onsdag, december 19, 2012

Några rader om Centerpartiets idéprogramförslag

Centerpartiets idéprogramgrupp har nu presenterat sitt förslag.

Ordföranden i gruppen Per Ankersjö har främst lyft fram förslaget om att Sverige ska öppna sina gränser för totalt fri invandring, bara det kopplas till att det innan dess genomförs olika arbetsmarknadsreformer.

Jag har redan kommenterat detta i ett blogginlägg.

I dagens Aftonblad återges min uppfattning om förslaget som "naivt och extremt liberalt".

Det är synd att ett annars säkert i flera avseenden genomarbetat och spännande idéprogram nu marknadsförs på detta sätt.

Men är det inte bara en underbar vision som lyfts fram, om en värld utan gränser och utan krig. Jodå, den visionen bär jag verkligen med mig, men det kommer tyvärr att ta tid.

Per Ankersjö och även vår talesperson i migrationsfrågor Johan Hedin är dock tydliga med att Sverige ensidigt ska öppna sina gränser i dagens värld bara vi först genomför en del reformer för en flexiblare arbetsmarknad. Det är detta budskap som gjort att många i centerrörelsen reagerat så kraftigt.

Den fråga som man ställer sig tror jag kan formuleras ungefär så här:

Per, ser du verkligen ingen risk i att i dagens värld med enorma klyftor och med många tiotals miljoner människor på flykt och med lika många i arbetslöshet bara inom EU , öppna gränserna till ett av världens idag rikaste länder? Tror du att våra sociala trygghetssystem klarar detta, och tror du att Sverige med en kraftigt ökad invandring och flyktingmottagande kan uthålligt klara av att minska arbetslöshet och utanförskap? Ser du ingen gräns för hur många som Sverige kan få i arbete och integrera i ett läge när arbetslösheten ökar och konjunkturen viker?

Den liberala Frihetssmedjans Per Pettersson rescenserar med gillande en bok av de liberala idédebattörerna Fredrik Segerfeldt och Johan Norberg, Migrationens kraft. Låt mig citera honom på en viktig punkt: "Det enda som kan vara problematiskt för den bredare publiken, är författarnas tydlighet med att det generösa, generella välfärdssamhälle vi har idag kommer att vara svårt eller snarast omöjligt att upprätthålla med en fri rörlighet i världen."

Det finns en stor kraft i migration och öppna gränser, jag håller med. Och på lång sikt delar jag den visionen. Och visst ska Sverige ha en öppen och generös migrationspolitik i internationell tätposition.

Men att Sverige ensidigt skulle öppna sina gränser som dagens värld och verklighet tyvärr ser ut, det är faktiskt en naiv och extremt liberal inställning som skulle hota vår välfärd och våra trygghetssystem. Vilket alltså Segerfeldt/Norberg ärligt medger..

Men, säger Per Ankersjö, vi måste ju stå upp för alla människors lika rätt och värde. Och då följer logiskt att vi måste öppna gränserna, annars är vi inte trovärdiga mot våra grundvärderingar. Jag och de människor och centerpartister som nu ställer frågor står självfallet upp för dessa.

Här är mitt mycket bestämda råd till Per. Försvara inte ert mycket idealistiska förslag med att vi som kritiserar det inte står upp för människors lika rätt och värde.

Den insiktsfulle ledarskribenten Yngve Sunesson formulerar i Hallands Nyheter mycket av mina egna frågetecken kring förslaget. Ett samhället byggt på frihet och på att individer och familjer i stor utsträckning klarar sig själva samtidigt som staten kraftigt skärs ner kan gå ut över rättvisa och trygghet. Här behöver vår debatt inför stämman i mars bli intensiv, så att stämmans beslut landar i en rimlig avvägning.