söndag, december 13, 2009

En objektiv opinionsanalys..- Äntligen! Och min valprognos!

Jag förstår att många otåligt väntat på min analys av opinionsläget, så varsågoda!

Andra politiker - och människor med för den delen - är ju ofta så märkvärdigt subjektiva, tycker jag. Varför kan de inte vara mer objektiva som jag...?

Nåväl. Om vi börjar med min valprognos, lite tidig men varför inte:

Valdeltagande: 80 procent.

Alliansen 48 procent - de rödgröna 45 procent - övriga 7 procent.

Centerpartiet 8,5 procent, kristdemokraterna 5,5 procent, folkpartiet 8,5 procent , moderaterna 25,5 procent.
Socialdemokraterna 33 procent,miljöpartiet 7 procent, vänsterpartiet 5 procent.

Kanske någon tycker jag känns lite väl optimistisk, eller pessimistisk, vi får se!

Vad grundar jag min prognos på? Opinionsläget nu är ju ungefär tvärtom, och i tio av elva tidigare val har det regeringsalternativ som lett (ledit) nu vunnit. Jag utesluter inte att det kan bli så, min vetenskapliga metodik har alltjämt vissa brister.

Men jag står fast vid min prognos! Oppositionen toppar nu efter en månad med kriser och negativ publicitet av olika slag, och har återtagit en del av den enorma ledning man skaffade sig i början av mandat perioden. Inom alliansen faller mycket ljus på stats- och finansministern, och de mindre partierna kommer i skuggan. Oppositionens samlade alternativ i olika frågor granskas knappast, inte heller deras splittring.

Alliansens samarbete fungerar väl och de nödvändiga förändringar i liberal riktning som har genomförts har varit nödvändiga, det var ohållbart med en halv miljon människor i förtidspension och flera hundratusen sjukskrivna. Företagens förutsättningar och konkurrenskraft har förbättrats och 200.000 människor mer kom i arbete innan finanskrisen brakade loss. Regeringen hanterar den så väl som det är möjligt, det ljusnar vid horisonten och arbetslöshetsprognoserna justeras nu kraftigt ner. Centerpartiet har fått med sig alliansen på ett starkt miljöarbete i Sverige och i ledningen för EU, vanliga inkomstttagare har fått betydande inkomstskattesänkningar osv.

Mot detta står att arbetslösheten p g av krisen faktiskt fortfarande ökar, att förändringarna i sjukförsäkring och A-kassa innebär vissa försämringar och att några punkter fått justeras, att miljöpartiets olika klimat- och miljöutfästelser alltid ligger högst samtidigt som vänsterpartiet utlovar ohämmat med nya statliga jobb och har pengar till allt osv.

Men det är nu och fram till valet som regeringsalternativen ska ställas mot varandra och jämföras med varandra. Enligt min analys kan en offensiv allians som stolt redovisar sina insatser under mandatperioden och ställer upp tydliga nya mål för nästa ha goda förutsättningar att vända till valvinst!

Centerpartiet brukar öka flera procent till valet, och har goda möjligheter att utifrån alliansens liberala grund visa på sin betydelse för klimat, energi och miljöfrågorna, för företag och småföretagande, för livskraft i hela Sverige, för de viktiga integritetsfrågorna och för fortsatta förbättringar för låg- och medelinkomsttagare samt pensionärer. Samtidigt med detta avgörs ju valet främst av vad man vill åstadkomma framåt, och här måste centerpartiet redovisa sina tydliga och starka prioriteringar.

När valet närmar sig kommer alliansens goda samarbete och förtroende i regeringsfrågan att ställas mot de rödgröna ledarnas bristande dito, miljöpartiets löften och politik kommer att granskas liksom vänsterpartiets och självfallet socialdemokraternas.

Sinuskurvan i opinionen för alliansen - först ner, sedan upp och så ner igen - kommer att vända upp inför valet. Kommer det att räcka till valvinst eller ej?

Det kommer självfallet att krävas mycket hårt arbete, och många faktorer spelar in.

Jag har nu givit min prognos, och jag lovar att efter valet ställa den mot utfallet och kommentera!

tilägg samma dags kväll: För den som vill ha en förmodligen mindre vetenskaplig, men ändå resonerade analys från en mer rödorienterad synvinkel länkar jag till Peter Anderssons läsvärda och välbesökta blogg.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

4 kommentarer:

Iwar Arnstad sa...

Det var skönt att få veta hur det går.

Tomas Gustafson sa...

In your dreams!

fredrikk16 sa...

Problemet Staffan är att Centern inte längre står upp för de enligt din mening viktiga integritetsfrågorna. Återta initiativet i dessa frågor genom att riva upp FRA-lagen och Ipred och sätt hårt mot hårt i ACTA-förhandlingarna. Om förhandlingarna inte sker öppet bör Sverige inte delta. Sen bör regeringen inte få hållas med beskedet om att den viktiga offentlighetsprincipen ska ändras så att digitala kopior inte blir offentliga. Det är dags att sanningen om Tsunamnin kommer till allmänhetens kännedom.

Staffan Danielsson sa...

Jag ska återkomma till integritetsfrågorna, som självfallet centerpartiet ska stå upp för.

Däremot, som du vet, har ju centerpartiet - och alliansen - lyssnatill FRA-kritiken och gjort betydande förstärkningar av integritetsskyddet. Men liksom hela riksdagen har vi inte kunnat komma runt vårt ansvar för landets och medborgarnas säkerhet geneom att acceptera en strängt kontrollerad underrättelseinhämtning i tråd.

Acta ska Sverige driva hårt, vi är överens. Hur detta sedan kan och ska ske, det kan jag inte helt överblicka men jag utesluter inget. Frågan är komplicerad.