mat - - besvaras idag av jordbruksministern, se även riksdagens hemsida. Min motion i samma fråga från oktober är här.

Idag upphandlar kommunerna huvuddelen av maten efter lägsta pris, och en stor del är importerad mat långt bortifrån. En del kommuner köper in en liten ander av den dyraste maten för att kanske döva sina samveten, den ekologiska.

Jag menar att fokus borde istället riktas på den vanliga miljövänliga maten som - i Sverige eller annorstädes - är producerad efter utvalda miljö- och djuromsorgskriterier i nivå med den standard som den svenska lagstiftningen ställer. Det är absurt att samma kommuner som för statens räkning noga kontrollerar att jordbruket i närområdet uppfyller höga kvalitetskrav på miljövänlighet och djuromsorg, inte ställer upp liknande standards vid sina egna upphandlingar av mat.

Riksdagen har idag mål endast för hur stor andel av offentlig upphandling som borde vara "ekologisk mat". Detta mål, 25 procent, skulle om det uppfylldes kosta åtskilliga miljarder kr i merkostnader.

Jag föreslår att - om riksdagen nu ska uppställa mål på detta område - att det uppställs ett högt och tydligt mål på att 70-80 procent av maten bör uppfylla tydliga och kontrollerbara miljö- och djuromsorgskrav i nivå med den svenska standarden. Inom denna ram kan sedan ett ekologiskt delmål inrymmas.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

måndag, november 16, 2009

Eneroth (S) undrar om Sahlin kan sitta kvar..?

Tomas Eneroth, socialdemokraternas näringspolitiske talesman, kritiserar nu näringsminister Maud Olofsson för att Vattenfall - som äger tyska kärnkraftverk - tar en risk om en stor kärnkraftsolycka skulle inträffa.

Var det alltså Alliansregeringen och Centerpartiet som styrde när Vattenfall köpte kolgruvor och kärnkraftverk i Tyskland?

Nej, det var Socialdemokraterna och det var Björn Rosengren och Mona Sahlin som härjade i det dåvarande Superdepartementet med bl a näringsfrågorna.

Eneroths fråga borde rimligen formuleras så här: "Var Mona Sahlin medveten om att Tyskland har mycket stora ansvarskrav på de som driver kärnkraftverk, när Persson, Rosengren och Sahlin var ute och shoppade"?

Om hon var det, Thomas Eneroth, kan hon då sitta kvar som partiledare?

Att Tyskland har en sträng syn på kärnkraften och på ansvaret för den, borde verkligen inte ha varit okänt för regeringen när Vattenfall investerade.

Även förhållandet mellan Vattenfall och det tyska dotterbolaget med avtalet om att flytta pengar behöver granskas. Enligt Vattenfalls VD Lars G. Josefsson fanns inte någon ev. risk för en kärnkraftolycka med i analysen när avtalet som möjliggjorde pengaöverföring slöts, och enligt Josefsson kan det sägas upp omgående. Ansvaret för denna analys åvilar rimligen VD och styrelsen, oklart i vilka proportioner.

Och att näringsministern är överraskad och kritisk är ju tydligt.

Sverige skärper nu sina regelverk för ansvaret för kärnkraften, vilket är bra. Den som äger och driver kärnkraftverk i Sverige ska ta ett större ansvar än vad som tidigare gällt.

I Tyskland gäller samma princip, men som det verkar med ett obegränsat ansvar. Den som investerar där tar alltså en större risk. Detta var uppenbarligen Rosengren och Sahlin beredda att med öppna ögon ta.

Rikta kritiken dit där den hör hemma, Thomas Eneroth!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,
Läs även andra bloggares åsikter om