tisdag, januari 08, 2013

Ökad försvarsbudget och Natoanalys..?!

Folk och försvar i Sälen börjar på söndag.
Jag skriver på SvD Brännpunkt några möjligen brandfacklor i frågor som jag tänker lyfta i Sälen och jag hoppas blir debatterade.
Jag kritiserar de båda stora partiernas passivitet i en fråga så här, vilken..?:
"De båda stora svenska partierna passar i frågan och deras gemensamma passivitet verkar leda till att ingen sådan analys kommer att genomföras. De bär därmed ett stort ansvar för att omvärldsanalysen och därmed försvarsdebatten och det kommande försvarsbeslutet kan komma att vila på en osäker grund. "

Tillagt 10 jan: Ewa Stenberg skriver i DN om ÖB, försvarsministern m fl ( bl a mig) angående hur länge Sverige kan försvaras. KDs Mikael Oscarsson ger sitt stöd till mitt krav om en förutsättningslös utredning av avd ett NATOmedlemskap skulle innebära för Sverige.

Bra bearbetat idéprogram i Ög - Läs och stöd!

Den erfarne ledarskribenten Yngve Sunesson - djupt rotad i centerrörelsen - skriver idag i Hallands Nyheter en utmärkt ledare som jag helt kan instämma i, med rubriken "Debatten kan stärka Centerpartiet".

Hans bedömning är att vår partiledare Annie Lööf hittills har agerat rätt i den debatt som uppkommit och att hon och partistyrelsen nu har förutsättningar för att "pånyttföda" partiet om man i tillräcklig grad beaktar den kritik som nu förs fram.

Många medlemmar, avdelningar och kretsar kommer nu att skicka in sina synpunkter till partistyrelsen, och många efterfrågar en bearbetad programtext som bygger på programgruppens förslag men som tar bort några kantigheter och bättre lyfter fram en socialliberal tyngdpunkt.

Distriktsledningen i Östergötland tycker jag har agerat föredömligt i den viktiga debatt vi nu har i Centerpartiet med snabbhet, öppenhet och engagemang i dialog med många medlemmar. Och man visar verkligen vilket öppet och transparent parti som dagens Centerparti är när man nu på distriktets hemsida lägger ut ett genomtänkt och bra bearbetat programförslag som distriktet nu diskuterar, och som man inbjuder medlemmarna att läsa och ge synpunkter på tillsammans självklart med synpunkterna på programgruppens förslag.

 Det här arbetsmaterialet bygger på programgruppens förslag men med tydlig bearbetning i socialliberal riktning. Det borde kunna accepteras av både programgrupp och de flesta kritiska röster. Jag är övertygad om att om partistyrelsen sätter ner foten ungefär så här så kan man samla partiet och stämman vilket kommer att stärka partiet och ge ett bra avstamp inför valet!

 Här erbjuds nu ett bra alternativ för intresserade centerpartister som ska skriva till partistyrelsen att kunna ta del av och använda helt eller i delar eller hänvisa till! Varsågoda!