onsdag, maj 17, 2006

Nej till E.Ons fossilgasledning - Skynda på!

E.Ons planering för en storskalig fossilgasintroduktion i Mellansverige fortsätter. Jag har därför lämnat in två frågor till Statsrådet Mona Sahlin.

Den ena efter statsministerns märkliga svar på en fråga i riksdagen, där han menade att om E.on ges koncession till nya gasledningar "har regeringen mycket svårt att stoppa det".

Hur kan regeringen som enligt naturgaslagen beslutar om E.On ska erhålla koncession samtidigt ha mycket svårt att påverka sitt eget beslut?

Och jag frågar när regeringen beräknar att avgöra denna segdragna fråga.

Den andra frågan handlar om det väldiga arbete som E.On, myndigheter och markägare nu lägger ned på ledningsdragningsplaner som blir helt bortkastade om regeringen inte beviljar E.On någon koncession (tillstånd).

Borde inte regeringen uppmana energimyndigheten att först bedöma och föreslå om gasprojektet i sin helhet ska släppas fram eller ej, så att onödiga ansträngningar inte behöver läggas ned på delsträckor som så fall inte behöver detaljprövas vad gäller sträckningsdragningar osv.

Och min fråga är om statsrådet anser att nuvarande mycket utdragna process är tillfyllest, eller avser att skynda på den övergripande tillståndsprövningen?

Vill Du läsa hela frågan - och svaret om någon vecka - så klicka på "sagt och gjort i Riksdagen" på mina länkar till höger.