tisdag, februari 13, 2018

Klockklang över hustaken, samt religiös och politisk propaganda?

"Den självklara rätten till religionsfrihet är en sak. Det innebär per automatik ingen rätt att predika sin propaganda över hustak och nejder. Skulle religioner tillerkännas den rätten borde ju också politiska eller kommersiella budskap också få spridas på samma sätt. Jag är emot."

Jag debuterar på Youtube med att uttala mig om kyrkklockor och böneutrop.

Jag diskuterade detta redan 2013 i Aktuellt med Anders Lindberg från Aftonbladet. Vi tycker oförändrat detsamma år 2018, fast olika.Vi gör ingen skillnad mellan böneutrop och glassbilen, säger . Det gör jag. Kyrkklockor och glasslåt är klanger. En mässande högtalarröst att det finns bara en Gud och Muhammed är hans profet, mm, är typ religiös propaganda.

Religionsfrihet att utöva sin religion innebär inte per automatik en rätt att mässa ut religiös propaganda via högtalare över hustaken. Inte heller innebär demokrati en rätt att predika politisk propaganda över samma hustak. Bevare mig för detta.

Jag debatterade detta runt 2013, bl a i Aktuellt.

Och här på bloggen (lång och intressant diskussion), och här i SvD.

Tillagt 1 mars: Ann Heberlein skriver i SvD och jag tänker i samma banor.

Tomas Samuel skriver i Dagen.

Bloggaren Helena Lind Trotzenfeldt (M) vill helt likställa klockklang och högtalarutrop, jag håller inte alls med.

Jag tycker att biskop Fredrik Modeus landar fel när han kopllar rätten till böneutrop till religionsfrihet. Rätten till releigionsfrihet är vi självfallet överens om, men det innebär naturligtvis inte per automatik en rätt att sända högtalarpropaganda över hustak och nejder.

Moderaten Mozghan Jallali argumenterar väl i Dagens Samhälle för varför böneutrop bör tillåtas.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det blir väldigt enkelt för mig om jag frågar mig om varje övrigt samfund i Sverige ska tillåtas detsamma, dvs även kristna, ska få starta högtalare och basunera ut sitt budskap. NEJJJJ!!!!

Bara för att det aldrig varit en kristen tradition att böneutrop ska ske meddels en man som står i ett torn och gapar ut mot nejden hur stor Gud är, så finns ingen anledning till att låta en annan religion införa det. Det här är för fan moderna tider med mobil och internet. Finns absolut ingen anledning att tillåta religiositet a la före detta (mobiler, internet, klockor, tv ...) pga DERAS religionsfrihet. Det som faktiskt stör mig mest i de argument jag sett är .. ."känner mig hemma (om jag får höra böneutrop"). Så utomordentligt respektlöst mot mottagarlandet.

Ett argument jag inte sett angående varför klockringningar är fullt egalt här av lång tradition är att det även kunder ringas pga att något allvarligt hänt. Helt enkelt kalla in folk till något som absolut inte har med religion att göra. En invasionsstyrka som anlänt, fara å färde, kanske en brand som ska bekämpas. Vi har en REJÄL tradition av att använda kyrkklockan till att möjligt nyttigt. Alltså före allmän ägo av klockor, telefon, internet osv.

Fan ta a alla lata och fega politiker/media som vill stryka ett streck över vår historia och fortsatta utveckling, till förmån för en skitreligion som inte har ett enda sunt, fredligt och välmående land att skryta med.Anonym sa...

Synd man inte kan svara på sin egen kommentar. Från ovan. Jag följer med visst intresse Saudiarabien. Det enormt rika landet som stått för otaliga exempel på av, enligt mig, varför religiositet (muslimsk konservativ) ska hållas kort.

Det kan säkert diskuteras vad Saudiarabien är. Kan säkert graderas in i "sunt och välmående land" ja ... men är det ngt som svenskar i gemen vill jämföra med? Jag tror på ett rungande nej.

Så nej ... inte en grej som kännetecknas de länder som idag figurerar som muslimska områden (flera stycken beroende på gren) ska införas på icke-muslimska områden (sedan lång historia tillbaka), just pga islams inneboende instabilitet och kunskapsnedvärdering.

Gudarna ska veta att jag önskar att imamer en masse kunde deklarera fatwa mot allt som uppfunnits av icke-muslimer. Dvs, använd/köp inget som en otrogen utvecklat. Ju fler decennier tillbaka, desto mer skulle de muslimska religionerna finna sig ... ja snöpta.

Kommer inte att hända, men man kunde väl fråga de mest rättrogna hur de ser på det här med att nyttja så många otrognas uppfinningar och produkter.

På sistone har jag blivit rätt övertygad av att hårt troende och radikala har ett rejält mindervärdighetskomplex. Som endast mildrats med mycken olja från samma regioner någonstans i bakhuvudet.