onsdag, oktober 26, 2011

Öppna Stasiarkiven!

Svenska Dagbladet skriver idag om att S och andra oppositionspartier nu öppnar för att i betydande del häva sekretessen på Östtysklands säkerhetstjänst (Stasis) listor över "informationsinhämtare".

Uppgifterna till Stasi lämnades regelmässigt vidare till sovjetiska KGB...

Jag har skrivit en motion om detta, med krav på att sekrettessen hävs.

Nyckelstyckena är dessa:

"Regeringsrätten har valt att inte tillåta offentliggörande av namn över huvud taget. Man väljer att skydda alla för att inte riskera den enskilde. I Tyskland, där diskussionen pågått längre, har man gjort en mer pragmatisk bedömning. Där får namn publiceras om informatören ifråga har agerat i sin tjänst dvs. i kraft av sitt ämbete eller spelat en särskild roll i samtidshistorien.

Det är märkligt att Sverige genom regeringsrätten så väljer att skydda de som under det kalla kriget samarbetade med DDR och lämnade ut information. Regeringen bör därför vidta åtgärder så att offentlighetsprincipen ska gälla för dem som I Sverige arbetade för Östtyska Stasis räkning, och i ev liknande framtida fall. Väljer man att aktivt samarbeta med säkerhetstjänsten hos en kommunistdiktatur i närheten av Sverige måste man kunna tåla att detta offentliggörs när arkiv öppnas."

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,