fredag, mars 28, 2008

USCH!!!

"Politikerbloggen rapporterade på torsdagen att socialdemokraten Tomas Ring, sekreterare för Kommunal i Vingåker och fullmäktigeledamot, jämför moderaterna och alliansens arbetsmarknadspolitik med nazisternas arbets- och utrotningsläger.
Ring drog jämförelsen i sin blogg som ligger på socialdemokraternas nätverk.
“Arbete ger frihet skrev Nassarna över sina arbetsläger och utrotnings läger så arbetlinjen som moderaterna och alliansen driver är inget nytt vissa likheter ekar från nasse tyskland.”

Tomas Ring har och har haft förtroendeuppdrag i decennier för kommunal och för s i Vingåker. Har har alltså värderingar och synpunkter som gör att han på socialdemokraternas hemsida kan skriva så här på sin blogg. När han får kritik försvar han sina synpunkter.

Efter några timmar suddar han ut och ber om ursäkt, sedan någon central s-person säkert gripit in.

Sverige är en fin demokrati med en av världens mest generösa A-kassesystem och sjukförsäkringar, och med en alliansregering som satsar tungt på att få fler människor i arbete.

En etablerad socialdemokrat likställer det med nazist-tyskland.

"Ibland rinner det över", säger T.Ring nu. Tyvärr visar det naket hur han resonerar. Och kanske hur resonemangen går i hans kretsar? Oförlåtligt, tycker jag.

Ska bli intressant att se hur hans fortsatta förtroende inom socialdemokratin kommer att se ut.

torsdag, mars 27, 2008

Inkomstprövat barnbidrag....

Centerpartiet har en framtidsdialog med medlemmar och väljare, vilket är mycket bra. I den ska nya och gamla ideér och tankar föras fram och brytas, så får vi se var det så småningom landar. Ett mycket bra arbetssätt. Centerpartiet är ett öppet och modigt socialliberalt parti som vågar och vill diskutera framtiden.

Nu har min värderade riksdagskollega Annika tänkt högt på sin blogg...,och det är så klart bra. Nu rasar en debatt om barnbidraget, ska det liksom skola och annat vara tillgängligt för alla eller ska barnbidraget inkomstprövas, så att de som tjänar mycket inte får något barnbidrag.

Lika väl som det finns en folklig resonans för höga marginalskatter för rika långt över 50-procentsnivån, så finns det många som ifrågasätter barnbidrag till de som har det bra ställt.

Men skälen för att marginalskatterna måste ha en gräns - och gärna vid 50 procentsnivån - är samtidigt starka, och likaså finns det starka skäl för att barnbidraget ska utgå till alla barn.

Jag läser nu ledarkommentarer från tunga centertidningar och -skribenter som Henrik Sjöholm, Johan Hammarqvist och Yngve Sunessom m fl som inte jublar över ett inkomstprövat barnbidrag. (Ett litet understatement från mig). Det gör inte jag heller, men i en framtidsdialog med medlemmar och väljare är det ändå bra att idéer förs fram till debatt och prövning. Kanske kan processen ändå ge några uppslag till att göra barnbidraget bättre utformat. Om man t ex tjänar väldigt mycket pengar - säg 100.000 kr i månaden - kanske man skulle vilja kunna avstå från sin rätt till barnbidrag, den möjligheten kunde kanske införas?!

måndag, mars 24, 2008

Myndigheten för samhällskydd och beredskap

Regeringen har nu lagt sin proposition om att slå ihop de nuvarande tre myndigheterna Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar. Den nya myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska finnas i ungefär oförändrad omfattning som idag i Karlstad (Räddningsverket), men ledningen ska finnas i Stockholm. Det är ingen hemlighet att t ex jag själv gärna sett huvudkontoret i Karlstad, men den nu föreslagna lösningen känns också OK.

Räddningsskolan i Skövde - och Rosersberg - ska kunna tas över av icke statliga aktörer, och en utredningsman ska jobba vidare med detta. Jag har besökt skolan i Skövde och sett deras goda resurser och arbete, och min förhoppning är verkligen att med den kvaliteten och det engagemanget kommer man att klara sig bra även med en ny huvudman.

Helena Lindberg som idag är GD för Krisberedskapsmyndigheten ska som särskild utredare ansvara för den nya myndighetens bildande. Hon har i ett anförande utlagt på KBMs hemsida redovisat vad propositionen säger i fråga om hur den nya myndighetens ska samordna övriga myndigheters arbete vid akuta kriser. Denna fråga har ju behandlats av t ex försvarsberedningen som varit positiv till en samordnande funktion på myndighetsnivå. Nog verkar myndighetens uppgifter ligga rätt nära detta!

