måndag, november 23, 2009

Agenda resp P1 - Lars G. Josefsson ger helt olika besked..!

En fundering till rörande Vattenfall och Lars G. Josefsson, VD. Igår i Agenda fick han flera gånger frågan ung: "Var du och styrelsen fullt medvetna när ni skrev avtalet mellan Vattenfall och ert tyska dotterbolag att ni kunde drabbas av ett gränslöst skadeståndsansvar vid en kärnkraftsolycka"?

Jag uppfattade att han flera gånger entydigt svarade "Ja" på den frågan.

Men vad sade Lars G. Josefsson i intervjun i P1 Morgon den 9 november?!

Här är några citat nedan som lika entydigt visar att Lars G. Josefssons besked den 9 november var att risken för skadeståndsansvar vid en kärnkraftsolycka inte var känt för Lars Josefsson och styrelsen när avtalet drogs i styrelsen.

Lars G. Josefsson - VD för Vattenfall - ger alltså ett entydigt besked i radio den 9 november och ett annat lika entydigt - fast tvärtom - i SvT Agenda igår den 22 november. Jag tycker det är mycket anmärkningsvärt.

"Varför informerade du inte näringsminister Maud Olofsson?
- Nu är det inte fråga om ett avtal om en kärnkraftsolycka i Tyskland, utan vad det är fråga om är ett avtal mellan Vattenfalls dotterbolag i Tyskland och Vattenfall AB i Sverige avseende styrningen av detta bolag. Det är alltså inte något avtal med tyska myndigheter som har gjorts gällande. Och vi kan varje dag om vi vill säga upp det här avtalet.

Varför slöt ni det då?
- Det slöts vi ju av det skälet att det här är vanligt förekommande, normalt förekommande i tyska koncerner och det gör man för att kunna föra pengar emellan dotterbolaget och moderbolaget.

Du har inte informerat styrelsen om vidden av det här avtalet?
- Det här avtalet slöts som sagt och togs i vattenfalls styrelse 17 mars 2008 och varför det gjordes sa jag tidigare, det var för att vi skulle kunna styra bolaget och föra pengar från det tyska dotterbolaget till det svenska moderbolaget. Det innebär också i det här avtalet att den skyldighet vattenfall tar på sig, det är att om det tyska bolaget hamnar på obestånd så ska Vattenfall Ab gå in och täcka det.

Hur informerade blev styrelsen om vidden av avtalet?
- Det blev informerade om precis det jag sade nu. Kärnkraftsolyckafallet diskuterades inte.

Så de fick aldrig informationen om att vid en riktigt allvarlig olycka så kan även Vattenfall bli skadeståndsskyldig?
- Som jag sade, den kärnkraftsolyckan var inte uppe till diskussion den var inte heller uppe till diskussion vid avtalets tecknande utan det är ju först senare när vi har gått igenom alla kärnkraftsrisker som den här lilla, lilla luckan har kommit.

Så om facket då inte känner sig tillräckligt informerat så ger du dem rätt i det?
- Om man tycker att man därmed inte är tillräckligt informerad så är ju det korrekt så att säga men det är ju ngt som vi när vi blivit varse detta vi ju har informerat om och det är därför också vi har det här arbetet att korrigera det här.

Men det faktum att du säger här att styrelsen kanske inte fick all information om alla upptänkliga scenarier här, vad säger det om dig då som vd, varför har du inte informerat bättre?
- Ja alltså det scenariot, det kan jag ju gärna säga, det scenariot var inte heller med i vår egen analys vid den tidpunkten den 17 mars, så att det var ju därför

Det förstod inte du heller alltså?
- Nej det fallet var inte med i den analys som gjordes i vårt bolag.

Så du blev lite tagen på sängen du också?
- Eh jag blev, jag ska inte säga att jag blev tagen på sängen, men att det var en konsekvens som inte var med i förarbetena till det avtalet."

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,