söndag, mars 24, 2013

Bra Centerstämma och nytt idéprogram!

Centerpartiets framtidsstämma pågår. Partistyrelsen har lagt fram ett välskrivet och bra förslag till idéprogram, och detta får genomgående ett starkt stöd av stämman. Samtidigt är det naturligtvis också viktiga frågor där åsikterna skiftar och marginalerna är mindre, t ex i frågan om regional skattebaser. Jag tycker det är orealistiskt att låta regioner börja beskatta gruvor och vattenskraft och skog, men många i Norrland (och annorstädes) menar att det är en principiell fråga som bör prövas. Stämman beslutade med knappa majoritet att inte öppna för detta. Däremot ska naturligtvis resurser omfördelas över landet genom t ex den kommunala skatteutjämningen där fler variabler kan tas in.

Centerpartiets liberalism är "social, grön och decentraliserad", en formulering som fick brett stöd.

Jag slutför nu min blogglänksida med "hela" mediadebatten om idéprogrammet sedan 18 december 2012 och till efter denna stämma. En imponerande bredd och volym, kolla gärna in och ta del!

Jag är övertygad om att framtidsstämman och idéprogrammet blir ett kraftfull avstamp för Centerpartiet som nu börjar en långsiktig uppgång fram till valet! (och därefter!). Jag tror också att det blir en "nystart" för både parti och partiledare.

Jag skriver detta söndag förmiddag när migrationsdebatten snart ska börja, där jag ska göra mitt enda korta inlägg under stämman. Partistyrelsens och kommitténs förslag kommer att samla en bred majoritet, principen om fri rörlighet är en vision vi strävar efter tillsammana med andra länder, Sverige ska ligga i täten med en öppen arbetskraftsinvandring och en asylpolitik fortsatt  i världstät. Däremot kan Sverige inte ensidigt öppna sina gränser, med de enorma klyftor som finns i dagens värld.

Anna Dahlberg skriver tänkvärt om detta i dagens Expressen.