fredag, december 24, 2010

Tre världsreligioner - från samma träd

Tre världsreligioner - från samma träd

Min religiösa grund är som för så många andra kristendomen och den Svenska Kyrkan.

Jag har den djupaste respekt för den och för andra stora regioner som Islam och Judendomen. De härstammar ju från samma träd med rötter i Mellersta Östern.

Jag hoppas att i en framtid de kan närma sig varandra och se mera till det som förenar än som skiljer. Deras huvudström predikar fred och kärlek.

Sedan finns det tyvärr fundamentalistiska riktningar, varav några spårar ur totalt med att ändamålen helgar medlen och att "otrogna" människors död kvittar. Fruktansvärt. Självmordsbombningar, attacker mot oskyldiga civila. Fruktansvärt.

I Gamla Testamentet finns mycket hemskheter och strider och oförrätter. Med Jesus lyftes kärleksbudskapet och älska din nästa som dig själv fram.

Muhammed 600 år senare byggde på samma traditioner och skrev sina Suror först i Mecka - mer försonligt - och senare i Medina - hårdare.

Det viktiga på 2000-talet är att kunna tolka religionernas kärna i vår tid, och inte tilläpa sharialagar och Suror som om vi fortfarande levde på 600-talet.

Den missledde och indoktrinerade massmordsterroristen (självmordsbombaren) Taimour i Stockholm ville rättfärdiga sitt försök att mörda och lemlästa hundratals personer med flera citat ur Koranen, bl a det här från Muhammeds Medinatid:

"Sura 5/vers 33: Det rättvisa straffet för de som kämpar emot Gud och Hans budbärare, och som begår hemska brott, är att dödas eller korsfästas, eller att få sina händer och fötter avskurna på alternerande sidor, eller att landsförvisas. Det är för att förödmjuka dem i detta livet, sedan drabbas de av ett mycket värre straff i livet efter detta."

Det låter mer som Gamla Testamentetes Gud än som Nya Testamentets..

Företrädare för Islam i Sverige har reagerat med kraftfulla och tydliga fördömanden av att mörda i religionens namn, vilket är mycket bra.

Alla religioners företrädare har ett stort ansvar i att tolka vad som skrevs för 1400och över 2.000 år sedan och sätta in det i dagens värld år 2010, snart 2011. Här har kristendomen kommit längre än vissa delar av Islam, tycker jag. Det är ett bekymmer att hela länder nu styrs efter religiösa "lagar" från 600-talet e kr, där alla i landet tvingas leva efter dessa och där fruktansvärda straff ibland lever kvar för t ex "äktenskapsbrott" och mycket annat, t ex stening, avhuggna händer, avrättning.
Det är oerhört allvarligt att religionsfrihet inte råder i många länder, där man inte fritt får välja religion eller bygga sina kyrkor.

Det är oerhört allvarligt att kristna människor förföljs och mördas för sin tro, t ex i Irak, av extrema grupper.

Min nyårsönskan är därför att de tre världsreligionerna från samma källor i Mellersta Östern kan förenas i att tolka de urgamla skrifternas budskap innersta kärna och lämna de olika regelverken från den tidens verklighet bakom sig. Samt att man också enas om värdet och vikten av religionsfrihet och demokrati och inte att religiösa medeltida lagar ska få styra hela nationer.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

tisdag, december 21, 2010

De rödgröna och SD hand i hand. Lägg ned ambassader, Bildt.

Som suppleant i utrikesutskottet har jag idag lyssnat på Utrikesministern som inte gillar att lägga ned ambassader på de rödgrönas och Sverigedemokraternas beställning...Inte jag heller, trist när inrikespolitik och oheliga koalitioner får utrikespolitiska följder.

Bakgrunden är ju dels - om vi går ett knappt halvår tillbaka - Mona Sahlins bevingade ord om att "aldrig någonsin, aldrig någonstans, aldrig någon gång göra sig beroende av stöd från Sverigedemokraterna" (ungefär).

Detta lät ju kategoriskt och bra, men innebörden var tyvärr inte som det så entydigt lät. Nu är det annat ljud i skällan. "Vi lägger våra förslag och vill sedan SD stödja dem så är det bara bra", låter det nu.

Kunde inte Mona Sahlin sagt det även före valet?

Bakgrunden är också att oppositionen (de tidigare rödgröna) valde att reservera sig för mindre anslag till regeringskansliet och UD än vad regeringen föreslog. Tidigare har praxis varit att man inte ger sittande regering lägre anslag än den själv föreslår.

Nu ville S spara tio procent på regeringskansliet, 670 mkr. Av någon outgrundlig anledning föreslog Sverigedemokraterna precis samma besparing, hur det nu gick till..

Sedan prutade de rödgröna och sverigedemokraterna ner detta till 300 mkr, och hänvisade till att detta inte skulle få några konsekvenser..

Carl Bildt hänvisar till att UDs bemanning nu inte är större än 2002, och att betydande besparingar gjorts sedan 2006.

Än en gång, trist när de rödgröna och Sverigedemokraterna går hand i hand, och mycket trist när detta får utrikespolitiska följder.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

måndag, december 20, 2010

Det heliga Monopolet och den lilla vinbutiken på gården

Sverige är ju som alla vet fantastiskt, och Sverige är ett liberalismens högsäte på jorden.

Systembolagets monopol på att ensamma sälja alla drycker med en alkoholhalt på över - är det 3,5 procent - fungerar väl och har stor förankring. Det är bra.

