fredag, maj 05, 2006

mord på oskyldiga kan aldrig accepteras

Jag har i några frågor och motioner tidigare föreslagit att s.k "självmordsbombare" istället borde betecknas som massmordsbombare. Det är fruktanvärda dåd mot oskyldiga barn, kvinnor och män. Ordet "självmord" sätter fokus på den som utför dådet, vilket vissa rörelser faktiskt glofifierar. Massmord talar mera om vad det handlar om, att det som utför sådana dåd med berått mod mördar oskyldiga vanliga människor. Utifrån denna avsky för medvetna massmord har jag nu skrivit en aktuell fråga till utrikesminister Jan Eliasson.

Fråga till utrikesministern om Palestinas regering och synen på terrordåd.

Vi är människor och lever våra liv här på jorden. Vi har på olika sätt – t ex i FN - satt upp regelverk för hur vi ska verka och leva tillsammans, och de finns också i olika religioners levnadsregler och i humanismens ideal.

En enkel regel som jag anser okränkbar är att vi inte – som enskilda, som grupp, som organisation eller som land – under några omständigheter får döda vanliga civila människor. Det finns inget som kan ursäkta medvetna mord och terrorhandlingar mot vanliga barn, kvinnor och män i en civilbefolkning.

Därför är det så oerhört viktigt att vi som människor och Sverige som land är fullständigt entydiga i att inte acceptera människor eller organisationer som utför och försvarar sådana dåd och handlingar.

Inte ens om sådana rörelser skulle röstas fram till makten i demokratiska val kan en sådan inställning – att överlagda mord på många oskyldiga civilpersoner är något som kan försvaras och vara berättigat – under några omständigheter accepteras.

Idag mördas brutalt många oskyldiga människor genom besinningslösa dåd av massmordsbombare (s.k självmordsbombare).

Dessa massmord förhärligas och understöds av rörelser som anser dem legitima. Detta fruktansvärda och på alla vis förkastliga sätt att mörda oskyldiga har spridit sig till t ex Irak, till USA och nu senast till Egypten.

Regeringen i Palestina har försvarat dåd mot oskyldiga i Israel, men tar nu avstånd från samma typ av dåd i Egypten.

Avser utrikesministern att uppmärksamma Palestinas regering på att samma entydiga avståndstagande från terrordåd måste göras, var de än inträffar?