fredag, mars 02, 2007

Axplock

Måndag 26 feb: En bra dag i Östergötland med alliansens östgötabänk; träff med järnvägsfrämjandet som sakligt argumenterade för Tjustbanans upprustning (järnvägen mellan Linköping och Västervik; träff med företagare i Linköping som lyfte arbetsrätten och 3:12-reglerna med mera.
Samt en givande eftermiddag i Motala , träff med kommunledningen kring främst den absolut nödvändiga och trängande förbättringen av riksväg 50 genom Motala. En ny bro över Motalaviken vid "skepparpinan" avleder den tunga långtradartrafik som idag passerar genom Motalas innerstad. Detta har akut prioritet hos vägverket, planerna är klara sedan länge, men allt ströks av förra regeringen när trollhättepaketet i panik togs fram.

Tisdag:
Debatt i radio Östergötland med östgötamedborgaren Björn Eriksson med (sommar)bostad i Ydre, tillika statstjänsteman och Konungens Befallningshavare i Östergötland utsedd av regeringen.
Jag bejakar ju ansvarskommitténs förslag om att föra över beslut från staten till färre och större regioner med beskattningsrätt och regionfullmäktige. Eriksson och några landshövdingar till går i spetsen för att "uppvigla " folket mot att förändra nuvarande 400 år gamla länsindelning...Det hela bör utredas mycket mer, diskuteras med folket mycket mer och så många alternativ som möjligt bör hållas öppna många år till, säger de. De vill helt enkelt inte ha någon förändring, är min tolkning.
Att landshövdingarna utifrån sin parts- och tjänstemannaroll har synpunkter på statens myndighetsindelning är en sak, att de mycket aktivt vill styra debatten om hur landets regionindelning i övrigt ska se ut är kanske lite ovanligt.

Det är bra att ansvarskommittén är enig, det verkar, tycker jag, som om både socialdemokrater och moderater är på väg att acceptera förslagen. Och jag tror att efter 20 års utredande är det nu eller aldrig. Jag hoppas på att vi i Östergötland inom helst 4 år är en del i en "Östra Sverige region" bestående av hela eller delar av Småland, av Östergötland och kanske av några kommuner norrifrån.

Onsdag: Försvarsberedning fm om utvecklingen i Europa, mycket givande. Eftermiddag/kväll med när infrastrukturminister Torstensson och statsskereterare Zetterberg besökte Östergötland och Östsam/landshövdingen. Bra föredragningar om Ostlänken, E22, Norrköpingspaketet och Rv 50/32 mm. Det gäller att lyssna på de nya signalerna om OPS-lösningar och medfinansiering av väg- och järnvägsinvesteringarna.

Torsdag: EU-debatt i riksdagen, där centerlaget bestod av Kerstin Lundgren, mig själv och Sven Bergström. Jag och Kerstin såg främst möjligheter, medan Sven var något mer betänksam. På kvällen regiondiskussion i Norrköping med centerns kvalificerade "ansvarsman" och riksdagsledamot Stefan Tornberg. Givande.