Tyvärr urholkas monopolet av att det väller in billigare öl och sprit över gränserna och säljs i oordnade former lite överallt. Ungdomar och andra har tyvärr inga problem med att få tillgång till billiga alkoholvaror. Riksdagen försöker i bred enighet att motarbeta detta genom att ytterligare höja skatterna på alkohol, men av någon outgrundlig anledning ökar då införseln ytterligare...

Det har i några år diskuterats om svenska vinodlare ska kunna sälja sitt vin i gårdsbutiker, på samma vis som sker över hela det vinproducerande Europa.

Det handlar om utomordentligt små mängder med noll betydelse för alkoholbekymren i Sverige, men det är positivt för några små vintillverkare och de som vill provsmaka och köpa några vinflaskor.

En utredare har lagt fram ett mycket försiktigt förslag omgärdat av byråkrati och krångel. En vinflaska må i nåder kunna säljas på gården förutsatt att den kombineras med en "upplevelsetjänst" med koppling till drycken. Förmodligen så att den blir betydligt dyrare än på Systembolaget. En kund får heller inte köpa mer än 3 liter vin..., och totalförsäljningen får inte överstiga 10.000 liter vin per år.

Och för att undvika kritik från EU på att en gårdsbutik blir ett lokalt svensk "monopol" föreslås att butikerna ska kunna sälja även viner från andra länders producenter.

Sveriges bryggerier säljer massor av öl till Nordtyska affärer som sedan säljer till svenskar och transporteras in i Sverige.

Sveriges bryggerier vet hur mycket det handlar om eftersom de har tillverkat det mesta. De speglar hur lite ens en maxförsäljning på dagens 40 svenska vingårdar skulle innebära i volym:

"- Det är enkelt att konstatera att gårdsförsäljning av öl varken hotar Systembolagets detaljhandelsmonopol eller folkhälsan. Om samtliga 40 svenska bryggerier skulle sälja hela sin kvot på totalt 27 000 liter, skulle det i alkoholmängd motsvara 29,2 centiliter lättöl per svensk och år. Alltså inte ens en flaska lättöl, konstaterar Cecilia Giertta, vd för Sveriges Bryggerier.

På Systembolaget säljs 180 miljoner liter svenskt öl plus drygt 46 miljoner importerad öl. Sverige har idag 21 000 serveringstillstånd på restauranger och krogar. Dessa säljer cirka 80 miljoner liter starköl per år. I detaljhandeln säljs varje år 180 miljoner liter lätt- och folköl. Svenska bryggerier exporterar drygt 40 miljoner liter starköl till gränshandeln.  Så den dryga miljon liter öl som eventuellt skulle säljas vid gårdsförsäljning är varken ett stort eller litet hot mot folkhälsan, utan bara en möjlighet för Sverige som turistland."

På debattsidorna rasar däremot debatten. Kristdemokraterna och många liberala folkpartister går till storms på den blygsamma gårdsförsäljningen. Två ledamöter i Systembolagets styrelse likaså.

Inga verkningsfulla åtgärder mot den starköl och sprit som väller in över Sverige, således. Endast ytterligare skattehöjningar, som ytterligare spär på den oordnade införseln.

Men en våldsam agitation för att till varje pris fortsatt förbjuda några tiotals vingårdar att sälja lite vin i sina gprdsbutiker.

Motivet är en enorm rädsla för EU. Systembolaget kan hotas, visa absolut ingen flexibilitet, är många politikers motto. Nog vore det mycket bättre att ge de här gårdsbutikerna chansen att sälja sitt vin. Skulle EU ha synpunkter får vi ta den diskussionen och möjligen ändra oss. Men att inte ens våga försöka med en mycket begränsad gårdsförsäljning, är det inte faktiskt rätt fegt och rätt lite liberalt?

Se också min replik på SvD Brännpunkt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

tisdag, december 14, 2010

(S)ignalspaning...

Ursäkta rubriken, jag kunde inte låta bli.

Åter till det djupa allvaret kring både landets säkerhet och vikten av ett öppet samhälle med respekten för integriteten i högsätet.

Jag och Centerpartiet står verkligen upp för båda, även om jag fått mycket skäll för riksdagens beslut om signalspaning mot allvarliga hot mot landets säkerhet, under sträng kontroll på en rad olika sätt.

Låt mig bara lyfta fram några punkter:

* Massmordsterroristens (jag använder det ordet som fokuserar på massmordet på oskyldiga civila och inte på det egna självmordet) attack i Stockholm var fruktansvärt hemsk, han ville mörda och lemlästa så många som möjligt med spik- och splitterbomber och något sannolikt förfärligt som han dessutom bar på. Jag fördömer detta och det bör alla politiska och religiösa ledare i Sverige och världen göra. Istället för två lätt skadade personer kunde hundratals människor i Stockholm ha mördats eller lemlästats.
Kunde en sådan attack ha förhindrats genom rimliga insatser från polis och säkerhetspolis ska detta givetvis ske. De spaningsinstrument som kan få användas mot terrorhot med utländska kopplingar, under sträng kontroll, är t ex buggning och signalspaning. SÄPOs möjligheter till att få använda signalspaning i kabel utreds nu, tidigare hade man möjlighet till spaning på eterburen kommunikation.

