fredag, april 03, 2015

Stöd utsatta romer, begränsa tiggeriet!

Jag skrev för  ett halvt och ett år sedan några blogginlägg om det ökande tiggeriet på våra gator och torg. Jag uteslöt inte kommunala eller statliga regelverk som begränsar eller möjligen förbjuder tiggeri, men inte heller att det fortsätter att accepteras. Jag lanserade 6 punkter om hur samhället skulle kunna agera i dessa frågor.

Jag märker vid en förnyad genomläsning att jag står fast vid dem även idag. Mitt åtgärdsprogram är att fattiga människor i Sverige ska ges ett grundskydd genom vår socialtjänstlag, att människor som illegalt uppehåller sig här ska ges mat och boende i avvaktan på avvisning, jag tolkar inte EUs fria rörlighet som avsedd för att vara långa tider i andra länder utan resurser för sin försörjning (och i syfte att tigga), regelverken för tiggeri bör skärpas, Sverige (och EU) ska sätta press på Rumänien och öka sitt stöd till romerna där samt kanske också öppna för riktad arbetskraftsinvandring därifrån, Linköping (och andra kommuner) bör stödja ideella organisationer, och insamlingar, som stödjer romer i Rumänien. Liksom vi alla!

Jag har nästa vecka förmånen att följa med till Rumänien för att diskutera insatser för romerna där t ex genom samverkan mellan Rotary (som initierat resan) i de båda länderna, samt även följa den viktiga stödverksamhet som organisationen med bas i Östergötland Hjärta till Hjärta bedriver.

Jag avstår tillsvidare från att söka få in en debattartikel i min regionaltidning Corren om mina förslag. Corren propagerar starkt för större kommunala insatser för de som tigger på ledar-, krönike- och nyhetsplats, stöder säkert alla insatser i Rumänien men skulle nog genast ta heder och ära av varje förslag som går i annan riktning, t ex mina begränsningstankar. Det är inte heller säkert att en artikel skulle tas in.

Jag har även lyft frågan i mitt parti men får inget stöd för förslag som innebär begränsningar i hur och var tiggeri ska få bedrivas, eller ej.

Min ingång är alltså att Sverige och vi alla bör göra allt som är möjligt för att förbättra romernas situation i Rumänien, samtidigt som vi markerar mot det växande tiggeriet i Sverige. Lagar och regler i Sverige måste gälla för alla, t ex kan inte vildcamping och kåkstäders framväxt accepteras.

Folkopinionen i Sverige är positiv till att begränsa eller förbjuda tiggeri, medan de 7 "politiskt korrekta" partierna inte alls kan tänka sig detta. Bara det är ett viktigt skäl till att öppna debatten om hur denna fråga ska hanteras och lösas upp. Vi har också en situation där flyktingar som flyr från krig och fasor alltmer söker sig till bl a Sverige vilket också ställer växande krav på både samhälleliga och ideella insatser.

Jag avser att i sociala medier (blogg, facebook, twitter) fundera vidare kring dessa frågor, och de erfarenheter jag får. Finner ni det påfrestande så hoppa över, och har ni synpunkter eller frågor så för gärna fram dem i kommentarer.

OK, jag kan redan nu föra fram en tanke jag har för era synpunkter. Säg att 1.000 eller 10.000 (eller fler) linköpingsbor (och svenskar) åtar sig att varje månad bidra med 20 till 100 kronor (eller mer) till förbättringar för romerna i Rumänien, gärna med fokus på de byar som de kommer ifrån som kommer till Linköping. Gärna också att ideella organisationer som Hjärta till Hjärta och Rotary och andra riktar ökade insatser dit, vilket ju redan glädjande nog sker och ökar.

Pengarna kan gå till t ex utbildning och sjukvård, att främja företagande och till rena biståndsinsatser och gärna i betydande grad till Hjärta till Hjärta. Linköpingsbon Kitte Ståhl har tagit ett angeläget initiativ till att man kan bidra till Hjärta till Hjärta genom inbetalningar kopplade till en stödknapp på skjortan. Ge gärna regelbundna bidrag till Hjärta till Hjärta! Mitt förslag kan ses som en uppföljning i precis samma riktning.

Samtidigt med en samlad kampanj i denna riktning kunde kommunen skärpa regelverken för tiggeri och markera att denna bör begränsas och gärna upphöra i nuvarande omfattning. Kommunens insatser för de som vill tigga bör inriktas på temporära humanitära åtgärder och bidrag till hemresa. Jag inser att detta är känsligt men vill ändå lyfta tanken. Oaktat detta bör all kraft inriktas på en stark och löpande insamlingskampanj.

Tillagt samma dag: Jag ska länka till några röster som liksom jag utsätter oss för risken till utskällning och fördömning genom att diskutera att reglerna för tiggeri skulle kunna begränsas. Men även till de helt dominerande rösterna som inte vill begränsa eller förbjuda tiggeri. Populär historia ger en bakgrund till tiggeri genom sekler. Lena Mellin i Aftonbladet, lösningen finns i Rumänien. Dagerns Industris PM Nilsson. Cecilia Magnusson, M, i DN. Beatrice Ask bemöter henne och partiernas uppfattning redovisas. Expressen bemöter henne. Smålandsposten argumenterar likt nästan alla tidningar och politiker emot begränsningar. Per Gudmundsson, SvD, om att lagar måste gälla för alla. Ola Nilsson skriver tänkvärt, tycker jag, i Västerbottenskuriren. Bo Rothstein skrev en omdiskuterad artikel på DN debatt. Den moderata riksdagsledamoten Jan Ericsson (M) har skrivit mycket om detta.  Opinionen för att begränsa eller förbjuda tiggeri växer.