onsdag, juni 30, 2010

A-kassebatalj i riksdagen!

Gårdagen var den sista dagen detta riksmöte för interpellationsdebatter. Maud Olofsson debatterade i 4 timmar, Göran Hägglund i 3 och Sven-Otto Littorin som vanligt längst i nära 5 timmar.

Mina två interpellationer till arbetsmarknadsministern besvarades allra sist, mellan 19 och 20.

De flesta debattörer under dagen var engagerade socialdemokrater, som Sven-Erik Österberg, Veronica Palm, Bosse Ringholm, Patrik Björk och Eva-Lena Jansson.

Men det fanns också en engagerad centerpartist, och jag gick upp i flera av debatterna kring ungdomsarbetslöshet förutom i mina egna om en allmän A-kassa som likt sjukförsäkring och folkpension omfattar alla som söker arbete, samt om en från de röda (och andra) fackförbund fristående Alfakassa.

Här är en länk till debatterna; mina två interpellationer är allra längst ner (scrolla på) och debatten om ungdomsarbetslöshet 3-4 debatter innan.

Jag klistrar för enkelhets skull in mitt första inlägg om Alfakassan nedan. Det är den A-kassa man hänvisas till om man inte vill vara med i t ex de röda fackens a-kassor. Den påstås vara "Oberoende" trots att det är konkurrenterna - alla andra a-kassor - som av regeringen Persson gjordes till huvudman för den "fristående " Alfakassan.

Jag menar att det varken är rätt mot Alfakassan eller fackens A-kassor att dessa givits detta ansvar. Deras incitament är ju snarare att det är bra om konkurrenten Alfakassan har dyr avgift och långa köer än tvärtom. Och hoppsan, så är också fallet!

Jag ifrågasatte också rimligheten i att spannet i medlemsavgift i olika a-kassor kan skifta mellan 90 kr i månaden för SACO (tror jag) och hela 440 kr i månaden för många låginkomsttagare i Alfakassan. Visst styr kopplingen mellan avgift och arbetslöshet till en högre effektivitet, men jag tycker faktiskt inte det är rimligt med så stora skillnader.

Jag vill ha det som i sjukförsäkringen; en allmän a-kassa med enhetliga avgifter som omfattar alla som söker arbete!!

Anf. 207 STAFFAN DANIELSSON (c):
"Herr talman! A-kassan borde självfallet vara allmän och omfatta alla som står till arbetsmarknadens förfogande. Den debatten har vi just haft.
En annan orimlighet vad gäller arbetslöshetsförsäkringen är arbetslöshetskassornas sammankoppling med politiserade fackförbund. Ett antal fackförbund är fortfarande starkt politiserade genom en tydlig koppling till och som stora bidragsgivare till Socialdemokraterna. Dessa förbund driver sedan länge en massiv politisk s-propaganda i sina medlemstidningar, på sina möten och genom sina ombudsmän och förtroendevalda.
På central nivå sitter ledande fackföreningsledare i Socialdemokraternas högsta organ. Förtroendevalda och ombudsmän i dessa fackförbund är regelmässigt sympatisörer nästan enbart till socialistiska partier, medan den som ger uttryck för borgerliga sympatier endast undantagsvis erhåller ett uppdrag. Det här är enligt min uppfattning en orimlig ordning.
Särskilt stötande är det att dessa fackförbund administrerar arbetslöshetsersättningen också till de medlemmar som man dagligen skäller ut. Huvuddelen av de pengarna kommer från allmänna skattemedel. För att nödtorftigt visa på en viss valfrihet har Alfakassan tillskapats i slutet av 1990-talet av den dåvarande s-regeringen Persson. Alfakassan sägs vara fristående från fackförbunden eller ”statlig”. Pyttsan! Den är varken fristående eller statlig. Det är Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, som är huvudman för Alfakassan och tillsätter styrelse. Nyligen har ordförandeskapet i SO växlat från IF Metall till Handelsanställdas förbund.
Motivationen hos andra a-kassor att erbjuda en konkurrenskraftig fristående a-kassa till sina egna a-kassor är rimligen låg, herr arbetsmarknadsminister. Ju bättre man lyckas med detta, desto fler av de egna medlemmarna kan givetvis befaras gå över till Alfakassan. Incitamenten slår i fel riktning, arbetsmarknadsministern. Det är därför inte rätt mot vare sig Alfakassan eller alla de a-kassor som i dag är huvudmän för a-kassan att detta starka samband finns.
Hur skört står den fristående Alfakassan? Hur fungerar de felaktiga incitamenten? Hur väl lyckas ordföranden i Handelsanställdas förbund i sitt uppdrag att förvalta den oberoende Alfakassan? Det beror på vilket målet är. Är målet att Alfakassan ska ha en av de högsta medlemsavgifterna och mycket längre kötider än de flesta andra a-kassor har man lyckats mycket väl. Jag tycker att ett alternativ som bör prövas är att Alfakassan ägs och drivs av staten genom till exempel Arbetsförmedlingen eller annan huvudman.
Arbetsmarknadsministern verkar vara tillfreds med dagens ordning, att Alfakassan kostar 440 kronor per månad medan många a-kassor kostar mindre än hälften. Akademikernas kostar till exempel 90 kronor per månad. Likaså verkar både arbetsmarknadsministern och Patrik Björck vara tillfreds med att bocken i viss mån sätts till trädgårdsmästare genom att de fackförbund som har egna a-kassor också får i uppdrag att sköta Alfakassan bättre än dessa. Jag förstår inte riktigt varför en borgerlig, duktig och skicklig arbetsmarknadsminister inte vill se en verkligt fristående a-kassa som alternativ till de politiserade fackförbundens."

