söndag, augusti 26, 2012

JAS Gripen igår, idag och imorgon.

Jag har fått ett femtiotal kommentarer på min blogg kring JAS Gripens uppgradering. De flesta är upprörda över regeringens besked om att uppgradera 40-60 JAS Gripen och tillskjuta 300/200 mkr mer till försvaret. Det borde varit 80-100 plan som uppgraderas och regeringen borde öka försvarsbudgeten med 1-2 miljarder, eller mer, verkar dessa kommentatorer mena.

Wiseman kommenterar, liksom Skipper och Väpnaren och Cornucopia och Gripen News.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet kritiserar starkt uppgraderingsbeslutet, inte minst Peter Rådberg (MP) som brukar ta ut svängarna ordentligt, nu med orden "krascha försvaret" (Och då menar han inte sitt eget partis långsiktiga mål att banta försvaret med 8 mdr kronor från förra mandatperioden, eller kravet på att spara 2 mdr på ett bräde i årets budget..)

Socialdemokraterna gillar ju den svenska försvarsindustrin, och försvarsutskottets ordförande Peter Hultkvist är tydlig i SvD. Liksom Sverigedemokraterna, som har stora men orealistiska budgetutrymmen.

Inom alliansen, då? Jag minns väl diskussionerna i förra försvarsberedningen år 2008, då FP drev på för att det räckte med 48 JAS Gripen E/F (ungefär).  Sedan ändrade man sig till att 100 plan fortsatt behövdes, men att motorn då måste vara "svensk". Övriga partier var 2008 inne på 60-70 plan, medan Centerpartiet höll fast vid dåvarande numerär. Kompromissen blev formuleringen att antalet stridsflygplan skulle minskas " i väsentlig grad"...

Nu är vi där, och alliansens besked om 40-60 plan JAS Gripen E/F innebär att ambitionerna sänkts ytterligare. Här spelar säkert finansdepartementets överväganden en roll.

Jag kommer att verka för att åtminstone 60 plan uppgraderas, samt att man noga överväger övergången från C/D till E/F och kan behålla en del C/D längre för bättre flexibilitet. Detta ger också utrymme för att följa omvärldsutvecklingen det närmaste decenniet och ökar handlingsfriheten.

Visst ger det faktum att Sverige är ett av mycket få länder i världen som har kompetens att utveckla och tillverka stridsflygplan stora spinoffeffekter för vårt högteknologiska kunnande och för mängder av civila spjutspetsföretag och jobb.

Avgörande för att Sveriges försvar behöver ha ett starkt flygvapen är dock självfallet behovet av den förmågan med tanke på vårt geostrategiska läge och på vikten av luftherravälde vid framtida konflikter, lika väl som under 1900-talet. Vid utformningen av vårt försvar spelar också utvecklingen i vår omvärld och våra militära samarbeten stor roll, vilket försvarsberedningen verkligen behöver analysera mycket noga.

Tillagt 26 aug:

Johan Victorin på Försvar och Säkerhet (Krigsvetenskapsakademien) gör en saklig analys, här.

I ett tidigare inlägg citerar han en rapport om kostnaderna för olika stridsflygplan.:

En hyggligt objektiv rapport med bäring på svensk försvarspolitik landade igår. Det är ansedda IHS Jane's som gått igenom driftkostnader för moderna stridsflygplan i väst, här omskrivet av Stratpost.com.

Resultatet är en triumf för Gripen. Genom att gå igenom kända affärer och olika fabriksuppgifter samt Jane's egna bedömningar har olika flygplans kostnader per flygtimme räknats ut. Gripen (Bedömt version C/D) betingar en kostnad på 4700 USD per flygtimme jämfört med närmsta konkurrent F-16 med motor Block 40/50 som slutar på 7000 USD/timme.
Gripens europeiska konkurrenter Rafale och Eurofighter Typhoon ligger på 16500 resp. 18000 USD/flygtimme enligt analytikernas beräkningar. Driftmässigt är F-35 (Joint Strike Fighter) en rysare på 21000/31000 USD i timmen enligt Australiens flygvapen/US Navy projektioner. "

Tillagt igen 26 aug:

Läsvärd analys i DN av FOI-analytiker.