torsdag, april 16, 2020

13-15 år innan hälften av asylinvandrare har arbete, inklusive med lönebidrag.

Kring 2016 hävdade regeringen och myndigheter, typ, att 50 % av asylinvandrare kom i arbete efter runt 8 år. Idag hävdar regeringen att det går mycket snabbare och att det tar bara 4-6 år idag.
Detta är tyvärr Fake News. På grund av de flesta politikers, och framförallt medias, ointresse att kritisk granska dessa påståenden invaggas många medborgare i tron att utvecklingen går åt rätt håll.

Så alltså tyvärr inte alls fallet. Läget är fortsatt oförändrat dramatiskt allvarligt och det finns tyvärr inga signaler att fler idag kommer i arbete fortare än tidigare.

Jag visade med några riksdags-RUT-utredningar att det tyvärr tar ca 15 år innan hälften av asylsökande kommer i arbete på hel-eller deltid. En stor del av de jobben är därtill finansierade av staten genom lönebidrag och andra subventioner, vilket verkar omöjligt att särredovisa. Sannolikt vill varken politiker eller myndigheter att detta ska kunna redovisas.

Nu visar professor Johan Eklund, projektledare vid Integrationsforum och VD för Enetreprenörskapsforum att mina och RUTs siffror från 2016 är de riktiga medan Ylva Johansson och S/MP-regeringarna och myndigheterna farit med ren osanning. "Hälften är etablerade på arbetsmarknaden efter fem år", sa Ylva Johansson i juni 2018. Det är osanning och att dribbla med fakta så att resultatet blir helt vilseledande Fake News.

Så här beskriver professor Eklund resultatet i en färsk rapport från entreprenörskapsforum, i en artikel i SvD:
"Huruvida en till Sverige inflyttad individ kan försörja sig på inkomster från sitt jobb eller inte har traditionellt bestämts av sysselsättningsgraden. Den visar på besvärande, men inte alarmerande, siffror för år 2016: 68 procents sysselsättningsgrad för invandrade från Afrika och 56 procent för inflyttade från Mellanöstern. Men sysselsättningsgraden ger alltså en missvisande bild. Det räcker för en individ att ha varit sysselsatt i en enda timme under november månad för att bli avprickad som varandes i arbete under detta år och därmed integrerad.
En mer rättvisande bild av storleken på det ekonomiska utanförskapet får vi om vi i stället tittar på självförsörjningsgraden. Den uppnås vid fyra prisbasbelopp vilket år 2019 motsvarade en årlig bruttoinkomst på 186 000 kronor eller cirka 12 600 kronor netto per månad. Detta ligger i linje med OECD:s definition av den relativa fattigdomsgränsen men ligger långt under de kollektivavtalade minimilönerna. Prisbasbeloppsdefinitionen är praktisk och möjliggör en relevant jämförelse över tid.
Med detta mått går andelen som 2016 kunde försörja sig i gruppen från Afrika ned till mer dramatiska 38 procent och för Mellanöstern stannar den först på 36 procent.
Här har vi alltså att göra med grupper där majoriteten saknar möjligheter till självförsörjning. För utomeuropeiska migranter är den självförsörjande gruppen i klar minoritet.
Tidsspannet mellan ankomst till landet och inträdet på arbetsmarknaden är också väldigt långt i Sverige. För utrikes födda tar det i snitt 13–14 år innan 50 procent har uppnått en självförsörjningsgrad på 12 600 kronor efter skatt. Eftersom det är förhållandevis få individer som befunnit sig så länge i landet betyder det i praktiken att en majoritet av de utrikes födda under sin tid i Sverige aldrig blivit självförsörjande."
"Det ekonomiska utanförskapet är alltså betydligt mer omfattande än vad den officiella sysselsättningsstatistiken ger sken av. Nivåerna är skrämmande låga och det finns ingen markerad positiv förändring över tid. Tvärtom är de redovisade självförsörjningssiffrorna sannolikt överskattade. Exempelvis ingår anställningssubventioner till arbetsgivare i de siffror som presenteras i analysen."
Rapporten fastslår vidare att "Andelen utrikes födda i Sverige uppgår idag till nästan 20 procent av befolkningen och sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda är ett av de största i Europa".
Jag hade alltså rätt, i denna som i flera andra migrationsfrågor, redan 2016, och tidigare. Tyvärr..!

Tillagt 22 april 2020. Peter Santesson, Demoskop, skriver väl i Dagens samhälle. 
http://staffandanielsson.blogspot.com/2016/10/flyktingar-i-arbete-efter-16-ar-och-mer.html

https://www.svd.se/alltfor-ljus-bild-av-ekonomisk-integration?fbclid=IwAR1ReW5YvJvL-CqbjFTAvcOBQkmptT-XJstY0BgajSyUvcQ3X42eo5lSmVg

https://entreprenorskapsforum.se/2020/04/16/ny-rapport-en-majoritet-utrikes-fodda-blir-aldrig-sjalvforsorjande/

https://www.expressen.se/ledare/sverige-behover-en-plan-for-alla-som-inte-kan-forsorja-sig/

torsdag, april 02, 2020

Harvardstudie stöder svensk Coronastrategi

Aftonbladet rapporterar om en färsk Harvardstudie som verkar stödja Sveriges modell för att flacka ut Coronavirusets smittspridning samtidigt som ändå så många smittas att "flockimmunitet" uppnås. Risken med att stänga ner samhället kan vara att när det öppnas igen, eller i höst, kommer nya smittovågor. I en grannprovins till Wuhan i Kina sker detta nu.
Folkhälsoinstitutet och regeringen står nu i den svenska debatten mot Peter Wolodarski och många opinionsbildare samt några epidemiologer och forskare och massor i sociala medier. Jag lutar alltjämt åt Anders Tegnell-hållet.

Han har stöd av Johan Giesecke och professor Jan Albert.

22 forskare skriver på DN Debatt en slarvig och tendensiös artikel som sågar Tegnell och som kräver nedstängning av skolor. DNs Peter Wolodarski delar den med gillande på twitter.
En infektionsprofessor sågar de 22.