söndag, september 05, 2010

Kommentarer till Wisemans försvarsenkät till många partier

Det är bra med debatt, inte minst försvarsdebatt.

Officersbloggaren Wiseman driver ett forum där den mest livliga försvarsdebatten förs. Han har nu ställt ett antal frågor till partier i och utanför riksdagen, och redovisar svaren på sin blogg med egna kommentarer.

Jag gillar diskussion i väsentliga frågor och kommenterar här både partiers svar och Wisemans bedömningar...;

* Wisemans analys är att så gott som alla partier tar ställning emot någon som helst förändring (nedläggning) av grundorganisationen...Hur har du läst då, Wiseman?
Och var har jag fått det ifrån att Försvarsmakten "aviserat" nedläggningsbehov..Från tydliga offentliga bedömningar från HKV och ÖB, om underförstått inte mer pengar tillförs.

* Wiseman kommenterar mitt svar om Nato med att utan medlemskap i NATO så finns inga garantier för Sveriges säkerhet...OK, Nato har § 5, men nu är Sverige med i EU med dess dubbla solidaritetsparagrafer, vi samarbetar nära med Nato och deltar i många internationella fredsinsatser. Om Sverige i så fall inte hade några garantier för 30 år sedan under det kalla kriget, är väl situationen idag betydligt bättre..? Både EU och PFF har tillkommit för Sveriges del.

* Folkpartiet överraskar med täta åsiktsbyten. Man står bakom alliansens försvarsinriktning och budgetar, uteslöt inte att en viss höjning eventuellt behövdes av försvarsanslaget för något år sedan för att nu kräva "miljarder"...Och med tanke på alla krav torde det handla om åtskilliga miljarder; Efter 2014 ska Sverige kunna möta ett ryskt överraskningsanfall på Sverige a la Georgien..(!), föra strid i brigader, inga förbandsnedläggningar, mer trupp till Gotland, starkare flygvapen och marin osv.
Och allra mest överraskar nog Folkpartiets analys att både stå bakom alliansens Afganistanstrategi och samtidigt mena att alla internationella trupper nog kan lämna Afghanistan under år 2014.

* S och V argumenterar för att alliansen nog har liknande besparingar som de själva, men glömmer att för alliansens del stannar pengarna inom försvaret. De rödgröna minskar försvarsbudgeten med 2 miljarder samt har ett antal svarta hål därtill på flera miljarder.

* För Sverigedemokraterna är ju pengar inga bekymmer. Wiseman berömmer deras förslag som "militärt väl avvägda".. Jo, jag tackar, med 11 miljarder mera...2 till 4 brigader ska inrättas samt 7-16 manöverbataljoner,fler heltidsanställda,fast trupp på Gotland och starkare hemvärn osv. Och återinförd värnplikt, endast för män. Kvinnor kan få delta i den första tremånadersutbildningen.
Populistiska partier har alltid obegränsat med pengar, och förslagen verkar ha utformats av någon militärt intresserad som av Jimmie Åkesson fått fria händer. Vi får se vilken analys som Wisemans läsekrets gör av detta, Sverigedemokraterna är ju mycket mer...än försvarspolitik.

* Centerpartiet står bakom alliansens försvarspolitik med ett försvar som kan göra tjänst här hemma, i närområdet och vid internationella fredsinsatser. Vi vill ha en grundorganisation över hela landet, vi har fått gehör för ett starkare hemvärn och vi vill se en fortsatt militär alliansfrihet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

4 kommentarer:

Wiseman sa...

Kommentarer till kommentarer:

Nerläggningar: Utläst av svaren för de partier som ligger >4%. S+V dementerar att de planerar några nerläggningar, Sd & Fp vill utöka antalet förband, Kd ser ingen anledning till att röra grundorganisationen och du själv anser att det måste finnas mycket starka skäl för att det ska vara aktuellt med nerläggning av verksamhetsställen. Det oklaraste svaret kommer egentligen från M. Ergo slutsatsen att så gott som alla partier motsätter sig ytterligare förbandsnerläggningar, vilket då hamnar på kontrakurs med de i FM planerade nerläggningarna som kommer att kräva politiska beslut.

