lördag, mars 28, 2020

Sandro Scocco och Per Bolund vill socialisera svenska företag.

LO-ekonomen Sandra Scocco vill börja socialisera det svenska näringslivet genom att de företag som får del av statens krisinsatser och stöd ska tas över att staten genom att pengarna ska bli statligt ägarkapital i företagen. Dessutom till det låga värde som krisande företag betingar.
Att det är Staten som genom sina beslut utläst den "naturkatastrof" som genom totala eller delvis totala inkomstbortfall drabbar företagen bryt sig inte Scocco alls om.

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) går ännu längre. Alla företag i Sverige, inte bara de som tar del av regeringens krisinsatser, måste enligt honom avstå från att göra några utdelningar till sina ägare. Det är alltså inte ägarna som ska bestämma över sina företag, nu ska Staten diktera att de inte får ge vare sig stora ägare eller småsparare någon "ränta" på det kapital som är sparat i företagen.

Massor av småsparare har sparat i stora och små företag och förlitat sig på att kunna få en årlig "ränta" på sitt ägande genom att en del av årets vinst utdelas. Nej, säger Per Bolund, ingen ska nu kunna få någon utdelning.

Vore det inte enklare att helt enkelt socialisera alla svenska företag på en gång?MP: Öka självförsörjning med mat genom att minska den kraftigt...

Pär Holmgren, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, kräver nu att Sverige måste öka sin självförsörjning av livsmedel från usla 50 % till åtminstone 80 %.
Äntligen..!
Den enda åtgärd för att uppnå detta som han föreslår är att kommunerna ska upphandla mer "lokal och hållbar" mat, kodord för "ekologiskt från hela världen".
Detta sker redan, kommunerna köper hela 40 % av sin mat som eko medan konsumenterna köper kanske 10%.
MP vill att typ hela det svenska jordbruket ska bli ekocertifierat, vilket skulle minska den svenska livsmedelsproduktionen med säkert 40-50 %, dels p g av kraftigt minskade skördar och dels genom att en stor del av ekojordbrukets växtnäringstillförsel från det vanliga miljövänliga jordbruket ( i form av t ex stallgödsel, köttmjöl, biogas- och etanolrester mm) skulle helt bortfalla.
Så bra att Holmgren vill öka den svenska självförsörjningsgraden med mat, det har jag och LRF och främst Centerpartiet kämpat för i många decennier! Men väldigt trist att Holmgrens och MPs recept för ökad självförsörjning skulle minska självförsörjningen kraftigt.

fredag, mars 20, 2020

Långsammare smittspridning eller världsdepression?

Hela branscher och massor av små och stora företag har plötsligt drabbats av en ”naturkatastrof ” när intäkterna helt eller delvis försvinner p g av extremt radikala politiska beslut om stängda gränser, närmast utegångsförbud, stängda skolor osv.
Orsaken är panikbeslut världen över av samma politiker som samtidigt söker kompensera de företag som i många fall nu oåterkalleligt drivs i konkurs samtidigt som arbetslösheten börjar explodera med enorma stimulanspaket.
Orsaken är en allvarligare influensapandemier som i vanlig ordning främst drabbar äldre som redan har sjukdomar.
Kerstin Hessius slår i denna flammande artikel larm om de katastrofala följder som nedstängningen av delar av världsekonomin kan ge i form av massarbetslöshet och depression, utöver att miljontals företagare förlorar allt sitt satsade kapital och blir satta på bar backe.
Uppenbarligen kommer de allra flesta av oss oavsett åtgärder ändå att drabbas av Coronaviruset, alla panikåtgärder motiveras av att det ska ske lite saktare så att intensivvården av de svårast insjuknade ska räcka till alla.
Jag delar Kerstin Hessius bedömning att nuvarande panikläge måste gå över inom mycket kort - veckor, någon månad - för att inte världen ska riskera en djup depression.
Men kommer i så fall inte många fler äldre med nedsatt motståndskraft att dö, fler än vid andra influensor och pandemier?
Jo, så kan det vara även om experterna tvistar.
Politikerna har svåra vägval framöver, hittills har man överbjudit varandra i mer eller mindre verkningsfulla panikåtgärder för att typ minska smittspridningstakten. Kommer den ekonomiska verkligheten att ta över fokus så att åtgärderna hävs i närtid eller består de över sommaren.
Ja, skriver denne 72-åring, jag själv, den som lever får se.....


söndag, mars 15, 2020

Beställ "Elma och Erik", kärlek och lantbruk!

Fredrik Davidsson var mjölkbonde utanför Tranås och skrev, tillsammans med mjölkbonden i Dalarna Malin Sundin, boken "Spilld Mjölk", om verkligheten för en fiktiv mjölkbondefamilj när ständigt hårt arbete möter usla mjölkpriser och dito lönsamhet och utlöser en väldig press.

Boken har lästs av många tusentals bönder och landsbygdsbor och andra och rönte mycket stor uppskattning.

Nu har Fredrik, tillsammans med Dina E Sacic, skrivit en ny bok med ett mindre allvarligt innehåll, en positiv landsbygds- och lantbruks- och kärleksroman i typ "Grabben i graven bredvids" efterföljd.

Tyckte ni om den boken, eller filmen, vilket väldigt många gjorde, då ska ni genast beställa "Elma och Erik", som kommer ut  i sommar.

Här skriver Fredrik på Facebook om den nya boken, och hur ni kan beställa boken! Gör det bums, ni kommer INTE att ångra er! En given bok för att ge bort och för egna läsupplevelser!

Jag har fått förmånen att ögna delar av boken och sträckläste dessa under en hel natt. En mycket fin läsupplevelse som rörde om och fascinerade!