fredag, februari 04, 2011

Risker med massvaccineringen mot svininfluensan

Sverige genomförde – till skillnad från nästan alla andra länder – en mycket omfattande vaccinering för att förhindra spridning av så kallade svininfluensan som klassades som pandemi. Detta var kostsamt men bedömdes som en rimlig säkerhetsåtgärd. Till grund för beslutet låg rekommendationer från WHO, där kopplingar fanns även till vaccintillverkarna.

I andra länder i Norden och Europa och Världen användes vaccinering mycket mer riktat och i mycket lägre omfattning. Min bild är att svininfluensans utbredning och konsekvenser trots vaccineringen inte avvek väsentligt i Sverige i jämförelse t ex med våra nordiska grannländer. Uppenbara vinnare på Sveriges massvaccineringar var vaccintillverkarna.

En bieffekt av vaccineringen förefaller nu att vara att en del barn kan ha drabbats av narkolepsi. En studie i Finland visar att 52 av 60 barn som drabbats av denna besvärliga sjukdom hade vaccinerats, dvs risken för att drabbas kan ha mångdubblats. Även i Sverige har ett antal föräldrar med barn som drabbats av narkolepsi kopplat sjukdomens uppblossande till att vaccinering mot svininfluensen skett dessförinnan. Svenska myndigheter har dock ännu inte kunnat hitta samma tydliga orsakssamband som i den finska studien. Och företrädare för stat och myndigheter har deklarerat att de nästa gång en pandemi uppträder avser att agera med massvaccineringar även då.

Hur kommer Sverige att agera i framtiden med anledning av de befarande riskerna med det vaccin som användes och används mot svininfluensan, och med tanke på kommande epidemier?

Det är en fråga som regeringen och riksdagens socialutskott borde fundera mycket noga på!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,