söndag, september 05, 2010

Kommentarer till Wisemans försvarsenkät till många partier

Det är bra med debatt, inte minst försvarsdebatt.

Officersbloggaren Wiseman driver ett forum där den mest livliga försvarsdebatten förs. Han har nu ställt ett antal frågor till partier i och utanför riksdagen, och redovisar svaren på sin blogg med egna kommentarer.

Jag gillar diskussion i väsentliga frågor och kommenterar här både partiers svar och Wisemans bedömningar...;

* Wisemans analys är att så gott som alla partier tar ställning emot någon som helst förändring (nedläggning) av grundorganisationen...Hur har du läst då, Wiseman?
Och var har jag fått det ifrån att Försvarsmakten "aviserat" nedläggningsbehov..Från tydliga offentliga bedömningar från HKV och ÖB, om underförstått inte mer pengar tillförs.

* Wiseman kommenterar mitt svar om Nato med att utan medlemskap i NATO så finns inga garantier för Sveriges säkerhet...OK, Nato har § 5, men nu är Sverige med i EU med dess dubbla solidaritetsparagrafer, vi samarbetar nära med Nato och deltar i många internationella fredsinsatser. Om Sverige i så fall inte hade några garantier för 30 år sedan under det kalla kriget, är väl situationen idag betydligt bättre..? Både EU och PFF har tillkommit för Sveriges del.

* Folkpartiet överraskar med täta åsiktsbyten. Man står bakom alliansens försvarsinriktning och budgetar, uteslöt inte att en viss höjning eventuellt behövdes av försvarsanslaget för något år sedan för att nu kräva "miljarder"...Och med tanke på alla krav torde det handla om åtskilliga miljarder; Efter 2014 ska Sverige kunna möta ett ryskt överraskningsanfall på Sverige a la Georgien..(!), föra strid i brigader, inga förbandsnedläggningar, mer trupp till Gotland, starkare flygvapen och marin osv.
Och allra mest överraskar nog Folkpartiets analys att både stå bakom alliansens Afganistanstrategi och samtidigt mena att alla internationella trupper nog kan lämna Afghanistan under år 2014.

* S och V argumenterar för att alliansen nog har liknande besparingar som de själva, men glömmer att för alliansens del stannar pengarna inom försvaret. De rödgröna minskar försvarsbudgeten med 2 miljarder samt har ett antal svarta hål därtill på flera miljarder.

* För Sverigedemokraterna är ju pengar inga bekymmer. Wiseman berömmer deras förslag som "militärt väl avvägda".. Jo, jag tackar, med 11 miljarder mera...2 till 4 brigader ska inrättas samt 7-16 manöverbataljoner,fler heltidsanställda,fast trupp på Gotland och starkare hemvärn osv. Och återinförd värnplikt, endast för män. Kvinnor kan få delta i den första tremånadersutbildningen.
Populistiska partier har alltid obegränsat med pengar, och förslagen verkar ha utformats av någon militärt intresserad som av Jimmie Åkesson fått fria händer. Vi får se vilken analys som Wisemans läsekrets gör av detta, Sverigedemokraterna är ju mycket mer...än försvarspolitik.

* Centerpartiet står bakom alliansens försvarspolitik med ett försvar som kan göra tjänst här hemma, i närområdet och vid internationella fredsinsatser. Vi vill ha en grundorganisation över hela landet, vi har fått gehör för ett starkare hemvärn och vi vill se en fortsatt militär alliansfrihet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Omskärelse handlar mer om integritet än religion!

Integritetsfrågorna är mycket viktiga för centerpartiet och för mig. Vi driver dem även i mycket svåra avvägningar, som t ex i signalspaningsdebatten. Även om vi som där tvingats inse och acceptera att landets säkerhet tyvärr - som världen ser ut - kräver underrätelseinhämtning i olika former. Men vi har lyssnat och byggt in starka skydd för integriteten på olika sätt.

Idag debatteras religionsfrågor mellan riksdagspartierna i radion, och Ekot rapporterar att alla landsting inte rabatterar borttagandet av förhuden på små pojkar...

Visst är detta kopplat till urgamla religiösa traditioner, men frågan handlar i mycket hög grad om integritet. Om en manlig individ oåterkalleligt vill ta bort ett kroppssegment från sitt könsorgan genom ett eget självständigt beslut när han är myndig, det är en sak.
Men att hans föräldrar oåterkalleligen ska kunna besluta det för hans räkning när han är några veckor eller år gammal, det är faktiskt att kränka hans integritet och rätt att själv fatta detta viktiga beslut. Och att Sveriges riksdag ställer sig bakom detta och därtill uppmanar Sveriges landsting att rabattera åtgärden, det är faktiskt mycket märkligt.

Jag har motionerat om detta, och även interpellerat socialministern i frågan, samt bloggat om detta.

Jag har inte med mig mitt parti ännu, liksom inte heller i frågan om centrala riktlinjer i offentligt finansierad verksamhet som skola och sjukvård och daghem och äldreomsorg att inte dölja ansiktet för varandra, och inte heller i frågan om rätt till dödshjälp vid mycket svåra lidanden nära livets slut. (har även bloggat om alla dessa frågor).

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Bodström lämnar familjen för att rädda ...Mona

Jag läser nu ett inlägg mitt i natten (svensk tid) från Thomas Bodströms blogg. Han är ju med sin familj på en sedan flera år inplanerad USA-vistelse fram till 2011.

Men inte nu längre. Han meddelar kort att "Nu åker jag hem". ....

Vad familjen gör lämnar han inga som helst besked om. Överger han dem och de blir kvar i USA eller ingår familjen i "Jag" som åker hem?

Bodström ska uppenbarligen som räddaren i nöden dyka upp och rädda Mona och vända valvinden.

Har S inga andra kort i rockärmen känns läget faktiskt stabilt...!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Centern 6,7 % i SIFO - Förbjud opinionsundersökningar??

Jag har tillsammans med Maria Kornevik Jakobsson motionerat om att utreda ett förbud att publicera opionsundersökningar de närmaste dagarna före valet, "en opinionsundersöknings fri zon". Bakgrunden är att märkliga opinionsundersökningsresultat precis före valet kan styra röstandet och hinner inte analyseras och manglas ner förrän efter valdagen, det fanns ett sådant exempel 2006.

Jag inser fuller väl att detta är ett ingrepp som helst inte ska göras, vilket är lätt att kritisera med goda liberala argument, men menar ändå att problematiken bör utredas.

Så till opinionsläget just nu. Det kom en Demoskop igår och en Sifo just nu på söndagsmorgonen. Båda ca 50-45 för alliansen. Och Centerpartiet får 6,2 i Demoskop och 6,7 i SIFO...

Det börjar likna något, uppåttrenden är stark och tydlig! Demoskop hyser jag "annars" en berättigad misstro emot, den brukar svaja kraftigt och brukar ibland ge Centerpartiet obegripliga djupdykningar på ner till 3,5 procent, vilket har skett några gånger. Men den här gången verkar de ha fått upp sin kvalitet....

SIFO är ett av de bättre opinionsinstituten, och 6,7 procent där väger mycket tyngre!

Det känns i valvinden att Centerpartiet äntligen är på gång, och det är ju positivt att flera opinionsundersökningar nu visar i samma riktning.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,