onsdag, juni 08, 2016

Jag slog larm om åldersbedömning redan 2012

Jag slog redan år 2012 larm om Sveriges slapphet med åldersbedömningar av ensamkommande barn i en helsidesartikel på DN Debatt.

Jag kritiserades för att vara främlingsfientlig och fel ute. Inget hände.

Jag har JO-anmält Migrationsverket 2 gånger.

Dels för att svika sitt myndighetsansvar och inte slå larm och föreslå åtgärder när 40 % av ensamkommande till EU år 2015 valde att ta sig till Sverige med 2 % av EUs befolkning.

Och dels för att genom sin passivitet att passivt godta barnläkarföreningens diktat att vägra att göra åldersbedömningar medverkat till att många tusen vuxna män idag bor tillsammans med barn på boenden över hela landet. 

Det har kostat många miljarder kronor och det har ställt många ensamkommande barn och personal på boendena i svåra situationer som ibland lett till konflikter och övergrepp och några gånger tilll grova brott.

JO har märkligt nog inte prickat Migrationsverket.

Dessutom hänvisar nu Migrationsverket till JO, som i ett beslut sagt att det ska väldigt mycket till för att bestämma en asylsökandes ålder till högre än vad han själv uppger, och att ev åldersbestämning först ska ske vid asylbeslutet, inte när den asylsökande ska placeras på boende i väntan på asylprövning.

Detta är en naiv och ansvarslös linje, anser jag, som JO och Migrationsverket dragit upp, att man ska godta den asylsökandes egen åldersuppgift utan prövning trots att incitamenten för att uppge en ålder under 18 år är så starka. Man sviker då sitt myndighetsansvar samt principerna om likabehandling, rättssäkerhet och rättvisa.

Kan man JO-anmäla JO?

Studio Ett gör bra grävjobb om detta nu, där mycket av verkligheten faktiskt kommer fram.

Sydsvenskan har också tagit till sig verkligheten i en ledare, olik tidigare sådana. Expressen har varit inne på ett realistiskt spår en längre tid.

Peter Santesson på Demoskop beskriver Studio Etts reportage som att slå upp ett vädringsfönster i ett unket rum.

Uppenbart är, som jag ser det, att det jag sansat fört fram i flera år nu bekräftas samt att det verkar vara fler än vad jag bedömt som är långt äldre än 18 år.

Många har kritiserat mig för att diskutera dessa mycket relevanta frågor, och har attackerat mig som typ "främlingsfientlig". Det är jag naturligtvis inte, jag har endast förespråkat att Sverige av rättssäkerhets- och rättviseskäl måste ta sitt ansvar för att söka bedöma ålder.

Några exempel på hur hårt jag utsatts för kritik tycker jag är relevant att nämna, här Linda Snecker (V).
Torbjörn Jerlerup i liberala Frihetssmedjan tog mig faktiskt i försvar 2012, och kritiserar de som kritiserade mig.

I detta blogginlägg summerade jag 2012 både de som försvarar och de som kritiserar mig.

När jag lämnade riksdagen hösten 2014 skrev jag denna debattartikel i SvD, som var nästa profetisk i att förutspå vad som sedan skulle hända år 2015,