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

lördag, juni 26, 2010

Spionen på FRA - jag har läst den

Jag ger lite reklam åt förre stridspilotens - numera deltidsflygkapten på Boeing 737 - Anders Jallais debutroman.

Den beskrivs så här på hans hemsida: "Spionen på FRA är en djupt initierad spänningsroman om ubåtskränkningar och spioner inom FRA och underrättelsetjänsten."

Samt: "ANDERS JALLAI är dykare och före detta stridspilot. Han fann den sovjetiska ubåten S7 på svenskt vatten 1998 och det försvunna Catalinaplanet 2003. För bedriften att finna DC-3:an belönades han med guldmedalj av Hans Majestät Konungen. Spionen på FRA är hans första roman."

Imponerande meritlista, otvivelaktigt.

Och han är också aktuell på Newsmill i debatt om ubåtarna på 1980-talet var ryska eller från USA...

Jag ska väl inte avslöja för mycket om intrigen osv i romanen. Helt klart är dock att Jallai inte spar på krutet. Statsministrar och presidenter, underrättelsechefer här och där är agenter eller dubbelagenter.

Chefen för SSI inom Must surfar på tonårsporrsidor och har utomhussex med en femtonåring. Han beordrar plågsam avlivning av två hundar och kidnappning av en liten flicka för att sätta press på agenter kopplade till Säpo. Och beordrar mord på pensionerade FRA-anställda. Med mycket mera.

Vad gäller signalspaning, som ju intresserar mig, sägs inte så mycket.

"Allting i boken är inte sant", skriver Jallai i förordet. Samtidigt som hela boken rätt mycket syftar till att ge intryck åt det hållet. Rätt naturligt!

För mig ger mycket ett rätt overkligt intryck.

Var ubåtarna på 1980-talet ryska eller från USA. Ja, svaret i romanen är så precist man kan begära.

Vilken uppfattning har då jag i olika rättsrötediskussioner?

Tja, OK då:

Min bedömning är att Christer Pettersson mördade Olof Palme, att ubåtarna liksom U-137 kom från Sovjetsfären, och att Estonias haveri var ett haveri.

Tillägg 27 juni: Wiseman har givetvis också läst och kommenterat både spionbok och ubåtsdebatt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

torsdag, juni 24, 2010

JAS 39 Gripens förmåga att beakta vindkraftverk

Fråga till försvarsminister Sten Tolgfors

JAS 39 Gripens förmåga att beakta vindkraftverk.

Jag är en varm vän av Sveriges Försvar och av det utmärkta stridsflygplanet JAS 39 Gripen. Liksom även av försvarsmakten, även om dess beslutsgångar ibland är lite svåröverskådliga.

Sverige har beslutat om en kraftfull utbyggnad av vindkraften. Försvaret överväger nu att inom 40 kms radie från 10 militära flygplatser vara mycket restriktiv till vindkraftverk, av säkerhetsskäl så att JAS Gripen kan starta och landa i rote (två plan samtidigt). Trots att man vad jag vet tillstyrkt samtliga ca 90 vindkraftverk i västra Östergötland, alla inom 40 km från Linköping eller Karlsborg.

