måndag, juli 13, 2015

Helhjärtad Centerpartist, men vill påverka Sveriges asylregler!

När Lena Ek den 1 aug lämnar riksdagen, efter att fått det tunga uppdraget att bli styrelseordförande i Södra, kommer jag att ta över den platsen. Jag är taggad för att göra detta och ska göra mitt allra bästa.
Min varudeklaration från före valet stämmer väl med vad jag kommer att driva för frågor, sedan blir det intressant att se vilka utskott jag kommer att tjänstgöra i.
Jag avser att fortsätta att vara en öppen och genomskinlig politiker i nära kontakt med mina väljare och mitt Centerparti. Jag kommer att vara frekvent närvarande på debattforum på nätet, främst Politisk Centerdebatt på Facebook. Gå gärna med där om ni vill fråga och ge synpunkter.

Jag är ju en helhjärtad centerpartist och kommer liksom i mina tidigare 10 riksdagsår att vara en lojal riksdagsledamot. Jag tror att jag bara en gång har röstat annorlunda än partilinjen i regeringsställning, där det är oerhört viktigt att hålla ihop. Det var när jag röstade med KD ifråga om äktenskapsbegreppet, att termen giftermål skulle införas juridiskt lika för alla medan det hävdvunna begreppet äktenskap kunde användas som hittills. Ca 23 mot 280 blev resultatet...
Däremot tycker jag det är viktigt att kunna driva opinion i frågor, tex av moralisk-etisk karaktär, även om jag tycker annorlunda än partiet, t ex i frågan om individens rätt till dödshjälp vid svåra lidanden i livets slutskede.

I en högaktuell och viktig fråga, om Sveriges asylregelverk, tycker jag annorlunda än partilinjen, vilket väl framgår av denna motion som med bred majoritet antogs av Östgötadistriktsstämman i april detta år. Observera dock att jag bejakar Centerpartiets 22 punkter för bättre mottagande, integration och arbete som ju är grundbulten i att förbättra den idag alldeles för dåliga situationen.

Partilinjen är dock oomtvistlig, Fastslagen med närmast enhällighet på partistämman 2013; Sverige ska ge asyl på Sveriges ambassader, anhörigkretsen ska utökas till fastrar och mostrar, permanenta uppehållstillstånd ska ges istället för temporära osv. Jag kritiserade dessa radikala beslut på SvD Brännpunkt i en genomarbetad och balanserad artikel, som ändå upptogs mycket negativt på stämman.

Jag respekterar naturligtvis partilinjen, men vill som liten minoritet ändå fortsätta att driva opinion -inom och utom Centerpartiet - för att några svenska asylregler behöver anpassas i EU-riktning.

Min partikamrat Lars Vikinge - som jag hyser stor respekt för - har just gjort ett mycket intressant blogginlägg om positionsförskjutningar i den svenska asylpolitiken. Han konstaterar med rätta att 3 allianspartier börjar diskutera sådana anpassningar, medan Centerpartiet tillsammans med

Miljöpartiet och Vänsterpartiet driver på i motsatt riktning, dvs regelverken ska göras än mer
generösa så att Sverige kan ta emot än fler asylsökande.
Hans slutsats är att detta bör göra att Centerpartiet intar en friare roll i politiken och går till kamp för sina ideal om ökad öppenhet och mer generös migrationspolitik.

Jag känner däremot en stark oro om Centerpartiet som jag ser det lämnar de ekonomiska realiteterna, som ju Vänsterpartiet och Miljöpartiet alltid tagit lätt på, och lierar sig med två vänsterpartier, och just nu också med Socialdemokraterna, för att driva på för ökad asylmottagning i ett läge när Sverige redan tar emot över 20 % av alla asylsökande till EU, och 30-40 % av alla ensamkommande under 18 år. Folkopinionen är också allt mer tveksam till om Sverige klarar att uthålligt fortsätta att ta emot så höga andelar av de som söker asyl i något EU-land, och även jag känner en stark oro för att Sverige kan riskera att gå in i väggen. Jag befarar också att om Centerpartiet förhindrar alliansen att
anpassa några asylregler, vilket jag anser nödvändigt, så kan resultatet bli fortsatt vänsterstyre fram
till 2022, eftersom SD då kan komma att öka ytterligare på bl a alliansens bekostnad. Ett sådant scenario skulle också riskera att straffa Centerpartiet med lägre väljarstöd för att man i en mycket viktig fråga positionerar sig nära de rödgröna och längre från alliansen.

Detta är också bakgrunden till att jag idag på Expressen Debatt kritiserar MUF vars ledning i asylpolitiken driver på för öppenhet och fri rörlighet som starka krafter gjorde i Centerpartietsideprogramsdebatt.

Jag finner det mycket anmärkningsvärt att Sverige på bara 5-10 år gått från att ta emot 10 % av de ensamkommande under uppgivna 18 år till EU till i år nog 30-40 %, och blivit det i särklass största
mottagarlandet. Detta anstränger nu mottagningsresurserna till bristningsgränsen och myndighet och
politiker agerar nästan desperat för att hitta boenden och ålägga Sveriges alla kommuner att öka sitt
mottagande. Detta är behövligt och bra. MEN! Varför analyserar och diskuterar varken myndighet, regering eller de flesta partier varför denna utveckling skett och om den bör förändras genom t ex att Sveriges asylregelverk EU-anpassas? Med anledning av denna passivitet har jag JO-anmält Migrationsverket generaldirektör och det vore logiskt att också låta KU granska regeringens passiva agerande.
Jag anser också att situationens allvar kräver en kraftsamling i helst bred politisk enighet, och att därför regeringen snarast borde till sätta en parlamentarisk migrationsberedning efter modell från
försvarsberedningen.

Aftonbladet har på ledarplats -Anders Lindberg - kritiserat mig och påstått att jag är kritisk till att EU
och Sverige ger asyl åt människor, och barn, på flykt. ABSOLUT INTE! Självklart står jag tillfullo
bakom asylrätten. Det enda som jag diskuterar, och anser vara relevant att diskutera, är hur ensamkommande till EU väljer att söka asyl och om Sverige uthålligt klarar av att ta emot 30-40 % av alla som lyckas fly till EU. Att inte myndigheter, regering och media diskuterar detta är anmärkningsvärt, men Anders Lindbergs "härskarteknik" i denna fråga, som representerar gällande "åsiktskorridor" väl, åskådliggör övertydligt varför så få vågar utsätta sig för fördömanden genom att föra en öppen debatt. Jag vill aktivt bidra till att öppna upp debatten, vilket jag anser helt nödvändigt.

CUF replikerar, Sverige har outnyttjade offentliga resurser och invandringen ger landsbygden liv, kostnaden är liten och vinsten stor på sikt, oavsett volym, typ. Och jag replikerar CUF.