Så här skriver Helena Lindberg:
"Ansvarsprincipen betonas och utvecklas i propositionen, en väldigt central fråga eftersom den lär oss att krisen eller olyckan ska hanteras på samma nivå som i vardagen. Men i detta sammanhang betonar regeringen också något mycket viktigt – att
ansvarsprincipen förutsätter en god samverkansförmåga. Den nya myndigheten får en
tydlig uppgift att på olika sätt stödja en sådan samverkan både före, under och efter en olycka eller kris.
Störst skada orsakar stora extraordinära händelser där kriskommunikationen brister, det kan vara en Tsunamikatastrof, ett attentat i London eller Madrid eller omfattande protester mot svenska intressen utomlands. Gemensamt för extraordinära påfrestningar som blir nationella trauman, kriser, är att i efterhand ser vi betydelsen av en gemensam lägesuppfattning, en samsyn kring insatser och en koordinerad kommunikation.
Krishanteringsförmågan ökar i betydelse. Internationaliseringen och en globaliserad värld gör att klimathot, smittspridning och nya sårbarheter som it-attacker har förändrat hot- och riskbilden. Förmågan att samordna sektorsövergripande
krishanteringsarbete ska alltså utvecklas. Det står uttalat i kommitténs direktiv att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ”stödja
samordningen av centrala myndigheters åtgärder
under en kris".

lördag, mars 22, 2008

Blir det McCain?

Min favorit i USA-valet är alltså Hillary Clinton.

Nu verkar Barack Obama ligga bäst till hos demokraterna, även om hans nära relation till pastorn i hans kyrkan nu verkar kunna krångla till det. Jag tycker Obama verkar lite färsk, och hans uppfattning att USA kan lämna Irak inom något eller några år är inte realistisk.

Så skulle Obama bli demokraternas kandidat är min prognos att McCain blir president...

Blir det Hillary har hon däremot goda chanser, fortfarande enligt analytikern Danielsson...

Jag läser Aftonbladets ledarsida som skyller USA för den blodiga och fruktansvärda terrorn i Irak , där fanatiska Al Qaida - varianter ständigt utför nya besinningslösa massmord på så många oskyldiga civila som möjligt åt gången , män, kvinnor och barn om vartannat på marknader, i bussar, i varuhus osv.

Jag håller faktiskt i första hand dessa terrorister ansvariga, och skiljer mig därmed ifrån Aftonbladet som knappt ens nämner dessa.

onsdag, mars 19, 2008

Framsteg på Cuba.....

Restriktioner lyfts för kubanska bönder

KUBA. De kubanska bönderna kommer snart att kunna köpa redskap, bekämpningsmedel och annan utrustning fritt, utan inblandning av staten. Den nye presidenten Raúl Castro uppges vilja försöka öka livsmedelsproduktionen och tar därför bort restriktioner som har funnits i årtionden.
I förra veckan meddelade regeringen att kubanerna hädanefter ska kunna köpa elektriska apparater som datorer, dvd-spelare och mikrovågsugnar utan restriktioner.
TT REUTERS, HAVANNA

(min kommentar: tala om statsstyrd socialism centralism..., tänk att en ny Castro vill öka och inte som hittills sänka livsmedelsproduktionen)

nya teorier alliansnederlag

Jag har bedrivit viss undersökande journalistik beträffande det gåtfulla alliansnederlaget (se förra blogginlägget). Voteringarna före och efter vanns med 7 röster, just denna förlorades med en...?

Var det en slump, eller missade några att rösta i dunkla syften? Flera centerpartister var plötsligt frånvarande tillsammans med andra alliansare, men de bedyrar att deras röst inte gick fram trots de bästa av avsikter.

Dags för nästa teori, alltså. Vid voteringarna rattar tjänstgörande talman själv voteringsanläggningen och den tänds och släcks ibland lite slumpmässigt, känns det som. Tiden för att rösta är några sekunder, och kan möjligen t o m vara mindre om voteringstavlan krånglat.

Kanske har vid detta tillfälle 8 av de borgerliga ledamöterna tryckt för snabbt eller för sent, så att deras röst inte registrerats. Otur för alliansen, alltså.

Bekymret med denna teori är givetvis varför denna olyckliga slump inte drabbade majoritet och minoritet lika...?

fredag, mars 14, 2008

alliansnederlag i votering - av misstag...??