Men nu ska inga fler få uppföras, och några ev monteras ner. Det svänger fort i försvaret. Innan man nu tänkt färdigt överklagas pågående nya vindkraftsetableringar.

Självfallet ska säkerheten vid militära – liksom vid civila – flygplatser sättas främst. Min grunduppfattning är dock att detta ska göras utifrån den verklighet som ska försvaras; landsbygd, städer, byggnader och vindkraftverk mm. Om säkerheten vid start och landningar för Gripen behöver förbättras bör detta i första hand ske genom anpassade rutiner och genom att de tekniska systemen utvecklas. Behövs starkare restriktioner än idag vad gäller uppförandet av högre byggnader eller vindkraftverk bör detta i så fall ske där det är oundgängligen nödvändigt och inte genom att lägga ut jättelika skyddszoner runt befintliga flygfält.

Försvarets aviserade zoner har skapat frågor kring Gripens kvalitéer och har skapat stor oro bland alla vindkraftsentreprenörer som uppfört eller avser att uppföra vindkraftverk.

Avser försvarsministern att ta upp en dialog med försvarsmakten kring hur säkerheten för JAS Gripen vid start och landning fortsatt ska kunna tillgodoses utan att jättelika nya skyddszoner runt flygplatserna inrättas?

Staffan Danielsson (C)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

onsdag, juni 23, 2010

Eunämnd, MP och GMO - livsmedelshyckleriet fortsätter

Idag avslutades säsongens riksdag, återstår gör en del interpallationsdebatter.

Samtidigt som finansutskottet diskuterade ekonomi - Östros:"allt är uselt och går utför för alliansen, men oj vad bra jag är" - sammanträdde Eu-nämnden och frågade ut jordbruksminister Erlandsson inför nästa veckas ministerråd.

7 olika majssorter som växtförädlats med hjälp av genteknik, skulle de få importeras till EU eller ej.

Det har ju gått troll i denna växtförädling i flera länder i Europa, som motsätter sig all odling.

Nu handlade det om import av majs. Som används på flera kontinenter, med all sannolikhet.

Rgeeringen skulle rösta för godkännande; eftersom både EUs och Sveriges livsmedelssäkerhetsmyndigheter anser majsen lika farlig eller ofarlig som vanlig majs. WTOs regler medger inte heller att man ställer upp handelshinder, som det ju blir om man bara tycker till och säger nej.

Miljöpartiets Per Bolund sa blankt nej till ett godkännande, och hävdade att EUs demokrati var usel samt att livsmedelssäkerhetsmyndigheterna inte representerade sanningen i dessa frågor utan var i händerna på producentintressena...

Jag markerade vilken allvarlig anklagelse detta var, att ansvariga myndigheter inte ser till oberoende forskning utan tydligen enligt MP låter sig manipulseras.

Och jag lanserade mitt nya begrepp "det stora livsmedelshyckleriet" även i EU-nämnden; Mp och även V och numera även S vill att EU i strid med WTOreglerna stoppar majsen. I så fall kommer endast traditionell majs att kunna importeras - eftersom dessa volymer minskar - till successivt lite dyrare priser.

Livsmedelshyckleriet består av två delar; dels att de kraftfodermedel fördyras som importeras till de svenska korna och grisarna, lönsamheten sjunker ytterligare i det svenska jordbruket, animalieproduktionen minskar och svenskarna köper istället mer mat som importeras från andra länder med sämre miljöregler och djuromsorg....

Och dels genom att man endast förbjuder import av majsfoder framtagen med genteknik (GMO) men gladeligt accepterarar att t ex kött från USA och Brasilien importeras alltmer till Sverige istället, kött producerad från djur som ätit majsfoder framtagen med genteknik...

Per Bolund menade att jag hade fel eftersom konsumenterna i Sverige ju säger sig vilja ha, och därmed köper, kött som producerats med majs och sojamjöl som ej förädlats med hjälp av genteknik...

Och jag replikerade att den svenska matproduktionen faktiskt minskat med en tredjedel de senaste decennierna, och att importen snart svarar för huvuddelen av den svenska matkonsumtionen....Handla GMOfritt, jo, Pyttsan!