* Min uppfattning är att SÄPO rimligen ska ha möjlighet till signalspaning i sitt arbete för att t ex förhindra sådana här försök till blodiga terrordåd. Självklart under sträng kontroll vad gäller tillstånd och uppföljning osv. Och jag tycker att den rimliga vägen inte är att SÄPO får bedriva en egen signalspaning (vilket har hävdats) utan att man i så fall får tillgång till Försvarets Radioanstalts riktade inhämtning.

* Den oerhört viktiga debatten om underrättelseinhämtning för att skydda landets säkerhet ska tillåtas genom signalspaning, och i så fall hur integritetsaspekterna ska säkerställas, ledde under förra mandatperioden till riksdagsbeslut. Signalspaning i kabel får bedrivas under sträng kontroll, men genom en engagerad debatt och en lyhördhet från t ex Centerpartiet och alliansen för att lyssna in och beakta en rad åtgärder för att bygga in att starkt skydd för integriteten, så gjordes detta. Centerpartiet föreslog också att en kontrollstation skulle utvärdera den nya lagen redan efter några år, och detta kommer att ske under 2011.

* Jag har med stor respekt för det stora engaganget i denna fråga, vilket också inkluderar mig, valt att diskutera dessa frågor öppet och ärligt på min blogg och i samtal och debatter i övrigt. Det hör till sakens natur att många med stort engagemang sågat mig till fotknölarna, men jag har ändå velat fortsätta debatten. Jag har också mött många människor som givit sitt stöd för att bedriva den här underrättelseinhämtningen under sträng kontroll just med tanke på att skydda Sverige från krig och terror. Och jag står fast vid att den avvägning som till slut blev fallet efter flera olika riksdagsbeslut är en hygglig balansgång mellan dessa två oerhört viktiga ansvarsområden som riksdagen har; att trygga landets säkerhet och människors integritet.

* Socialdemokraterna och oppositionen valde mycket på grund av Thomas Bodströms piruetter att ge sken av att man ville tillåta mycket mindre signalspaning, och man krävde att lagen skulle rivas upp och omutredas för 4:e eller 5:e gången. Deras argumentation har aldrig låtit trovärdig i mina öron, och den har heller inte imponerat på många av de insiktsfulla kritikerna av signalspaningslagen. Det visar sig också att efter ett enda misslyckat försök till blodigt terrordåd i Stockholm så byter socialdemokraterna linje även här. Det är bra att man nu accepterar de lagar som alliansen ensamma fick ta ansvar för att besluta, men det är en rätt trist oppositionspolitik med rätt populistiska förtecken som nu överges.

* Som sagt, den här konflikten mellan två olika mycket centrala intressen är plågsamt svår att hitta rätt avvägning för. Jag står för att vi lyckades hyggligt väl med detta, men vi måste nu återigen göra en genomgripande analys vid den kommande kontrollstationenen och utifrån de erfarenheter som nu kan göras sedan lagen varit gällande en tid.

* En del kritiker hävdar att Centerpartiet i denna fråga inte respekterar sitt eget viktiga öppenhetsmanifest, där vi slår fast vikten av att ett öppet samhälle med respekten för människors integritet i högsätet.
Jag menar att vi verkligen hade detta med oss i avvägningen mellan de två intressena, och att vi och kritikerna inom och utom partiet ändå nådde betydande framgångar med att bygga in en rad åtgärder för att skydda integriteten, givet att signalspaning tyvärr ändå behövde bedrivas i viss omfattning, i Sverige liksom i många andra länder.

Jag länkar till några inlägg i denna viktiga debatt; Erik Hultin ((C) där signaturen Jakob H. har ett intressant inlägg), farmor Gun(Piratpartiet), Peter Andersson och Johan Westerholm (S),Henrik Alexandersson (PP), Svensson (röd) och Jinge, Federley (C)och Joel Falk (C)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

RUT; Försvar och vindkraft samsas bättre i andra länder!

"Stridsflyg klarar vindkraft olika
TT-Telegram den 14 december 2010, 01.30

Beslutet att stoppa vindkraftverk i en fyra mils radie runt tio militära flygfält i Sverige är ett udda tilltag. Det framgår av en rapport från riksdagens utredningstjänst, rapporterar Östgöta Correspondenten. Vare sig Danmark eller Nederländerna upplever någon större konflikt mellan stridsflyg och vindkraft. Danska försvarsmakten ska tillfrågas om vindkraft byggs närmare än 12 kilometer och i Nederländerna går gränsen vid sex kilometer runt flygplatsen och 15 kilometer i riktning för start och landning."

Näringsminister Maud Olofsson har uppdragit åt FOI (försvarets forskningsinstitut) att till september nästa år göra en rejäl rapport om hur försvaret och den förnybara energin samexisterar i andra länder. I Sverige har ju som bekant försvarsmakten över en natt vänt 180 grader och kräver nu ingen mer vindkraft inom en radie av 4 mil eller något mindre från tio militära flygfält.

Jag har låtit Riksdagens Utredningstjänst (RUT) göra en första granskning över hur försvar och vindkraft samsas i andra länder, och Östgöta Corren redovisar resultatet i dagens tidning enligt ovan.

De länder som redovisas är Danmark, Nederländerna, Storbritannien och USA. Tyvärr har inte RUTs motsvarigheter i Tyskland eller Spanien ännu rapporterat några besked.

