tisdag, februari 13, 2018

Klockklang över hustaken, samt religiös och politisk propaganda?

"Den självklara rätten till religionsfrihet är en sak. Det innebär per automatik ingen rätt att predika sin propaganda över hustak och nejder. Skulle religioner tillerkännas den rätten borde ju också politiska eller kommersiella budskap också få spridas på samma sätt. Jag är emot."

Jag debuterar på Youtube med att uttala mig om kyrkklockor och böneutrop.

Jag diskuterade detta redan 2013 i Aktuellt med Anders Lindberg från Aftonbladet. Vi tycker oförändrat detsamma år 2018, fast olika.Vi gör ingen skillnad mellan böneutrop och glassbilen, säger . Det gör jag. Kyrkklockor och glasslåt är klanger. En mässande högtalarröst att det finns bara en Gud och Muhammed är hans profet, mm, är typ religiös propaganda.

Religionsfrihet att utöva sin religion innebär inte per automatik en rätt att mässa ut religiös propaganda via högtalare över hustaken. Inte heller innebär demokrati en rätt att predika politisk propaganda över samma hustak. Bevare mig för detta.

Jag debatterade detta runt 2013, bl a i Aktuellt.

Och här på bloggen (lång och intressant diskussion), och här i SvD.

Tillagt 1 mars: Ann Heberlein skriver i SvD och jag tänker i samma banor.

Tomas Samuel skriver i Dagen.

Bloggaren Helena Lind Trotzenfeldt (M) vill helt likställa klockklang och högtalarutrop, jag håller inte alls med.

Jag tycker att biskop Fredrik Modeus landar fel när han kopllar rätten till böneutrop till religionsfrihet. Rätten till releigionsfrihet är vi självfallet överens om, men det innebär naturligtvis inte per automatik en rätt att sända högtalarpropaganda över hustak och nejder.

Moderaten Mozghan Jallali argumenterar väl i Dagens Samhälle för varför böneutrop bör tillåtas.

Spännande forskningsprojekt Open Care; Sanandaji/Laakoma!

Ekonomerna och forskarna Tino Sanandaji​ och Erik Laakoma deltar i ett spännande forskningsprojekt om självorganiserande eller kooperativ vård, frivilliga nätverk där t ex sjukvårdsexperter delar med sig av information, s.k Open Care.
De vill gärna ha in exempel på detta i och kring vården, som handlar om sammanslutningar och självorganisering.
Har du exempel på sådana case så skicka in dem till dem, länk finns i blogginlägget;