onsdag, juli 07, 2010

En bra dag i Almedalen! MP driver jordbruk och industri ur Sverige

Gotland och Visby är i storslag denna Almedalsvecka. Igår en del moln och blåst men varmt ändå. Och idag åter en strålande dag, 21 grader i "sjön" som man säger på ön.

Idag debatt på Arlas seminarium om mjölkproduktionens läge och framtid. Jag och Bengt-Anders Johansson (M) från alliansen, Tina Ehn (MP) och Bo Berhnardsson (S).

Jag påtalade det Stora Livsmedelshyckleriet som MP och de rödrödgröna ägnar sig år, vill höja ekostödet trots att det redan är generöst samtidigt som man ger det redan hårt pressade vanliga miljövänliga jordbruket en kostnadschock;

Arlas mjölktransportbilar och alla andra lastbilstransporter (foder mm) ska belastas med en nu km-skatt på 14 kr/mil, mjölkgårdens traktorarbeten och transporter på gården ska belastas med höjd dieselskatt och världens enda skatt på handelsgödsel på 350 milj kr ska (åter)införas.

Detta kommer att driva fram ytterligare nedläggningar av mjölk- och annan livsmedelsproduktion, importen från länder med sämre djuromsorg och högre handelsgödselgivor kommer att öka ytterligare och detta kallar jag som sagt hyckleri; att nästan bara prata eko (5 procent av produktionen) men inte bry sig över att det vanliga miljövänliga livsmedelsproduktionen minskat dramatiskt med en tredjedel på 30 år och att importen med en rödrödgrön politik kommer att öka.

Vad som skulle ske i det svenska jordbruket med MP och S i förarsätet är också en slående illustration om vad som skulle ske med den svenska industrin om MP och S får ta befälet; ensidigt höga CO2skatter och andra pålagor, långt före andra länder,kommer att liksom för jordbruket tvinga industrier att slå igen, jobben minskar, arbetslösheten ökar och importen av industrivaror från länder med långt sämre rening och regelverk än i Sverige kommer att explodera.

Rösta på alliansen och på det moderna och resultatinriktade Centerpartiet; alliansens Gröna Röst!!

Maud Olofsson talade engagerat och personligt ikväll, en bra start på valrörelsen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,
Läs även andra bloggares åsikter om , ,