tisdag, mars 06, 2012

Datalagringsdirektivet måste tyvärr införas!

Centerpartiets rättspolitiske talesperson - Johan Linander - skriver på sin blogg om datalagringsdirektivet. Läs gärna hans inlägg i riksdagsdebatten.

Här summerar han läget:
"Herr talman! Nu står vi med ett direktiv som jag och Centerpartiet skarpt ogillar, men ändå är vi tvungna att implementera det i svensk lag. Det är en otrevlig situation när det reella handlingsutrymmet har reducerats till ett enda möjligt alternativ.

Det finns de som påstår att Sverige inte skulle behöva implementera direktivet. Det stämmer inte. EU-rätten är mycket tydlig på vad som gäller. Det finns inget utrymme att säga nej, vi vill inte ha det och därför implementerar vi det inte. Det finns även de som försöker argumentera för att Sverige kan strunta i att följa de EU-regler som vi själva varit med om att besluta och i stället betala oss fria. Men det är inte möjligt. Det finns inte någon paragraf i Lissabonfördraget som ger möjlighet att i stället för att implementera direktivet betala sig ur det."

Centerpartiet i Stockholm och CUF - debattinlägg i Expressen - uppmanar nu Centerpartiets riksdagsgrupp att rösta emot att direktivet införs.

CUF tar i så man spricker:

"Vår inställning är att varje enskild c-ledamot har en skyldighet gentemot partistämman och gentemot medborgarnas rättigheter att rösta nej den 21 mars, annars har man fullständigt kört över stämmans beslut från i höstas. Det är interndemokratiskt helt oacceptabelt. En partistämmas beslut ska följas. Det måste också partidistrikten runt om i Sverige göra klart för sina ledamöter och ställa tydliga krav på att de står upp för den personliga integriteten.

Varje centerpartistisk riksdagsledamot som väljer att gå emot partistämman och rösta för direktivet har i våra ögon tappat all trovärdighet och förtjänar inte förtroendet medlemmarna och väljarna har givit dem. Att ha ledande personer som trotsar sitt partis högsta beslutande organ och vill införa ett direktiv som står i strid med grundläggande mänskliga rättigheter är inte värdigt ett parti som Centerpartiet. CUF och Centerstudenter kommer inte att stödja sådana kandidater i nästkommande val."

Jag håller alltså inte med. Centerpartiet röstade visserligen 2006 emot att datalagringsdirektivet (DLD) skulle införas. En riksdagsmajoritet beslutade att införa det. Sverige har som EU-medlem skyldighet att införa det i svensk lag.

Regeringen har lagt fram en sådan proposition, som hela regeringen inklusive Centerpartiet står bakom. Riksdagen röstade med stor majoritet för propositionen (utskottsbetänkandet), Centerpartiets riksdagsgrupp röstade för. En minoritet bestående av V, MP och SD röstade emot och fick igenom en minoritetsbordläggning på ett år. Frågan kommer nu upp för definitivt beslut.

Då vill CUF att Centerpartiets alla riksdagsledamöter ska vända helt om och gå emot sin regering och gå emot det man röstade för förra året...Annars är vi inte vatten värda och har "tappat all trovärdighet".

Jag ser det tvärtom. Skulle vi svika regeringen och Centerpartiet i regeringen och vända 180 grader från vår röstning förra året, då tappar vi trovärdighet.

Vad är då CUFs bärande motiv för oss att svänga 180 grader? Ett enda, påståendet att partistämman i Åre entydigt beslutade att Centerpartiet i regering och riksdagsgrupp skulle fälla det förslag som man lagt fram och röstat för.

Detta är verkligen inte ett korrekt påstående! Här är partistämmans beslut (hoppas länken fungerar).

Att-sats 5:14:3 i en motion ville att "Att Centerpartiet arbetar för att avskaffa integritetskränkande lagstiftning, som FRA, datalagringsdirektivet och IPRED."

Den besvarades med hänvisning till stämmoyttrandet som motiverar varför Centerpartiet accepterar signalspaning under sträng kontroll och har drivit fram starka integritetssskydd. Yttrandet är tydligt vad gäller DLD: "Att skjuta upp införandet av direktivet är inte ett val vi har, vi måste följa de beslut som fattas inom EU-samarbetet".

Att-sats 5:13:3, som bifölls av stämman, lyder så här: "Att Centerpartiet arbetar för att återupprätta förtroendet i integritetsfrågorna, till
exempel genom att skjuta upp införandet av datalagringsdirektivet, öppet motarbeta EU
kommissionens förslag om att lagra flygpassageraruppgifter, samt verka för en översyn
av FRA-lagen."

Det är denna att-sats som CUF har som enda utgångspunkt till kravet på oss riksdagsledamöter. Dvs att "Centerpartiet t ex ska arbeta för att skjuta upp datalagringsdirektivet".

Detta är inte längre möjligt. Antingen fastställer riksdagen förra årets beslut att införa DLD eller också fäller en ny riksdagsmajoritet regeringens förslag. Beslutet talar om att skjuta upp, inte att rösta nej. Därtill är som sagt stämman helt entydig i att ""Att skjuta upp införandet av direktivet är inte ett val vi har, vi måste följa de beslut som fattas inom EU-samarbetet".

Centerpartiets riksdagsgrupp har med stor majoritet och med C i regeringen helt bakom sig beslutat att stå fast vid samma linje som förra året, vilket enligt min uppfattning har ett starkt stöd i partistämmans beslut.

För min del är valet enkelt, jag stöder den argumentation som Johan Linander redovisat, jag stöder centerföreträdarna i regeringen, jag står fast vid samma linje som jag röstade för i fjol och jag följer partistämmans beslut.

Jag tycker att CUF har fel och spelar över, men det hände även mig i yngre år. Och jag gillar massor i Stockholms stads Centerparti, men den uppmaning och den press man nu sätter på sina riksdagsledamöter tycker jag är allvarligt fel.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Kommentar till Ekots granskning av FOI- Saudiarabien

Dagens Eko citerar hemliga uppgifter om att FOI lär samarbeta med Saudiarabien om att hjälpa till att bygga upp en vapenfabrik...Det lär handla om att renovera antitank-vapen.

Jag kommenterar för Centerpartiets räkning här.

Jan Björklund, FP, är i Aftonbladet kritisk, här.

Det handlar alltså om två saker. Dels om det samarbetsavtal med Saudiarabien som S-regeringen ingick 2005, och som automatiskt förlängdes 2010, se här Regeringen, och här Svenska Freds. Har ett avtal ingåtts kan det vara svårt att i efterhand gå ur det. FP och KD hävdar nu att de var emot att avtalet förlängdes, samtidigt som de uppenbarligen står bakom regeringens beslut att förlänga det...

Den andra saken är hur FOI varit engagerad i att enligt Ekot stödja Saudiarabien att kunna renovera antitank-vapen.

(tillagt: här text ur avtalet:
1. Detta samförståndsavtal träder i kraft dagen
för den sista underskriften.
2. Samförståndsavtalet skall gälla för en tid
av fem år och automatiskt förlängas för samma
tid, om det inte sägs upp av någondera parten
med sex månaders skriftligt varsel innan det
utlöper.
3. Uppsägningen skall inte inverka på fullbordande
av samarbetsprogram som har inletts
innan samförståndsavtalet upphörde att gälla.)


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,