tisdag, oktober 24, 2017

Jordbruk är livsnödvändigt, inte miljöfarligt! IP-debatt.

Jag har i flera år skrivit motioner i riksdagen, samt interpellerat landsbygdsministern, att jordbruket i miljöbalken, och andra sammanhang, inte borde klumpas ihop som "miljöfarlig verksamhet" tillsammans med gruvindustri, tung kemisk industri, oljeindustri, pappersindustri osv utan istället åsättas en egen beteckning, förslagsvis livsnödvändig verksamhet. I andra hand vore miljöpåverkande verksamhet klart bättre än miljöfarlig.

Magnus Oscarsson interpellerade förra veckan landsbygdsministern på samma tema. Jag gick givetvis upp i debatten med miljöministern, som tyvärr var oförstående. Däremot var det givetvis bra att hon hyllade Sverige bönder i tydliga ordalag.

Må droppen urholka stenen.