Det finns dock intressanta samstämmigheter i rapporterna från de 4 andra länderna. I länderna närmast Sverige, båda med starka egna flygvapen, förekommer ingen laddad debatt om döda "stoppzoner" (försvarets benämning)mot vindkraft på stora avstånd runt de militära flygplatserna. De avstånd som anges där flygsäkerheten ska börja granskas närmare runt flygplatserna är långt mindre än vad den svenska försvarsmakten nu kräver. Sannolikt kan vindkraftverk byggas även inom dessa zoner, vi får se vad FOI kommer fram till.

I Storbritannien och USA har debatten varit livligare i frågan, men till skillnad från i Sverige förefaller Försvarsintressena att agera mer flexibelt. Ambitionen från både försvarsmakt och samhälle att finna vägar till samexistens förefaller starka, och man lägger stor vikt vid att utveckla tekniken ( t ex vad gäller radaranläggningar) så att alltför stora begränsningar för vindkraften ska kunna undvikas. Några generellare km-angivelser är svårt att utläsa och för militära radaranläggningar nämns betydande skýddsavstånd, men ambitionen är att snäva in dessa genom modern teknik.

Jag tycker alltså att jag har fått belägg för min uppmaning till försvarsmakten att vara mer ödmjuk i förhållande till vindkraften, och även till att regeringen bör ta initiativ till en dialog mellan de båda riksintressena så att både kan samexistera i goda vindlägen närmare flygplatserna än vad försvaret nu vill diktera. Maud Olofssons uppdrag till FOI är en bra början.

Jag lägger in några citat från RUT-rapporten nedan, och den som vill ha hela rapporten kan eposta mig på staffan.danielsson@riksdagen.se

Danmark: "I Danmark finns, liksom i Sverige, ett regelverk som begränsar möjligheterna att etablera vindkraftverk vid militära anläggningar. Vid byggandet av vind¬kraftverk är det i Danmark kommunerna som beviljar tillstånd. För denna prövning har Miljöministeriet utfärdat en vägledning (och alltså inte en lag). Vägledningen innebär att kommunerna ska uppmärksamma att vindkraft¬verk¬en kan påverka försvarsmakten. Kommunerna bör enligt vägledningen alltid höra försvarsmakten om vindkraftverk planeras inom ett avstånd av 12 km från start och landningsbanan. Av vägledningen framgår det:

Opstilling af vindmøller kan desuden være i modstrid med forsvarets interesser, hvad angår flyvestationer, skydeområder, radiokædeforbindelser og radarstationer m.v. Kommunalbestyrelsen bør derfor så tidligt som muligt inddrage Forsvarsministeriet ved planlægning for vindmølleområder inden for en radius på 12 km fra et af forsvarets anlæg.

Enligt uppgift från det danska försvars¬depar¬¬temen¬tet brukar försvarets behov bli tillgodosedda och konflikter är ovanliga. Samma regelverk gäller för försvarets övningsområden inom ett avstånd av 5 km från områdets yttre gräns. Försvarsministeriet ansvarar för samrådet i tillståndsprocessen med bistånd från Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste .

Enligt danska utredningstjänsten förekommer inte någon aktuell debatt om en konflikt mellan det danska flygvapnets intressen och byggandet av vindkraftverk. Varken utredningstjänstens eller bibliotekets sökningar kan heller finna exempel på en sådan debatt."

Holland: "Enligt MoD (det nederländska försvarsdepartementet) är gränsen där vindkraftverk inte tillåts för inner horizontal and conical surface 6 km (runt flygfältet) och för funnel ( i längsriktningen) 15 km. För radarstationer är gränsen längre och hinder (t.ex. vindkraftverk) är inte tillåtna såvida inte en utredning visar att störningen är acceptabel. En radarzon uppgår till 28 km, vilket utvärderingar visar är ungefär det avstånd man kan se ett vindkraftverk på (här är formuleringen dock svårtolkad – se not för originaltexten).

Gränserna för både militära flygplatser och radaranläggningar är för närvarande under utredning, liksom den övriga processen som MoD använder när man bedömer planerade vindkraftverks¬byggen. MoD uppger att man håller på att fastställa nya kriterier för att bedöma störningar. Dessa kriterier ska baseras på vad en radar faktiskt kan uppfatta, istället för att baseras på hur mycket av radarsignalerna som går förlorade. En uppgradering av radarsystemen studeras också. MoD och det nederländska Miljödepartementet har fått i uppgift att förbättra möjligheten för radar och vindkraftverk att samexistera. MoD uppger också att man har goda relationer till industrin och att dessa trycker på för att MoD ska anamma en mindre konservativ hållning när det gäller bedömningarna om lämplighet i lokalisering.

Det har vidare enligt den nederländska utredningstjänsten inte förekommit någon egentlig debatt kring vindkraftens störande av radarsystem och flygtrafik – varken civil eller militär. Förklaringen anser man vara intressenternas nära samarbete med varandra .

I en rapport från det nederländska försvarsdepartementet Defence Sustainability Memorandum 2009, 2009-2010, omskrivs relationen till vindkraftsindustrin. Av rapporten framgår att försvaret förbundit sig att begränsa det utrymme man tar i anspråk:

In the National Wind Energy Development Management Agreement (abbreviated to the acronym BLOW in Dutch), the Defence organisation committed itself to “keep[ing] the direct and indirect demand for space for the activities of the Defence organisation as small as possible and to facilitate the generation of 20 mW of electrical power on Ministry of Defence property by 2010.” Indirect demand for space is largely determined by low-flight paths, firing zones and exercise areas in the North Sea, and obstacle-limitation zones around military radar installations."