Jordbruksministern gav sakliga svar som bekräftade mina farhågor om de rödgrönas stora livsmedelshyckleri.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

lördag, juni 19, 2010

C eller M pådrivande om järnvägen Tjustbanans upprustning?!

Tjustbanans upprustning – Vems förtjänst?

Politk är inte alltid "rättvis" och det är upp till oss alla att föra ut den verklighet vi ser. Ibland lyckas man med det, ibland lyckas någon annan bättre. Eftersom så nu skett ifråga om Tjustbanan kommer här ett lite magsurt blogginlägg..., som ger min bild av verkligheten vad gäller upprustning av Tjustbanan.

Järnvägen "Tjustbanan" är inte elektrifierad och går mellan Västervik, Åtvidaberg och Linköping, några mil är den en del av Stångådalsbanan mellan Kalmar och Linköping.

Järnvägen är i mindre bra skick och i stort behov av upprustning, de utredningar som gjorts räknar med allt från många hundra miljoner kronor och till flera miljarder kronor.

Östgöta Corren har nu i två stora nyhetsartiklar – dels vid invigningen av Tjustbanans nya tåg och dels den 18 juni på sidan A12 – givit den entydiga bilden att de regionala pengar som nu satsas på Tjustbanan är resultatat av en motion från min gode riksdagskollega, moderaten Finn Bengtsson.

Källa till denna uppgift är sannolikt just Finn Bengtsson, som intervjuas i båda artiklarna, där den sista säger att Bengtssons motion står bakom satsningen…

All respekt för att en engagerad riksdagsledamot söker marknadsföra sina insatser för länet, och gör det med framgång.

Någon god konsumentupplysning till sina läsare innebär dock inte Finns och Correns verklighetsbeskrivning om den glädjande upprustning som nu ska ske på Tjustbanan.

I regeringen har Centerpartiet och infrastrukturminister Åsa Torstensson drivit på för ökade infrastruktursatsningar för järnväg och väg. Vi är glada för att ha fått med alliansen på rejäla satsningar, men att det är centerpartiet som är pådrivande i dessa frågor och inte moderaterna är ju väl känt.

Av de regionala potterna som anslagits - och som riksdagen beslutade om i veckan - har Kalmar län och Västerviks kommun starkt drivit på för att medel ska avsättas så att Tjustbanan ska rustas upp. Från Östergötland har krafter ofta bromsat, inte minst från de två stora partierna, medan centerpartiet även här drivit på.

Glädjande nog har nu de båda länen enats om att satsa en del på Tjustbanans upprustning.

Vilka enskilda motioner har då lagts i riksdagen de senaste 5 åren med förslag att Tjustbanan bör rustas upp.

Jag har tillsammans med min kollega från Kalmar län Anders Åkesson motionerat om detta 4 av de fem senaste åren, senast i höstas i motion T 373 med utförlig beskrivning av behoven och att betydande belopp bör avsättas för detta.

Några socialdemokrater, främst Krister Örnfjäder från Västervik, har också motionerat.

I höstas motionerade också moderaten Jan R Andersson från Kalmar län i en motion där han i allmänna ordalag påtalar behovet av en upprustning av Tjustbanan ”i mitt hemlän, Kalmar”. Den motionen har också Finn Bengtsson skrivit under.

Alla mina motioner, liksom även Jan Anderssons och Finns, har avslagits av riksdagen som brukar ske, men de bidrar ju ändå till att lyfta och driva frågan.

Att i flera nyhetsartiklar ge Correns läsare intrycket att det är Jans och Finns enskilda motion som ligger bakom de pengar som nu satsas på Tjustbanan är dock – enligt min uppfattning – ingen sann bild av verkligheten.

Corren borde därför ge sin läsekrets hela bilden i denna fråga, och som ett inspel för att underlätta det publicerar jag detta blogginlägg!


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

måndag, juni 14, 2010

Försvarets ibland gåtfulla kommunikationsstrategier

Försvaret och försvarsmakten ska ju vara en integrerad del av samhället, med uppgift att trygga vår säkerhet mot illsinnade länder och mot terror.

Försvarsmakten ska vara och uppfattas som en positiv kraft som kan attrahera många frivilliga rekryter, och som med kompetens och engagemang skyddar det vi vill försvara; t ex städer, åkrar, vägar, hamnar och energianläggningar som t ex vatten- och vindkraftverk.

