lördag, oktober 21, 2017

Ung och gammal till riksdagen i Östergötland (C)?

Jag är drygt 70 år, det erkännes. Liksom att jag sedan i juni tydligt deklarerat att jag är beredd att satsa på ytterligare 4 år i riksdagen, om jag har centermedlemmarnas förtroende (och i valet väljarnas). Min hälsa är god, mitt politiska engagemang är oförändrat starkt och jag upplever att min erfarenhet är en tillgång. (för mig, absolut, och kanske för andra).

Det är alldeles utmärkt att vi är många goda kandidater som vill stärka Centerpartiet på en stark riksdagslista för Östergötland.

Och likaså att ungdomen stormar fram, mycket bra!

Men både unga och äldres erfarenheter behövs i riksdagen. En liten del i mitt val att ställa upp är att det finns en hel del yngre i riksdagen (bra!) men allt färre äldre, kanske ingen över 65 år i Centerpartiets riksdagsgrupp efter valet 2018. Så kan det givetvis bli, varje distrikt fastställer sina riksdagslistor helt oberoende av varandra, som det ska vara.

Medlemsomröstningen i Östergötland är nu klar, jag är glad över ett fortsatt starkt förtroende och jag gratulerar varmt CUFs ordförande Magnus Ek, från Valdemarsvik, som fick flest poäng samt Muharrem Demirok och Karin Jonsson som också ligger i toppen, samt Birgitta Gunnarsson och Lars Vikinge med goda resultat och många fler.

Detta säkerställer att Östergötland också i nästa års val får en stark riksdagslista med god bredd, utmärkt. Det kan bidra  till 2 riksdagsmandat för Centerpartiet, som vi alla på listan ju kommer att göra vårt yttersta för!

Valberedningen kommer snart att lägga sitt förslag till riksdagslista och sedan kommer nomineringsstämman att slutligt fastställa den lördagen den 25 november. Valet är den 9 september 2018!