tisdag, januari 15, 2013

"Intellektuell kvicksand" för S och M i Natofrågan!

Årets Folk och Försvar i Sälen är sedvanligt högintressant. Jag bloggade nyss om mina och Centerpartiets ingångar inför konferensen.

Och jag har ju bloggat mycket om försvarsfrågor tidigare, här några länkar, här och här.

Centerpartiet har ju på två stämmor 2009 och 2011 tagit ställning för att Sveriges miltära samarbeten måste analyseras, inom Norden och med EU och med Nato. Försvarsberedningens alla ledamöter exkl V ställde sig 2008 bakom detta krav, inklusive Håkan Juholt.

Men inget har hänt. Kerstin Lundgren och jag skriver idag på SvT Debatt och kritiserar S och M.

Glädjande nog har årets konferens haft denna viktiga fråga om huvudobjekt. Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen talade och stod fast vid att en icke-medlem i Nato faktiskt inte är medlem, och omfattas därigenom inte av NATOs säkerhetsgarantier i §5.

Kerstin Lundgren utvecklade i en debattpanel igår mycket väl ohållbarheten i att flera partier fortfarande motsätter sig en "NATO-utredning", och rönte stor uppskattning från många för det.

Jag deltog just i en panel med Hans Wallmark (M), Åsa Lindestam (S) och Allan Widman (FP). Länk här, gå fram ca 2/3 i klippet.

Jag hade en medveten agenda och fick nog fram det mesta; ungefär så här:

"Låt mig raljera något om den internationella kvicksand som S och M nu sitter fast i vad gäller sin vägran att analysera Sveriges militära samarbeten. Båda partierna sjunker allt djupare ner i sanden - ett vill gå med i Nato och ett vill det absolut inte - men båda är helt överens om att absolut inte analysera den verklighet som finns och starkt förändras däruppe på markytan.
Detta är inte en ansvarsfull hållning, den är ohållbar och jag är djupt kritisk till de båda partiernas passivitet.

Härigenom riskerar försvarsberedningens omvärldsanalys och det kommande försvarsbeslutet att vila på en osäker grund, eftersom en viktig del av omvärlden med stark koppling till Sveriges säkerhet inte får analyseras.

Socialdemokraterna vill annars utreda det mesta, Ryssland, luftvärn på Gotland, ökat nordiskt samarbete, försvarsindustrin osv. Allt utom just Sveriges militära samarbeten. Där fattade vi beslutet kring 1950 att vara militärt alliansfria, det var rätt då,det är rätt idag och det är rätt om 50 år framåt. Peter Hultkvists tvärsäkra analys tar 30 sekunder, och någon djupare genomlysning - vilket Finland gjort 3 gånger - ska absolut inte göras. De väldiga omvärldsförändringar som skett - järnridåns
 fall, Östeuropas länder nu medlemmar i båda EU och Nato, den enorma tekniska utvecklingen för försvarsmaterielen, omläggningen från invations- till insatsförsvar osv osv motiverar inte att den första analysen på 60 år behöver göras.

Centerpartiet är ett modigt och öppet och socialliberalt parti som inser att en analys nu måste göras och som driver på!

Jag känner att en snöboll har kommit i rullning och börjar tro att S kanske kan komma att göra en "EU" igen, dvs säga nej, nej, nej, nej...och så plötsligt ja!...Vi får väl se.

Några artiklar från årets konferens, i SvD, i DN, debattartikel i Expressen, i Aftonbladet,, skandalartikel utan grund i Expressen, ledare i Blekinge läns tidning, Riksdag o departement,