Man ska givetvis också hävda sina egna berättigade intressen av övningsfält och fullgod säkerhet t ex vid stridsflygning från de militära flygfälten.

Behöver säkerheten förbättras eller restriktioner införas kring flygfälten ska detta givetvis övervägas och diskuteras, tillsammans med dem som har detta ansvar i övrigt i samhället.

Genom medianyheter i helgen via Dagens Eko, TT med mera framkom bilden att Försvaret beslutat att inrätta en zon kring 10 militära flygfält med 4 mils radie, där vindkraftverk inte fick finnas. Informatörer vid försvaret bekräftade att det också handlade om nedmontering av befintliga vindkraftverk, samt att man vid sitt beslut inte tagit någon hänsyn till ev kostnader i miljardklassen utan enbart sett till säkerheten..

De nära 100-talet vindkraftverk som nu berörs i Östergötland Har alla godkänts av Försvaret, men nu vänder man alltså på klacken..

Jag och andra reagerade med förvåning och bestörtning, "det här kan inte vara sant".

Och det var det nog inte heller.

Efter en del förvirring på Högkvateret diskuterade jag frågan i Radio Östergötland i eftermiddag. Med Jonas Rollén (Brollén?)från Försvarsmakten.

Han hävdade nu att det fanns inget beslut om 40 kms zoner utan vindkraftverk. Bra!

Det fanns vidare inga tankar på att riva några vindkraftverk. Bra!

Rykten om att JAS Gripen kan krascha vid flygning kring vindkraftverk var också grundlöst. Bra!

Däremot kan utbyggnaden av vindkraft störa stridsflygplanet vid start och landning genom att dopplerradarn - som följer mål som rör sig och sållar bort allt som står stilla - kan identifiera vindkraftverkssnurror som "flygföremål". Tillbud är ett starkt ord, men radarstörningar har varit frekvent förekommande.

Dessutom kan vindkraftverk försvåra start och landning (tror jag syftet var) om man vill flyga lågt i vissa lägen.

Med anledning av den nu uppkomna oron avser Försvarsmakten att skynda på arbetet med sitt "arbetspapper" så att förslag om utökade vindkraftsrestriktioner kan komma i närtid.

Turbulensen några dagar i denna fråga har självfallet varit negativ för alla vindkraftens vänner och för alla de som satsat pengar i befintliga verk och planerar att uppföra nya. Den har också varit negativ för det utmärkta stridsflygplanet JAS Gripen och för Försvaret.

Skadeverkningar kan bestå framförallt genom en ökad osäkerhet om kommande vindkraftsetableringar.

Nu gäller det att Försvarsmakten i dialog med olika myndigheter kan identifiera de behov som kan finnas av att t ex i start- och landningsbanors förlängning vara försiktig med vindkraftsetableringar. Detta torde beaktas redan idag, och min förhoppning är givetvis att ev utökningar blir begränsade.

Dessutom bör självfallet stridsflygplans radar- och styrsystem utvecklas, och rutinerna kring hur man startar i rote, så att flygplanen kan användas beroende på hur omgivningarna ser ut.

Eftersom fullständigt orimliga skyddsytor har nämnts är det viktigt att försvarsmakten och berörda myndigheter snabbt kan klargöra att det - hoppas jag - rör sig om ev begränsade utökade restriktioner.

Den här frågan är så pass viktig att jag utgår ifrån att regeringen noga följer dess utveckling.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

söndag, juni 13, 2010

Har Försvarsmakten fått fnatt?

Staffan Danielsson, ledamot i försvarsutskottet, kommenterar Försvarets beslut att förbjuda vindkraftverk på 4 mils radie runt 10 flygplatser, bl.a i Linköping.

- Jag är en varm försvarsvän, men vad är detta. Har Försvaret fått fnatt?
- Hela Gotland och huvuddelen av Östergötland måste alltså rensas från vindkraftverk, om Försvaret får bestämma. I vart fall ska inga ytterligare få byggas.

- Jag är även en varm vän av JAS Gripen, men jag utgår faktiskt ifrån att planets kvalitéer bland annat innefattar start och landning från platser där vindkraftverk och höga byggnader kan skönjas.