Säkerhetsgarantier: Omvärldssituationen var betydligt enklare för 30 år sedan. Antingen NATO eller WP. Idag ser vi hur enskilda EU-medlemmar agerar enskilt i utrikesfrågor, t ex Frankrikes agerande gentemot Ryssland under Georgienkriget. Att vi arbetar nära NATO gör ingalunda att vi tillhör NATO eller är skyddade av dess paraply. Det trodde även Georgien som hade 1/4 av sin armé i "internationella insatser" tillsammans med USA och NATO. För 30 år sedan omfattades Sverige faktiskt av NATO:s garantier, vilket många gamla befattningshavare i försvarsledningen vittnar om. Hur är det idag? Läs gärna Ulf Henricssons föredrag på KKRVA blogg i ämnet Solidaritetsförklaringen om du inte var och lyssnad på det eller läst det.

forts...

Wiseman sa...

Sverigedemokraterna: Var man lägger sin röst avgörs förhoppningsvis inte bara av försvarsfrågan, men om jag ska redovisa alla partiers totala politik blir resultatet så stort att ingen någonsin kommer läsa det. Redan "valguiden" blev egentligen alldeles för stor. "Valguiden" var begränsad till försvarspolitik. Ur militär synvinkel stämmer den av SD föreslagna organisationen rätt bra överens med vad som är realistiskt att tro kommer krävas för att upprätthålla ett trovärdigt nationellt försvar med förmåga till internationella insatser över tiden och som framförallt är förberett för perioden bortom 5 år, d v s vad som betraktas som bortom överskådlig tid. Den idag beslutade organisationen intas inte 2014, även om det är dess namn. Den är personalsatt först 2019 och först då kan den till fullo övas. Det är 5 år bortom den period som är analyserad och en period för vilken analyser blir väldigt osäkra. I jämförelse pratar vi alltså om ett tidsspann från Sovjets fall till 11 sept. Det är helt orealistiskt att kunna ha ett fullödigt beslutsunderlag för en sådan period. Hur respektive parti väljer att fördela sin fiktiva statsbudget har jag inte lagt mig i. Skulle jag kritisera finansieringen så skulle jag även ha gått rätt hårt åt det yrkesförsvar som nu är under införande. "Den militärt intresserade" som varit med och utformat förslagen råkade ju vara en av landets mest respekterade officerare och lärare på Försvarshögskolan, innan han bytte parti. Jag hyser alltså rätt stor tilltro till hans militära förståelse och valguiden handlade som sagt om just försvars- och säkerhetspolitik - inte invandringsfrågor, sjukvård, skola och arbetsmarknadsfrågor. Då hade kommentarerna från min sida säkerligen blivit annorlunda.

Staffan Danielsson sa...

Wiseman:
S och V "planerar inte för förbandsneddragningar"...däremot innebär deras mångmiljardnedskärningar (2 mdr mindre plus flera svarta hål) sannolikt att sådana blir ofrånkomliga.

Kd ser i dagsläget (obs) ingen anledning till ytterligare förbandsnedläggningar...

Centerpartiets utgångspunkt (obs) är nuvarande organisation, smärtgränsen är nära...

FP menar att förbandnedläggningarna har kommit till vägs ända, och det är billigare med fler förband än färre (obs)...

M-svaret är närmast bibliskt gåtfullt; "Försvarets uppgift ska styra utgift. Samma uppgift samma utgift. Nya uppgifter ger nya utgifter.".

SD har 11 miljarder (obegränsat med pengar) till som alla populistpartier, men jag hoppas att de inte hamnar i riksdagen. de vill ha 7 ubåtar, två brigader ochj mycket mer..

Wiseman sa...

Ja, vad man uttrycker för vilja är en sak och de ekonomiska realiteterna är en annan. Vem får vika sig? Den nya regeringen eller HKV? Ändras uppgiften och sättet eller blir det organisationen.

Som vanligt i försvarssammanhang är det en ekvation som inte går jämnt ut.