Storbritannien: " I Storbritannien, precis som i Sverige, finns en intressekonflikt mellan å ena sidan vilja att bygga ut vindkraften för att kunna generera förnybar energi å andra sidan vindkraftens inverkan på flygtrafik, radarsystem och andra verksamheter.

Storbritannien var det första land som systematisk började undersöka vindkraftverks inverkan på radarsystem och hur detta påverkar flyg- och annan verksamhet. 1994 genomförde det brittiska försvarsdepartementet (Ministry of Defence, MoD) de första testerna vilka dock var förhållandevis småskaliga. Den huvudsakliga slutsatsen från dessa undersökningar var att:

Wind turbines cause interference to primary surveillance radars. The responses appear as valid targets on the radar display. Responses cannot be inhibited using normal MTI based techniques since they are generated by a moving structure.

Resultatet innebar att MoD beslutade att departementet skulle rådfrågas om alla vindkraftverk som planerades byggas inom ett avstånd på 60 procent av militära radaranläggningars räckvidd. Detta tolkades i praktiken som avstånd på 74 kilometer. Under november och december 2004 gjordes nya tester för att utreda vindkraftverks inverkan på olika radarsystem. I slutrapporten, som presenterades i augusti 2005, rekommenderades att MoD skulle granska alla planerade vindkraftverksparker inom siktlinjen för luftförsvarsradaranläggningar oavsett avstånd. Förslaget genomfördes och i och med detta försvann den tidigare gränsen om 74 kilometer. Fortsatta tester under våren 2005 gav också insikter i hur problemet kunde hanteras på andra sätt än att se till att förbjuda vindkraftverk i närheten av radaranläggningar.

USA: "I juni 2010 var problematiken kring vindkraftverkens inverkan på militära radarsystem föremål för en hearing i kongressens representanthus med företrädare för bland annat försvarsdepartementet, flygvapnet och intresseorganisationer. De inbjudna uppmanades att redogöra för vilka specifika åtgärder som vidtas för att förbättra granskningsprocessen och för att finna tekniska och finansiella lösningar på problemet. I ett anförande av den biträdande vice försvarsministern på området framhölls behovet av att reformera tillståndsprocessen för att lösa potentiella konflikter på ett tidigt stadium; i detta syfte har försvarsdepartementet under året tagit initiativ till att inrätta ett nationellt samordningsorgan för lokaliseringsfrågor på energiområdet (Energy Siting Clearinghouse). Vidare betonades att departementet och andra nyckelaktörer måste samordna sina forskningssatsningar för att ge högre prioritet åt utvecklingen av tekniska lösningar på problemet eftersom detta är ett kritiskt försvarsintresse givet att man inte kan påverka lokaliseringen av kraftverk i andra länder. Slutligen framhölls att departementet och berörda myndigheter bör se över den planerade uppgraderingen av äldre radarsystem för att bedöma om den är tillräckligt offensiv och i vilken utsträckning den nya radartekniken kan reducera problemen. I det förslag till försvarsbudget för 2011 som antagits av representanthuset konstateras att:

As the construction of wind farms across the nation has increased, new challenges associated with the obstruction of military training routes and radar are emerging. To address these issues and better balance our energy security and military readiness, the bill provides tools to the Department to identify potential conflicts and remedy them in a timely manner."

"I september 2006 publicerades försvarsdepartementets rapport där det fastslogs att vindkraftverken kan försämra radarns förmåga och avsedda funktion, huvudsakligen på grund av att de dels fysiskt skuggar radarn och dels stör radarsignalerna. Slutsatsen i rapporten var i stora drag att satsningar måste göras för att utveckla tekniska lösningar på problemen, men att de lösningar som tills vidare stod till buds var begränsade till att anpassa vindkraftverkens utformning och lokalisering efter försvarsintressena.

I januari 2008 presenterade ett oberoende forskningsråd en ny rapport i ämnet på uppdrag av departementet för inrikes säkerhet (Department of Homeland Security). Forskarna bakom rapporten kritiserade slutsatserna i försvarsdepartementets tidigare rapport och menade att man i stället för att fokusera på lokaliseringsfrågan borde satsa mer kraftfullt på att få fram tekniska lösningar, förslagsvis samfinansierade av regeringen och energibolagen."

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

söndag, december 12, 2010

Fördöm terrordåd, Religiösa ledare!

Jag lägger ut denna min uppmaning på både facebook och på min blogg, med anledning av det sannolika försöket till ett fruktansvärt terrordåd i Stockholm:


Staffan Danielsson: Jag fördömer terrordåd, särskilt de vars avsikt är att döda så många oskyldiga människor som möjligt, barn och vuxna, som råkar befinna sig i affären, på bussen eller på marknaden eller på gatan där terrormördaren utlöser sin bomb eller avlossar sitt maskingevär. Detta borde också ledare världen över, politiska och religiösa, göra. Är dåden kopplade till fanatiker med terminologi från en religion är det särskilt viktigt att dess företrädare tar avstånd och fördömer.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

fredag, december 10, 2010

Svensk mat - Rolls Royce som nu, importerad Skoda eller Volvo?!

Jag debatterade nyligen i riksdagen Östersjöns miljösituation. Hur kan den förbättras om våra allt högre krav på svenskt jordbruk leder till att importen ökar från grannländer vars jordbruk läcker mer till Östersjön...