- Jag hoppas att nyheterna om Försvarsmaktens plötsliga beslutskraft har missuppfattats, och att contraorder kan komma snarast, slutar Staffan Danielsson

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

fredag, juni 11, 2010

Den historiska energiuppgörelsen - storsatsning förnybart!

Frågan om kärnkraft är en stor och viktig miljöfråga som splittrat Sverige i decennier. Centerpartiet har varit drivande i att kärnkraften långsiktigt ska avvecklas, och för att den till dess ska drivas med så hög säkerhet som möjligt. Vi står fast vid denna grundinriktning.

Jag stöder regeringens historiska energiuppgörelse, där Centerpartiet äntligen efter flera decenniers "förlorade år" fick igenom en helt nödvändig storsatsning på förnybar energi, och på energieffektivisering, samt att kärnkraften ska ta kraftigt ökat skadeståndsansvar och att staten inte ska satsa några pengar i kärnkraften.

Priset för de stora framgångarna ovan var ju att äldre reaktor får ersättas, om bolag och banker vågar göra detta på egen hand, om energisituationen medger detta, och om man klara alla långvariga miljöprövningar enligt miljöbalk mm. Vi tror ju inte att detta kommer att ske. Storsatsningen på förnybar energi tillsammans med ökade riskkostnader för kärnkraften och inga statliga pengar till den kommer att göra kalkylen för ny kärnkraft mycket svår att räkna hem.

Den stora miljöfrågan idag handlar om klimatet, och att samtidigt ersätta både fossil energi och kärnenergi med förnybar energi är inte möjligt. Vi storsatsar nu äntligen på förnybar energi, även om opinioner mot vindkraft börjar höras här och där. Att släppa loss den diskussionen om energiuppgörelsen faller vore olyckligt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

torsdag, juni 10, 2010

CUF, skämt, orättvisa, ungdom, s, s-fack

Här en länk till de flera interpellationsdebatterna om trygghetssytemen igår, scrolla långt ner.

och nedan min replik till försvar för CUFs rättvisekamp på arbetsmarknadsområdet. Heja på, CUF, och ta också upp nödvändigheten av en allmän a-kassa och en från facket fristående Alfakassa!Anf. 120 STAFFAN DANIELSSON (c):
Fru talman! Jo, Ronny Olander, det är bra med kollektivavtal. Jag tycker att det är bra med starka fack, politiskt oberoende fack. Men de ska vara starka av egen kraft, inte genom att människor hålls nere och förvägras medlemskap i arbetslöshetsförsäkringen om de inte har haft jobb eller om de inte har kommit in. Jan Edling, LO, har i en intressant bok redovisat samma uppfattning.
Centerpartiets ungdomsförbund tar i sin desperation över orättvisorna för ungdomar på arbetsmarknaden och i arbetslivsförsäkringen i ordentligt. De upptäcker att Socialdemokraterna och fackförbunden slåss mot de svaga och ofta mot ungdomarna, till exempel i de här frågorna och till exempel vad gäller lagen om anställningsskydd, som inte får ruckas en millimeter.
Jag förstår centerungdomarnas desperation. Visst kunde de kanske ha uttryckt sig mer diplomatiskt, men de upprörs över ungdomars diskriminering på arbetsmarknaden. Den upprördheten finns tyvärr inte hos Socialdemokraterna eller Ronny Olander. Ni försvarar i stället orättvisorna och jobbar för att de ska vara kvar. Jag tycker att det är beklämmande.
Tydligen har Arbetslöshetskassornas samorganisation annonserat att Alfa-kassan är oberoende. Det var Göran Persson-regeringen som införde en fristående och oberoende a-kassa, Alfa-kassan. Huvudman för den är märkligt nog Arbetslöshetskassornas samorganisation. Ordförandeskapet har nyligen växlat från Metalls representant till Kommunals. Oberoende – jo, pyttsan!
(Applåder)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

onsdag, juni 09, 2010

Miljöpartiet och SNF driver svensk livsmedelsproduktion ur landet!

Pressmeddelande onsdagen den 9 juni

Miljöpartiet och SNF driver svensk livsmedelsproduktion ur landet!

Vid en interpellationsdebatt i riksdagen anklagar Staffan Danielsson (C) Miljöpartiet och Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) för att genom sina krav driva svensk livsmedelsproduktion ur landet.

