måndag, november 26, 2007

Sahlin skjuter från höften om gasledningen

Dagens debattartikel i Svenska Dagbladet från de tre partiledarna i opposition är anmärkningsvärd.
Det är en sak om vänsterpartiet och miljöpartiet föregriper den miljöprövning av den planerade gasledningen som ska ske av tillåtligheten enligt de internationella och nationella regelverk som finns.

Men att socialdemokraterna tar ställning för ett blankt nej från Sverige mitt under pågående miljöprövning är mycket anmärkningsvärt. Sverige ska alltså enligt (s) driva en "blankt nej"-linje tillsammans med de baltiska staterna och Polen och i så fall mot Ryssland och flera länder på kontinenten med Tyskland i spetsen. Även Danmark och Finland avvaktar naturligtvis miljöprövningen.

Miljöaspekterna är också komplicerade. Tyskland och kontinentländerna importerar stora mängder fossil gas från främst Ryssland, vilken i stora delar ersätter det miljömässigt sämre kolet. Självfallet är en förutsättning för en ev. gasledning att den klarar högt uppsatta miljö- och andra krav.

Det är inte heller säkert att en gasledning för transport av gas är miljömässigt sämre jämfört med att dessa transporter utan miljöprövning istället sker genom allt större faryg på östersjöns yta. Oljetrafiken i östersjön har flerdubblats på kort tid och en stor tankerolycka skulle vara förödande för Östersjön.

Det är mycket förvånande att socialdemokraterna, som så länge styrt Sverige, under sin nya partiledare skjuter vilt från höften i en viktig internationell fråga i vårt närområde med bäring på både miljö och Sveriges förbindelser med sina grannländer.