fredag, april 13, 2012

Kerstin Lundgren om Afghanistan, och Folkpartiets dubbla uppfattningar

Min kollega Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson för C, kritiserar på Newsmill Folkpartiets talespersons utspel om Sveriges fredsinsats i Afghanistan. (OBS dock inte Folkpartiet som enligt partiledaren står fast vid riksdagens breda beslut i frågan...Fast lite svårgripbart blir det ju).

Hon skriver bl a så här, vilket också var min reaktion:

"Centerpartiet ser även ett behov av fortsatt svensk närvaro efter 2014, framför allt genom fortsatta utbildningsinsatser för Afghanistans armé och polis. Det fortsatta arbetet för fred och säkerhet i Afghanistan gagnas föga av att enskilda länder brådstörtat drar sig ur samarbetet.

Centerpartiets linje är fortsatt att vi ska slutföra vår insats på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Det är vi skyldiga den afghanska civilbefolkningen, våra svenska trupper och övriga nationer i Isaf. Det är vi också skyldiga alla dem som redan gjort personliga uppoffringar för fred och säkerhet i Afghanistan."

Jag har stor respekt för Allan Widman som för bara några år sedan envetet försvarade FNs, ISAFs och Sveriges militära insats för fred och säkerhet i Afghanistan, men som nu plötsligt menar att Sverige ska leda en brådstörtad utmarsch därifrån eftersom alla andra ju kommer att dra sig ur också, ungefär.

Visst är ambitionen att Afghanistans valda regering till 2014 ska ta över säkerhetsansvaret från ISAF, men det är ju samtidigt mycket klart utsagt att världssamfundet fortsatt behöver stödja landets armé och polis med bla utbildningsinsatser.

Hur en successiv minskning av Sveriges insats i nuvarande form ska ske, det bör vi diskutera inom ramen för FN och ISAF och i dialog med Afghanistans parlament och regering liksom även hur stödet ska se ut efter 2014. Vi måste också beakta utvecklingen i landet.

Att däremot brådstörtat och ensidigt deklarera att Sverige lämnar alla sina militära åtaganden i Afghanistan, och så göra det, det avviker i hög grad från hur Sverige brukar agera vid gemensamma freds-och säkerhetsinsatser med FN-mandat. Jag hoppas att Sverige inte väljer den vägen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,