torsdag, april 05, 2018

Kajsa Dovstad: Inför en rätt till dödshjälp! (Gedigen rapport)

Jag har sedan 2006 mer och mer engagerat mig i kampen för att Sverige ska införa en rätt till dödshjälp, vid svåra lidanden i livets slutskede, av barmhärtighet och för att respektera en lidande människas yttersta vilja.

Jag är övertygad om att Sverige inom max 5 år kommer att införa en sådan rätt. Här är länk till interpellationsdebatt om detta i våras där socialministern och tre riksdagsledamöter deltog, samt till blogginlägg med många länkar. Här ytterligare en länk till det katolska (kristna) "hatet" mot en rätt till dödshjälp.

Den liberala skribenten och läkarstudenten Kajsa Dovstad har gjort en förnämlig rapport, publicerad av Timbro, om dödshjälpsfrågan i Sverige och världen, som mycket väl summerar läget.

Hon har sammanfattat den, och sin egen uppfattning, i denna artikel i Expressen.

Hon argumenterar mycket starkt för den frihets- och barmhärtighetsreform som en rätt till dödshjälp skulle innebära i sin avslutning i rapporten:

"Inte ens när du är mycket sjuk, när medicinerna inte längre klarar av att lindra och när du aldrig mer kommer att kunna göra de där sakerna som gjorde livet värt att leva, får du välja att dö. I Sverige måste vi alla gå hädan på naturens sätt. Vad du själv tycker eller hur mycket du plågas spelar ingen roll.
Detta behöver förändras. Den som är för frihet livets alla andra dagar måste också ta strid för att friheten ska innefatta även den sista. Människor ska själva få bestämma över sina liv, och de ska också få besluta över sin död.

Dödshjälp har införts i en rad olika västländer. Lärdomarna från dem kan ligga till grund för en svensk lagstiftning. Erfarenheterna visar att farhågorna om dödshjälp inte har besannats – det går att utforma ett regelverk som tillåter sjuka människor att dö utan att friska personers liv avslutas i förtid.

Nu är en bra tid att dra igång det arbetet. De senaste åren har debatten om dödshjälp blivit allt hetare. Men trots att såväl många intellektuella som en majoritet av det svenska folket är positivt inställd till dödshjälp är Miljöpartiet det enda riksdagsparti som vill utreda frågan. Det duger inte. Här finns en historisk chans att göra Sverige mer frihetligt. Människor väntar på att få makt över sin död."