I onsdags förlorade plötsligt alliansen en votering i riksdagen om utifall mediakoncentrationen i Sverige borde utredas eller ej.
Orsaken sägs vara att ett antal borgerliga ledamöter plötsligt glömde att rösta....Ingen glömde att rösta voteringarna före eller efter som vanns med 7 röster, medan just denna votering förlorades med en röst.

Inte heller har några glömt att rösta i voteringarna från valet och fram till nu annat än enstaka tryckmissar.

Jag noterar att media anammat teorin att nederlaget berodde på en olycklig slump och mänsklig glömska och inte på någon form av medveten aktion. Detta är självfallet den bästa av teorier och låt oss tro att den stämmer...!

onsdag, mars 12, 2008

Sven-Erik Osterbergovitj...!

Igår var det en spännande interpellationsdebatt med näringsminister Maud Olofsson. Sven-Erik Österberg dissekerade min kollega Fredrick Federleys avsomnade salladsföretag i både interpellation och inlägg, och krävde åtgärder av näringsminístern så att inga statliga lönegarantier skulle betalas ut till företag som gått i konkurs och haft felaktiga syften....

Jag inledde så här:

Anf. 10 STAFFAN DANIELSSON (c):
"Fru talman! Riksdagsledamoten och förra statsrådet har ställt en märklig och anmärkningsvärd interpellation. Vilka åtgärder är det egentligen som Sven-Erik Österberg vill att näringsministern ska vidta? Och vilka åtgärder hade Sven-Erik Österberg om han var näringsminister vidtagit för att särbehandla företag med enligt honom felaktiga syften och affärsidéer?

Jag tänker tillåta mig att raljera lite grann för att tydliggöra vilka djupa vatten som en ledande socialdemokratisk näringstalesman är ute och simmar i.
Om en liknande interpellation hade ställts av en rysk parlamentsledamot under Sovjettiden hade ministern från det statsbärande partiet säkert svarat positivt och instämmande, kanske så här: En intressant interpellation, herr Osterbergovitj, som jag ser mycket positivt på. Privat näringsverksamhet är ju rent allmänt en styggelse, och idén att staten till exempel kunde initiera någon ny myndighet som kan förhandsgranska motiven för dem som av någon outgrundlig anledning vill starta ett nytt företag dyker genast upp i mitt huvud och är faktiskt lysande. Genom att obligatoriskt kontrollera motiven hos dessa individer skulle ju mycket onödig företagsverksamhet kunna förhindras redan i sin linda, redan innan den hade hunnit pröva sina vingar. Utmärkt tänkt, det är i helt rätt riktning, herr Osterbergovitj!

Skämt åsido, men det är lätt att bli lite mörkrädd inför den syn på eget företagande och på människors integritet och tankefrihet som Sven-Erik Österberg ger uttryck för. Jag diskuterar rent principiellt eftersom Sven-Erik Österberg uttrycker sig generellt i sin fråga."

Jan Andersson fortsatte effektivt på samma tema, och S-E Österberg hamnade plötsligt på defensiven, upptäckte att det var han som var ute på mycket djupa vatten och slog klokt nog full back. Han ville bara veta om näringsministern tänkte göra något, själv hade han ju inga förslag...

Minister Olofsson förvånades med rätta över allt detta, och tog hem debatten med bravur.

söndag, mars 09, 2008

Lars Ohly spelar rysk roulette med miljön

jag fick förmånen att representera centerpartiet i torsdagens EU-debatt med bl a Statsrådet Cecilia Malmström, Lars Ohly (v) och Ulf Holm (mp). Som i många debatter talade vi lite förbi varandra, Ohly pratade t ex bara om Vaxholm och svarade inte på mina frågor.

Jag berömde Maria Wetterstrands ställningstagande att Sverige inte bör lämna EU och frågade Ohly och Holm om inte de också borde släppa utträdeskravet, av omsorg om klimat- och miljöfrågorna där ju EU är den mest drivande kraften globalt och med stor avgörande betydelse i Europa.
Det är som att spela rysk roulette att vilja upplösa EU och låta Sverige utträda, och det skulle riskera att kraftigt försvaga kraftfulla åtgärder mot växthuseffekt och för en bättre miljö.

Utöver att det med förlov sagt känns lite orealistiskt att EU-ländernas samarbete skulle upplösas och istället börja om från scratch just så som v och mp vill ha det (om de nu är överens dessutom)!

Det är uppenbart att mp och v med all rätt plågas av att diskutera klimat och miljö kopplat till deras krav att Sverige ska lämna EU. Det håller inte, och det är det vår uppgift att ständigt lyfta fram!

