torsdag, november 28, 2013

Norrmejerier igen - avgör bondens öde

Jag skrev om Norrmejeriers beslut att vägra ta emot mjölk från en lantbrukare och medlem i Norrmejerier med en rätt ny lagård där korna går i lösdrift och mjölkas genom mjölkrobot.

Lantbrukaren har investerat "hela sitt liv" i sitt företag, och gjort allt för att korna ska ha det bra genom lösdrift och robotmjölkning.

Som det framställts anser Norrmejerier att de betesmarker där korna enligt lag ska vistas under minst 6 timmar per dag under två sommarmånader varit för dåligt gräsbeväxta. Länsstyrelsen, som har till uppgift att kontrollera beteslagen har tydligen inte haft haft någon kritik.

Den aktuella lantbrukaren har i Norrbotten endast ett företag att välja på, när han vill leverera sin mjölk. Norrmejerier.

Norrmejerier är ett kooperativt företag, öppet för alla som vill producera och leverera mjölk. De vill självklart att medlemmarna ska följa de lagregler som finns, t ex beteskravet.

Nu menar Norrmejerier att denna mjölkgård inte helt har lyckats att ha tillräckligt gräsbeväxta betesmarker, ungefär. Och beslutar att stänga av gården från rätten att leverera mjölk till Norrmejerier. Det är samma sak som att driva företaget i konkurs eller tvinga fram en försäljning, lantbrukaren väljer det senare. Hur mycket de sannolikt förlorar i förhållande vad de har investerat - ett antal miljoner kronor - vet jag inte, men det kan vara mycket.

Oavsett detta tvingas de lämna sitt företag, där de har investerat allt.

Är det rimligt att ett mejeriföretag som är det enda i Norrbotten så ska kunna avgöra en medlems framtid, trots att ansvarig tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen, inte riktat kritik mot företaget (jag tror det är så). Och om nu länsstyrelsen gjort det, och straffat bonden genom avdrag på EU-ersättningar eller liknande, vore det då rimligt att Norrmejerier ovanpå det förbjöd leverans? Tala i så fall om dubbla och oerhört hårda straff.

Jag är mycket tveksam. Vad säger lagar och regler om ett företag med en så oerhört stark ställning på marknaden som Norrmejerier, hur hårt kan man behandla sina medlemmar? Borde ett företag med så helt dominerande marknadsställning, som vill stänga av ett medlemsföretag, vilket ju är helt förödande för företaget, inte ha mjukare varningar och straff innan man stänger av? Borde kanske medlemsföretaget kunna föra sin talan hos någon kontrollinstans inför ett så omvälvande beslut?

Nu vet jag inte om det finns en historia bakom detta med successivt allt strängare varningar och straff, men det har i vart fall inte framgått.

Som det redovisats förefaller det vara ett oerhört hårt straff att bli vägrad att leverera mjölk för att betesmarken varit för dålig under viss tid av de två månaderna, sex timmar per dag.

Har korna haft det bra under dessa 1-2 månader, 6 timmar per dag. Javisst, skulle jag tro. Bonden har ju satsat många miljoner på att bygga ett modernt lösdriftsstall med robot där korna går fritt och har det bra under 10 månader på året och under 18 av 24 timmar resterande två. Min uppfattning är ju att beteskravet inte skulle vara lagbundet om man har en modern lösdriftslagård.

Detta gör ju straffet ännu orimligare, om korna faktiskt har det bra men ändå avstängs bonden från att få leverera mjölk.