onsdag, januari 12, 2011

Är sexköpslagen godtycklig och Magnus Hedman oskyldigt dömd?

Juristen mm. Albin Ring Broman har skrivit en skarp och tankeväckande analys om att förre fotbollsstjärnan Magnus Hedman blivit tvivelaktigt dömd för brott mot sexköpslagen under rubriken "Rättsröta i hovrättens sexköpsdom".. Även Magnus Andersson har skrivit om detta.

Hedman hade ett nära umgänge med en kvinna vid en fest, och frågan är om det handlade om sexköp eller ej. Han friades i första instans och fälldes i hovrätten. Han betalade uppenbarligen inte själv, eller via någon annan, men fälls ändå för sexköp eftersom han bort inse att någon annan ändå ev. hade gjort detta.

Albin hoppas att hovrätten tar upp fallet och jag delar hans uppfattning.

Självfallet ska alla sexövergepp beivras och bestraffas. Lagar måste dock vara skrivna och tillämpas så att man inte dömer på osäkra grunder.

Tyvärr är t ex frågan om våldtäkter och om sexköp ofta svår att bedöma eftersom det ofta handlar om en situation med två människor berörda och där ord står emot ord. Domstolen ägnar sig ofta åt att bedöma trovärdigheten i de olika utsagorna, vilket är mycket grannlaga.

Den som blir utsatt för ett sexövergrepp är oerhört kränkt och den som bevisligen gjort detta ska självklart få sitt berättigade straff.
Men den som blir anklagad för ett sexbrott på, som det senare visar sig, oriktiga grunder, drabbas också mycket hårt. Sådant har tyvärr hänt om än sällan. Detta går inte helt att undvika, en polisanmälan måste ju utredas och grunden för detta är självfallet själva anmälan.

Vad gäller sexköp så är den lagstiftningen också rätt anmärkningsvärd och uppenbarligen svår att tillämpa, som i Hedmanfallet. Den som köper sex gör en kriminell handling, medan den som säljer sex inte gör det..Jag har svårt att förstå logiken i detta.

Teoretiskt skulle alltså någon man eller kvinna kunna ta betalt för sex och sedan polisanmäla och "sätta dit" den som betalade för detta genom att själv intyga vad som skett.

Det här är svåra frågor som man tar risker genom att uttala sig om. Jag borde kanske hålla tyst, men gör ändå detta blogginlägg. Och jag instämmer i Broman/Anderssons förhoppning att Högsta Domstolen bör pröva den tillämpning av sexköpslagen som hovrättens dom innebär.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,