Det vore en befrielse att istället för att fastna i en fortsatt ja och nej-debatt kunna diskutera hur EU bör utvecklas i rätt riktning, t ex enligt centerpartiets önskan om "smalare men vassare"!

onsdag, mars 05, 2008

Lidandet i Darfur och Tchad

Vi har just haft en särskild debatt om den svenska truppstyrkan till Tchad, begärd av vänsterpartiet. Försvarsminister Tolgfors företrädde regeringen, Urban Ahlin från utrikesutskottet socialdemokraterna och i övrigt var det försvarsutskottsledamöter inklusive mig som företrädde övriga partier.

Oppositionen kritiserade regeringen för senfärdighet men stödde sedan Tolgfors bedömning att insatsstyrkans mandat skulle förlängas över sommaren. Vänsterpartiet som har många miljarder mindre i sin försvarsbudget ville dels fördubbla insatstiden till ett helt år, samtidigt som man ville att den Nordiska Stridsgruppen skulle upplösas mitt under sin beredskapsperiod för EUs räkning. Jag sa att vänsterpartiets försvarspolitik kommer från en annan planet, och utryckte oro för att s samarbetar med dem (T ex gemensam debattartikel i dagens SvD).

Jag gladde mig åt att regeringen nu hade gjort det som jag hoppades, att överväga begäran från EUs befälhavare i Tchad om förlängning av insatsen. I övrigt underströk jag den fruktansvärda situationen i Darfur och i Tchad och kritiserade Kinas hållning mycket starkt.

söndag, mars 02, 2008

Vargavinter i Asien...

Sveriges vinter har i år varit höst, mildast på 250 år eller så. Och jag tror helt och fullt på allvaret i uppvärmningen.

Men bilden är inte entydig över jordklotet varje vinter. Vi har hört om snöstorm och elavbrott i Kina. Och så här skriver FAO om vintern i det på flera sätt mycket utsatta Afghanistan:

"Boskap dör - höga spannmåls- och bränslepriser gör det svårt för de fattiga att få tillgång till mat

Extrem kyla har allvarligt skadat den afghanska boskapssektorn. Över 300 000 djur har avlidit sedan slutet av december, vilket allvarligt påverkat människors livsuppehälle. Höga priser på bränsle, vegetabilisk olja och spannmål samverkar för att drabba de mest utsatta och fattiga hushållen och leder till att de får minskad tillgång till mat.

Detta är den svåraste vintern på nästan 30 år och har medfört att över 800 människor avlidit medan många andra, i synnerhet herdar och deras familjer, har drabbats svårt av förfrysning med amputering som följd, enligt en ny rapport från FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO.

Livsmedels- och medicinförråd har sinat på grund av att vägar i avlägsna områden varit blockerade av kraftigt snöfall. Vintergrödor i de värst drabbade områdena har skadats svårt, framförallt grönsaker som är huvudkällan till näring för befolkningen under vintermånaderna."

lördag, mars 01, 2008

Anders Björk kämpar mot demoner...

Landshövding Anders Björk räds inga överord när han i ständigt nya DN-artiklar öser galla över att länen inte bör bli färre regioner med ökat regionalt inflytande. även om en enig regionkommitté föreslår det och även om en massiv majoritet av kommun- och landstingspolitiker vill det.

Det är ett övergepp på demokratin att Sverige får en modernare och bättre fungerande regionindelning, enligt Björk.

Min fråga till Anders Björk är vad han gjorde på 1990-talet då en fjärdel av Sverige delades in i två stora regioner, Skåne och Västra Götaland. Levde han rövare då som nu när en sex-sju län blev två stora regioner? Eller accepterade han det som skedde då men vill nu förhindra för övriga delar av Sverige att följa efter?

Dessa regioner är det idag ingen som vill upplösa och återgå till de tidigare länen. regionerna fungerar allt bättre och kan med större tyngd och regional förankring utveckla sjukvård och infrastruktur med mera inom sitt område. Som östgöte vet jag att vi inte har den kraften och att vi enligt Björk och moderaterna ska förvägras den under kanske det kommande decenniet också.

Jag hoppas att hela eller delar av Småland och Östergötland snarast möjligt kan bilda regionen Östra Götaland (eller vad den ska kallas). Dvs att länen Kalmar, Jönköping och Östergötland samt ev Kronoberg slår sig ihop, och bildar en stark region mellan Skåne och Mälardalen. Jag vet att det tyvärr finns en tveksamhet här och var i Småland, inte minst i Anders Björks gamla hemlän Jönköping, men jag hoppas att insikten ska växa om vikten av att möta framtiden i större regioner med ökat regionalt inflytande!

Det är ett mycket tungt ansvar som Björk och m nu tar på sig när de obstruerar i regionfrågan.