De ägnar sig åt det stora livsmedelshyckleriet, säger Staffan Danielsson. De kräver än hårdare svenska djuromsorgsregler och än högre särskatter på handelsgödsel och transporter. Detta skulle förstärka nedläggningen av svensk livsmedelsproduktion samtidigt som importen av mat från länder med lägre miljö- och djuromsorgskrav skulle öka ytterligare.
Regeringen är däremot på rätt väg, säger Staffan Danielsson och berömde jordbruksministern för enklare regelverk och sänkta kostnader för jordbruket. Jordbruksministerns initiativ för Matlandet Sverige och för ökad konkurrenskraft i livsmedelsproduktionen är helt nödvändiga åtgärder om den dramatiska produktionsminskningen ska kunna brytas.


Ovanstående kommer jag att säga vid en interpellationsdebatt med jordbruksminister Eskil Erlandsson senare idag.

Under eftermiddagen har socialförsäkringsminister Christina Husmark-Pehrssobesvarat en rad interpellationer från socialdemokrater om sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna.

Jag har gått upp i tre av dessa och ställt en enda fråga till Veroniva Palm m fl:

Ni kritiserar i mycket högljudda ordalag att en del av de som omförsäkras i sjukförsäkringen kan få en sänkt månadsersättning med upp till 1.000 kr i månaden, dvs från 15.000 eller 20.000 eller mer i månaden till 14.000 eller 19.000 kr.

Hur ska dessa klara sina månadsräkningar, undrar ni.

Men alla dessa är ju kvar inom de inkomstrelaterade trygghetssystemen.

De verkligt svaga är de flera hundra tusen människor, varav många unga, som stängs utanför sjuk- och arbetslöshetsersättning och hänvisas till ev inkomstprövade socialbidrag. Det är de som inte haft sitt första jobb och kunnat kvala in i försäkringarna.

Borde inte alla som söker arbete inrymmas i en allmän arbetslöshetsförsäkring, har jag frågat.

Men nej, det är ju socialdemokraterna som i alla tider aktivt har kämpat för att dessa ska hänvuisas till socialbidrag, för att öka anslutningen till facket...

Orimligt och förfärligt, men sant.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

fredag, juni 04, 2010

Det stora livsmedelshyckleriet - MP, S och SNF

Den ekologiska produktionen har sedan rätt länge en bättre lönsamhet än det vanliga miljövänliga jordbruket. Båda är bland världens bästa jordbruk vad gäller miljö- och djuromsorg, det ena med ett lite fyrkantigt koncept med stränga ramar, det andra med mer utnyttjande av modern teknik, båda inom världens strängaste miljö- och djurskyddslagar.

De rödgröna med MP i spetsen, samt Svenska Naturskyddsföreningen vill ytterligare öka stödet till ekoproduktionen och samtidigt återinföra världens enda skatt på handelsgödsel samt införa en km-skatt på lastbilstransporter och höja bensinskatten.

Svante Axelsson lade i dagens dagens eko skulden på Östersjöns situation på att svensk jordbruk använder handelsgödselkväve, och på att den unika skatten är borttagen. Sverige använder mindre handelsgödsel per ha än de flesta andra länder i Västeuropa, och läckageproblemen härrör främst från stallgödsel som är svårare att sprida ut på ett optimalt sätt.

Ska man slopa svenskt näringsläckage till Östersjön är det ju bäst att lägga ner all markanvändning och importera all vår mat från Polen och Danmark...Det vore hyckleri eftersom läckaget är betydligt större från de länderna.

Jag ska på onsdag diskutera det stora livsmedelshyckleriet med jordbruksminister Erlandsson, det att många politiker och medier nöjer sig med att tala varmt för allt strängare regelverk och miljö- och djurskyddskrav på det svenska jordbruket, lägger stor kraft på precisa mål och ökat stöd för den produktion som benämns ekologisk och som står för ca 5 procent av produktionen...., men som sedan 30 år ger blanka katten i att det vanliga miljövänliga svenska jordbruket blivit en tredjedel mindre samtidigt som importen väller in från jordbruk med betydligt sämre miljö- och djuromsorg.

Jag har i dagens Landlantbruk en debattartikel på just detta tema.

