lördag, september 24, 2011

Centerstämman fredag - rapport! Och Jordbruk, mat

En fantastisk fredag här i Åre!

Annie Lööf ny centerledare, valdes med enhällig uppslutning och har ett mycket starkt mandat. Bra presidium med de tre A:na; Annie, Anders och Anna-Karin.

Maud avtackades mycket varmt, en historiskt stark centerledare som också hade styrkan att kunna lämna stafetten vidare i precis rätt tid.

Sent på kvällen behandlades jordbruks- och livsmedelsfrågorna. Centerpartiet är efter några förlorade åter på ruta ett, obligatorisk ursprungsmärkning av kött- och chark- och mejeriprodukter, BRA!

Vi hade en intensiv debatt om det dramatiskt allvarliga läget för den svenska livsmedelsproduktionen. Vi var en rad talare som intensivt försökte övertyga jordbruksministern och stämman om nödvändigheten av en parlamentarisk livsmedelskommitté. Det gick väl så där...

Fast det var en bra debatt! Med en rad starka inlägg från Lars Vikinge, Leif Walterum, Lars Kallsäby med flera.

Argumenten för att det måste till en bred kraftsamling är att läget för jordbruket är så dramatiskt illa, med bland Europas lägsta självförsörjningsgrader tillsammans med Norge. Utan en bred kraftsamling förankrad i riksdagen, hos näringen, handeln, industrim, myndigheterna osv blir det mkt svårt att vända den 30-åriga nedgången.

Jordbruksministerns argumenterade för att det skulle vår minoritetsregering klara på egen hand genom arbete i regeringskansliet, där ju det finns betydande låsningar mellan C och M om t ex jordbrukets skatter.

Han menade att en bred kraftsamling förankrad i en utredning skulle försvåra löpande åtgärder för att öka jordbrukets konkurrenskraft. Vi menade att en minoritetsregering måste kunna göra två saker samtidigt, dels löpande nödvändiga och utmärkta åtgärder som nu med lägre kontrollkostnader för industrin och en ny djurvälfärdsersättning. Men också ta ansvar för att åstadkomma en helt nödvändig bred samling för att vända jordbrukets utflyttning till expension.

Stämman beslutade alltså att inte lyssna på önskemålen från LRF och oppositionen - och oss i debatten - om att få vara med och utforma en gemensam kraftsamling. Det här ska minoritetsregeringen klara på egen hand..

Jag är tyvärr övertygad om att utmaningen är så stor att det inte räcker. I en livsmedelkommitté skulle oppositionen och även allianskamrater tvingas bekänna färg, tror man att det krympande jordbrukets konkurrenskraft ökar med en ny handelsgödselskatt och att slakteriernas kontrollkostnader ska öka kommer detta att bli synat och avslöjat. Tror man att en höjning av Europas redan högsta dieselskatt är receptet, så avslöjas det också!

Jag är också övertygad om att riksdagens mål för jordbruket måste förnyas, och att den offentliga upphandlingen och ursprungsmärkningen behöver blir kraftfullare instrument samt att det måste till en gemensam kraftsamling över parti och organisationsgränser för att kunna vända livsmedelsproduktionens krätfgång till en ökning. Jag ser inget starkare instrument för att få detta till stånd än en bred parlamentarisk kommitté, och jag känner oro för att Centerpartiet i alliansregeringen inte kommer att kunna nå tillräckligt långt.

Vi får se de närmaste åren hur den svenska animalieproduktionen kommer att utvecklas, fortsatt minskning eller äntligen ett trendbrott. Ansvaret vilar tungt på näringen , självfallet, och på en mycket aktiv minoritetsregering.

Jag noterar dock att stämmans beslut är att regeringen inom sig ska ta fram en ny livsmedelsstrategi, och att detta verkligen inte utesluter att man i det arbetet väljer att tillsätta en beredande parlamentarisk livsmedelskommitté.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,