Förra veckan hade Land lantbruk en stor intervju med den kunnige - numera livsmedelsstrategen - Sören Perssson, som la all tonvikt på att vända fallet i livsmedelsproduktionen i Sverige genom att sälja dyrare mat och förmå konsumenterna att betala för dess mer värden. Dvs precis samma strategi som näring och politiker varit rörande överens om i 25 år, under vilken tid den svenska livsmedelsproduktionen backat med en tredjedel... Jag frågar, succé eller fiasko?

Vi producerar en Rolls Royce och försöker ständigt förmå konsumenterna att slanta upp för dess mervärden. Men de köper istället allt oftare en importerad Skoda Snart är över hälften av det vi äter i Sverige importerat från länder vars jordbruk har sämre djuromsorg och läcker mer växtnäring...

Jag ställer frågan, borde vi inte överväga att istället producera en Volvo?

Här nedan min debattartikel i veckans Landlantbruk. Tyvärr är varken intervjun med Sören Persson eller min debattartikel utlagda på Landlantbruks hemsida, vill ni tipsa dem om en frikostigare nätnärvaro så är här en länk till redaktionen; http://www.lantbruk.com//om-oss

"SVENSKARNA RATAR VÅR "ROLLS ROYCE"

LRFs kunnige Sören Persson säger i Land nr 49 att ”Har vi rätt produkter så är konsumenterna beredda att betala”. Och han ställer som exempel upp ekologiskt dinkelmjöl mot vanligt svenskt vetemjöl.

LRF fortsätter alltså att fokusera på att förmå konsumenterna att betala mervärdena i den matens Rolls Royce som man sedan länge producerar, mest djuromsorgs- och miljövänlig i världen. Problemet är att både LRF och politiker varit överens om detta i flera decennier och att resultatet är rätt beklämmande. Den svenska livsmedelsproduktionen har minskat dramatiskt med en tredjedel under denna tid, och snart kan över hälften av den mat som svenskarna köper vara importerad.

Svenskarna väljer alltså alltmer att köpa en importerad Skoda, och jag ställer frågan om det inte räcker att svenskt jordbruk producerar en Volvo. Dvs att vi ser över alla våra miljö- och djurskyddsregler och krav på certifiering och klimatmärkning och GMO-frihet osv och utan att röra grundbultarna i vår modell ändå vågar förenkla och göra justeringar som minskar kostnaderna.

Jag ställer också den provocerande frågan om den svenska jordbruksmodellen är en succé eller ett fiasko…? Vad är glädjen med att ligga långt före världen i övrigt om svenskarna sedan köper importerad mat producerad med sämre djuromsorg och mer miljöpåverkan? Jag ställde frågan i en riksdagsdebatt förra veckan till oppositionen hur Östersjöns näringssituation kan bli bättre om det svenska jordbruket som läcker minst genom t ex en ny handelsgödselskatt minskar ytterligare, och importen då ökar från andra Östersjöländer som läcker mer. Det kom inga svar.

Men självfallet föreslogs än mer stöd till ekologisk produktion. All respekt för denna som på tjugofem år vuxit från nästan ingenting till 5 procent av produktionen, men den är en viktig nisch, inte huvudfåran. Vårt fokus måste nu riktas mot den vanliga miljövänliga produktionen med modern teknik, bäst i världen, och se till att den börjar växa, inte fortsätta att minska.

Svenska Naturskyddsföreningen och Miljöpartiet vill så väl men deras ensidiga fokus på ekomatsnischen samtidigt som de obekymrat ser matimporten välla in över Sverige på det vanliga miljövänliga jordbrukets bekostnad endast kan benämnas som ett stort livsmedelshyckleri.

Detta måste nu förändras! Fokus i debatten, och i de politiska målen, måste riktas mot hur Sverige ska kunna stoppa raset för den svenska livsmedelsproduktionen och vända det till en ökning.

Här behövs en kraftsamling från näringen, politiker, konsumenter, handeln, myndigheter osv. genom Matlandet Sverige och genom nya livsmedelsstrategier. Här måste de svenska miljö- och djurskyddsregelverken ses över så att Sverige alltjämt ligger i världstäten men att kostnaderna kan minskas genom förenklingar och avbyråkratiseringar. De svenska skatterna måste anpassas till de i vår omvärld. Vi kan inte fortsätta att trava ständigt nya djurskyddskrav, certifieringar och kontrollkostnader på varandra så att bönder slutar och importen bara ökar. Den offentliga sektorn måste ställa samma kvalitetskrav vad gäller miljö- och djuromsorg vid sina matinköp som Sverige kräver av sitt eget lantbruk, allt annat är hyckleri. Och detsamma borde företag, organisationer och vi konsumenter göra!

Utan en lönsamhet i livsmedelsproduktionen minskar investeringarna och därmed produktionen. Ska det vara så svårt att se sambandet mellan allt högre krav och kostnader, en allt sämre lönsamhet och en allt mindre produktion?

LRFs initiativ för en livsmedelsstrategi är mycket bra. Men jag blir bekymrad om det endast fortsätter att handla om att förmå konsumenterna att köpa vår Rolls Royce och inte om att våga reducera kostnaderna och öka konkurrenskraften mot den importerade Skodan.

