onsdag, april 15, 2009

Ett svenskt Pearl Harbour - otänkbart?

Strilaren 2... - som lär vara identisk med folkpartiets försvarstalesman Allan Widman - har redan skrivit om gårdagens träff mellan försvarsutskott och ÖB med flera.

Jag gillar de nya informationsvägarna där bloggar är en viktig del i dialogen mellan människor med engagemang i olika frågor.

Försvarsmakten gav sin analys och syn på viktiga aktuella frågor, vilket självfallet är och var intressant och givande.

Jag ställde en fråga om den planerade gemensamma ledningscentralen. Det är säkert rationellt i många avseenden att samla stridsledningen till en plats, men måste man inte också beakta risken av att kunna utsättas för ett svenskt "Pearl Harbour" och därför ha en viss spidning av stridsledningen? Och om den centrala stridsledningen - personal och/eller teknik - skulle slås ut, hur fortsätter då stridsledning och strider i det läget?

Vad jag förstår övervägs fortfarande dessa frågor och slutligt beslut är inte fattat. Även om den fredstida ledningen sitter bekvämt ovan jord måste det finnas skyddade alternativ vid ett skarpare läge, som man kan flytta till eller som kan ta över om det värsta oväntat skulle inträffa.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,