söndag, maj 23, 2010

ny spännande allians om försvaret; S, V..och Fp?

Två tunga socialdemokrater skriver idag på SvD Brännpunkt om försvaret, och gläds över att fp i några frågor påstås ligga nära den röda försvarspolitiken.

Kvaliteten på SvDs ledarkommentarer om försvaret, och även vad gäller denna artikel, lämnar ibland en del i övrigt att önska.

SvDs Claes Arvidsson har i sina ledarartiklar/krönikor/intervjuer bl a hävdat att den nya Helikopter 14 aldrig kommer att lyfta (trots att den bevisligen redan flugit till bl a Linköping). Han verkar också tro att riksdagen planerar för ett nytt försvarsbeslut redan år 2012...

I både frågorna har han kanske förletts av militär expertis nära Folkpartiet och Jan Björklund.

Riksdagen lämnade genom 2004 års försvarsbeslut de regelbundna femåriga försvarsbesluten. Istället skulle försvaret likt andra politikområden ha en fastställd inriktning, och förnyas när så erfordrades. Riksdagen fastställde i juni 2009, för mindre än ett år sedan, en ny inriktning för försvaret. Den avses gälla minst till och med 2014.

Von Sydow och Karlsson är uppenbart fel ute när de verkar mena att Björklunds understrykande av att de allra flesta ska vara kontrakterade på deltid i armén innebär att han vill återgå till ett försvar baserat på värnplikt. Tvärtom stöder ju Björklund enigheten från försvarsberedningen och det färska riksdagsbeslutet om vikten av att de frivilligt rekryterade till huvuddelen inte är fast anställda utan kontrakterade på deltid.

Anmärkningsvärt är socialdemokraternas allt tydligare tveksamhet inför att Sverige ska delta som nu i internationella fredsinsatser. Där är Folkpartiets omsvängning också rätt anmärkningsvärd, från att ha varit drivande för detta till att nu likt S och V istället vilja minska vårt avsedda internationella deltagande.

Von Sydow/Karlsson noterar också kritiken från FPs försvarstalesman, som aktivt likt de rödgröna motsätter sig alliansens linje att inte nysatsa på den gamla Hkp 4.

Klyftan mellan Fp och de röda vad gäller Nato verkar dock bestå oförändrad.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Läs även andra bloggares åsikter om , ,