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (C)"

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

onsdag, december 08, 2010

Samstämd riksdagsdebatt - Olofsson låter FOI utreda vindkraft och försvar

Igår tisdag besvarade näringsminister Maud Olofsson en lång rad interpellationer om försvarets nya negativa vindkraftlinje från socialdemokrater och en vänsterpartist. Två C-ledamöter deltog också i debatten. Se länk här, från inlägg 10.

Näringsministern arbetade för en dialog mellan riksintressena i denna fråga, och hon informerade om att regeringen givit FOI i uppdrag att analysera hur denna fråga - flygets säkerhet contra vindkraft - behandlas i andra länder i vårt grannskap.

Jag välkomnade självfallet detta, och redovisade hur talespersoner från försvaret tidigare kommenterat detta, nämligen genom att hävda att det inte spelar någon roll eftersom försvaret endast utgår ifrån förutsättningarna i Sverige.

Jag har själv för någon månad sedan givit riksdagens utredningstjänst (RUT) i uppdrag att gräva en del i detta och får snart en första rapport som jag kommer att redovisa bl a här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

söndag, december 05, 2010

Mer realism från försvaret om vindkraft - men mer behövs!

Återigen har Generalmajor Gunnar Karlsson, kommenterat vindkraftsturbulensen - orsakad av försvaret självt - på försvarsmaktens hemsida.

Efter de gåtfullt uppresta barrikaderma den 1 april - som enligt min uppfattning skadat försvarets folkförankring - tonar man nu ner sina mest radikala positioner. Det är bra.

Min bedömning har hela tiden varit att någon omfattande rivning av mer än möjligen något enstaka verk inte rimligen är tänkbar, och så blir det sannolikt inte heller.

Det som huvudmatchen gäller är om det i t ex de goda vindlägena på västra östgötaslätten ska få uppföras de 40-50 verk ytterligare som har kommit olika långt i planering, och om nya verk därutöver ska ges möjlighet. Här kommer försvaret nu att hävda att man backat och visat god vilja genom att - motvilligt - acceptera alla de verk man faktiskt har bejakat, men att några ytterligare är otänkbart inom de med militär precision och 4-milspassare utlagda "stoppområdena". Som alltså uppgår till ca tio (10) procent av Sveriges yta, att jämföra med de ca 2 procent som anges vara goda vindlägen.

Jag ifrågasätter alltfort "stoppområdestänkandet", som förefaller alledeles för fyrkantigt. Istället för att som nu undanta halva Östergötland borde försvaret kunna acceptera att tårtbiten från Linköping och väster ut mot Vättern - i utmärkt vindläge - utnyttjas för förnybar vindenergi, samtidigt som en dialog kan upptas kring restriktionerna i övriga väderstreck runt Linköping.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

lördag, december 04, 2010

Morgan (S) mörkar RUT och Energi

Jag tycker faktiskt lite synd om Mona Sahlin. Hon var kanske rätt på det, att samarbeta endast med MP. Men Partiets fackliga vänsterkrafter mullrade och Mona var för svag för att driva igenom sin vilja. Och Vänsterpartiet kom med.

K-.G Bergström säger nu att den partistyrelse som tvingade fram att V skulle vara med borde avgå. Eller åtminstone de som krävde det (min fundering).

Nåja, S får göra som de vill.

Intressant att vänstersossen Morgan Johansson - som förmodligen ville ha med V (Jag bara gissar) - och som förmodligen ville ha med fastighetsskatt och förmögenhetsskatt och bensinskatt i S valplattform (jag bara gissar), nu kritiserar dessa förslag...

Han nämner dock inget om RUT-avdraget, och inget om att S vill avveckla både fossil energi och kärnkraft samtidigt, som tänkbara orsaker till minskat röststöd.

Intressant.

Mitt råd till Socialdemokraterna är dock oförändrat detsamma.

Vill Ni skaka Alliansen och ha en chans till valseger 2014 så gå så långt som möjligt åt vänster och välj t ex Morgan Johansson till ny partiledare. Behåll alla skattehöjningar och ta för guds skull inte kravet att skrota de 20-30.000 jobb som säkert skapats till 2014 för hushållsnära tjänster. Och sätt gärna upp ett årtal för när kärnkraften ska vara avvecklad, jag föreslår 2019.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

fredag, december 03, 2010

Lysande Swedfundskrift om ekonomisk utveckling och bistånd

Swedfund har nyligen givit ut en suverän liten skrift som på 24 glesa sidor sammanfattar världens och Sveriges ekonomiska utveckling från jägarsamhället och till dagens marknadsekonomi.

Den väver in både liberalismen och socialismen i Sverige och Sveriges väg till tillväxt och välfärd.

Skriften heter "Afrikas väg till välfärd" och kan säkert beställas från Swedfund International AB, box 3286, 10365 Stockholm, tel 08-725 94 00.

Den borde användas i skol- och annan undervisning, och på kurser och konferenser, och jag kommer att rekommendera den på min blogg (vilket nu sker) och i andra sammanhang.

Skriften avslutas med att resonera kring Sveriges bistånd. Sedan 1960 har Sverige delat ut över 550 miljarder i bistånd, vilket utgör hela 5 procent av västvärldens totala insatser! (Icke marknadsekonomier som Cuba och de gamla öststaterna har ju aldrig skapat stora resurser, vare sig i de egna länderna eller för att stötta andra.)

Svenskt bistånd har överraskande nog ofta gått till enpartistater, och har uppmuntrat fattiga länder att bygga upp stora offentliga sektorer..