Du som kanske menar att jag har fel, påvisa gärna detta för mig. Dvs att det gagnar miljö- och djuromsorgen i världens lantbruk att det svenska blir allt mindre med allt strängare miljö- och djuromsorgsregler samtidigt som de flesta svenskar snart främst äter importerad mat som producerats under betydligt sämre regelverk.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

onsdag, juni 02, 2010

A-kassorna diskriminerar unga - Agera! CUF! Och Centerpartiet!

Jag har i flera inlägg här visat på de absurda orättvisorna i den så kallade arbetslöshetsförsäkringen. 20 statliga miljarder pumpas årligen in i den, de rödrödgröna vill plussa på med ytterligare 6 samtidigt som de egna medlemsavgifterna sänks till närmast symboliska 80 kr per månad.

För denna insats, under 1.000 kr per år, ska alltså den som någon gång haft ett arbete på minst halvtid under 6 månader tillförsäkras en inkomstrelaterad inkomst på 80 procent upp till 27.000 kr, dvs nära 21.600 kr per månad eller 259.000 kr per år.. Denna inkomstgaranti vid arbetslöshet blir i praktiken "evig" om man tar anvisade insatser via arbetsförmedlingen.

Den ungdom som lyckats ha ett heltidsjobb i sex månader med 18.700 kr i månadslön får idag ca 15.000 kr per månad och vid lång arbetslöshet inte under ca 12.200 kr per månad. Dvs mellan 146.000 och 180.000 kr per år.

Medan den ungdom som inte haft detta jobb helt utestängs från dessa skattemiljarder. Istället hänvisas dessa unga under 26 år till den s.k jobb- och utvecklingsgarantin och en utvecklingsersättning netto på 135 kr/dag, motsvarande 2.700 per månad eller ca 33.000 kr per år.

Dessa skillnader är absurda, och kom ihåg att det är samma skattepengar som används till båda ersättningstyperna.

Om de unga arbetslösa i desperation går med i en den "fristående" Alfakassan har man lyckats konstruera ytterligare en orimlig diskriminering för de som inte haft något jobb. De får betala 410 kr per månad i a-kasseavgift, medan den som är arbetslös och tidigare kvalat in i a-kassan bara behöver betala 145 kr per månad.

Ja, det låter vansinnigt, men så är det.

Den arbetslösa ungdomen som inte haft jobb får alltså betala 410 kr i medlemsavgift till Alfakassan medan den som haft ett jobb under minst ett halvt år och är arbetslös får en nedsatt avgift till 145 kr per månad....

För denna mycket lägre avgift erhåller den som haft ett jobb ca 15.000 i månadsersättning, medan den som inte haft ett första jobb inte erhåller någonting alls...!!

Sanslöst, javisst, men så är det och så vill det solidariska facket och partiet att det ska vara...

Om någon som har kommit in i sjuk - och a-kasseförsäkringssystemet och ska omprövas till fortsatt sjukförsäkring eller åter gå in i den a-kassa man kanske lämnade under sjukdomen, då har regeringen beslutat att det inte behövs 6 månaders kvalifikationstid utan det räcker med 3 månader.

Som sagt, är man inne i systemet får man del av inkomstrelaterad tryghhet och andra förmåner, medan de unga som står utanför får varken eller.

Centerpartiets ungdomsförbund driver en kampanj mot den orättvisa arbetsmarknadspolitiken, som man i sin desperation kallar för ett skämt.
Jag förstår dem.

Men vad kallar de den sanslöst orättvisa arbetslöshetsförsäkringen? Ett dubbelskämt?

Och hur hårt driver CUF en rättvis fördelning av skattemiljarderna till denna, så att den blir allmän och även innefattar de unga som inte kunnat eller fått kvala in till den?

Upp till kamp, CUF, för rättvisa åt de unga även vid arbetslöshet!!

Upp till kamp emot de unga arbetslösas sanslöst orättvisa kval. Och där de krafter som i blind arrogans kämpar emot är fackförbund och röda partier.

Tala om solidaritet är dessa bra på, särskilt om människor som är inne i systemen. Men för de unga och andra som inte kunnat eller velat ansluta sig till facket och deras A-kassor finns inget förbarmande. De ska leva på 135 kr per dag eller kanske i nåder på 230 kr per dag.

Jag förstår att CUF tar i! Gör det också vad gäller de orimliga orättvisorna vid arbetslöshet mellan olika unga.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,