Skriften slutar med följande kloka ord:

"Välfärdsstaten Sverige skapades genom en stark tillväxt, vilket möjliggjordes genom bra förutsättningar för näringslivet. Övriga delar av de underutvecklade regionerna i dagens värld har liknande förutsättningar som Sverige en gång hade. Utvecklingsländerna måste själva skapa sina förutsättningar för tillväxt och långsiktigt hållbar utveckling. Om Sverige kan bistå utvecklingsländerna med rätt verktyg, för att de själva ska kunna skapa ekonomisk tillväxt, så har vi tagit ett stort steg i rätt riktning".

Jag vill också ge några smakprov i övrigt ur skriften:

Världens befolkning ökade kraftigt sedan jordbruket etablerades för 10.000 år sedan. Omkring 2.000 f.Kr hade världens befolkning stigit till cirka 30 miljoner.
Städer uppstod, vilkas betydelse för både äldre och nyare kulturers utveckling inte kan överskattas.

När städerna förföll efter det västromerska rikets fall på 400-talet e.Kr. minskade därefter både handeln och bruket av pengar kraftigt och Europa sjönk i början av medeltiden tillbakak till en nästan helt jordbruksbaserad ekonomi. Handelns betydelse började åter öka från 1300-talet, en del städer började blomstra och den tekniska utvecklingen tog vartefter fart.

Industrialismen tog fart och alltfler länder lyckades på 1800-talet bryta sig ur jordbruksekonomins begränsningar. Jordens befolkning har sedan dess ökat snabbt, från knappt en miljard omkring år 1800, upp mot dagens drygt sex miljarder.

jordbruket nådde Sverige omkring år 4.000 f.Kr. Först vid vikingatidens slut ca 1.000 e.Kr. bildades städer som kunde bedriva handel med kontinenten. I takt med att Sverige på 1600-talet utvecklades till en militär stormakt steg sedan statens kostnader kraftigt och kungar och politiker tvingades därför försöka reglera fram ekonomisk tillväxt. Skatterna, förbuden, subventionerna och monopolen blev därför snart så många och så hårda att allt som inte uttryckligen var tillåtet till slut i praktiken blev förbjudet.

Med tiden blev dock fattigdomen i Sverige alltmer besvärande och i samband med att den första organiserade utvandringen till Amerika tog fart på 1840-talet, genomfördes till slut genomgripande förändringar. Omvandlingen inleddes 1846 med införandet av näringsfrihet, som innebär att alla kunde starta fabriker och öppna affärer och under decennierna därefter genomdrevs en rad ekonomiska och sociala refomer, som på rekordtid skulle omvandla Sverige till en modern industrination.

En aktiebolagsbeskattning infördes i Sverige i mitten av 1800-talet, räntan och banketableringen släpptes fri, regleringar avskaffades, skatter sänktes och in- och utvandringen släpptes fri med mera.

Staten drog sig med andra ord tillbaka och svenskarna fick börja sköta sig själva. Och resultatet lät inte vänta på sig. Omkring 1870 började ekonomin utvecklas så starkt att Sverige redan omkring år 1900 ibland till och med övertrumfade USA i tillväxt.

Reallönerna fördubblades mellan 1918 och 1930 och den flora av privata och offentliga välfärdssystem som vuxit fram på 1800-talet tätnade ytterligare. Sverige blev redan i slutet av 1920-talet ett av världens rikaste länder.

Under andra hälften av 1900-talet höjdes skatterna kraftigt och regleringar återinfördes, vilket tillsammans med tullar och subventioner med tiden ledde till att det svenska näringslivet började förlora i konkurrenskraft. (Detta rättas nu till, min kommentar).

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Grattis till ett mycket bra jobb, och framför detta till er alla.

torsdag, december 02, 2010

De rödgröna ökar näringsläckaget till Östersjön

Visserligen finns väl inte de rödgröna längre men i riksdagsdebatten igår om Östersjöns miljösituation blev det en rätt intensiv debatt mellan mig och dem vad gäller deras förslag att införa en skatt på växtnäringstillförsel till jordbruket. Inte på stallgödsel, inte på kvävefixerande grödor men på handelsgödsel.

Trots att läckageriskerna är större i de båda förstnämnde fallen.

Och trots att handelsgödsel är ett dyrt insatsmedel för jordbruket och har stigit kraftigt i pris det senaste decenniet.

Med en rödgrön politik (som ju egentligen inte finns längre) skulle alltså endast de svenska bönderna betala 300-400 mkr per år i en ny skatt, som inte finns i något annat land i världen och alltså inte heller i t ex Danmark, Tyskland och Polen.

Den redan pressade lönsamheten för just det svenska lantbruket skulle sjunka, och den dramatiskt allvarliga minskningen av just den svenska livsmedelsproduktionen skulle rimligen förstärkas.

Istället för att köpa mat från det svenska lantbruket som läcker minst av Östersjöns jordbruk i förhållande till sin produktion så skulle svenskarna köpa ännu mer importerad mat från t ex de länder runt Östersjön vars jordbruk som läcker mer än vad Sveriges jordbruk gör.

Hur skulle detta förbättra Östersjöns miljö var min envisa fråga. Svaren var föga övertygande med inriktningen att förorenaren ska betala...

Här en länk till riksdagsdebatten, scrolla ner till inlägg 128 och vidare.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,