måndag, juli 29, 2013

Allemansrätten måste respekteras, även av bärplockare!

Förra året var det en livlig debatt om allemansrättens gränser, när bärplockare från andra EU-länder, främst Bulgarien, lockades till de svenska skogarna för att plocka bär.

Betydande problem uppstod tyvärr när många slog provisoriska läger längs skogsvägar i stora antal och under lång tid.

Jag skrev en debattartikel i Expressen och flera blogginlägg om detta, samt diskuterade frågan i bl a Sveriges Radio P1 Godmorgon. Jag la också en motion till riksdagen i frågan i höstas tillsammans med min riksdagskollega Solveig Zander.

Ett förslag i den var detta:

"Länsstyrelse och polis kan utfärda föreskrifter och avhysa ”vildcampare” i större grupper men i praktiken låter detta sig svårligen göras. Det är märkligt att avhysning endast kan ske efter ansökan till kronofogden enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning, vilket kräver identifiering och tar tid. Här bör regelverken skärpas så att polisen vid behov snabbt kan agera och avhysa campare som inte följer allemansrättens hänsynsregler."

Regelverken för när människor missbrukar allemansrätten och upprättar provisoriska läget i betydande antal på någons tomt eller mark är idag uppenbarligen alldeles för svaga och tillkrånglade, vilket framgår i bl a detta Sv Radioinslag och denna artikel

Centerpartiets vice partiledare Anders W Jonsson har tillsammans med Catarina Deremar skrivit en bra debattartikel i Arbetarebladet med bla följande goda förslag:

"Lagstiftningen kring avhysning måste också förändras så att det vid oönskad ockupation av mark kan ske skyndsamt.

Vidare bör man se om inte allemansrättens rätt till en övernattning bör lagfästas så att tältning på samma plats i mer än en natt utan markägarens tillstånd blir olagligt."

Jag stöder dessa förslag helt och fullt. Naturligtvis måste polisen omedelbart kunna beivra olagligt utnyttjande av allemansrätten, om människor eller grupper av människor slår läger på någons tomt eller mark och vägrar att följa markägarens krav på att lämna platsen. Det är egentligen gåtfullt hur avhysning idag måste ske med hjälp av identifiering och med assistans av kronofogden till betydande kostnader för markägaren och med oftast lång tidsutdräkt.

Det enda rimliga borde vara att missbruk av allemansrätten på t ex detta sätt ska kunna beivras omedelbart av polisen genom avhysning vid begäran från markägaren. Det är uppenbart att dessa frågor skyndsamt behöver utredas och regelverken förändras så jag stöder fortfarande förslagen i motionen från i fjol, och kommer naturligtvis att motionera igen i höst. Hoppas att tiden nu har mognat så att riksdagen kan ställa sig bakom detta!


 

torsdag, juli 25, 2013

LO och jag sågar S livsmedelspolitik

Socialdemokraternas båda ledande företrädare i Miljö- och jordbruksutskottet begår en cirkulärartikel i många tidningar om hur jobben skulle öka i jordbruket med en S-regering, sannolikt med stöd av V och MP. Jag replikerar i flera östgötatidningar enligt nedan.

Man skriver naturligtvis inget om sina förslag på ökade skatter och kontrollkostnader i halvmiljardklassen för jordbruket, men står fast vid sin märkliga formulering att "Vi tror inte att vägen går via sänkta djurskydds och miljökrav. I så fall försvinner anledningen och möjligheten för svenska kommuner och landsting att upphandla svensk mat".

Det Socialdemokraterna alltså menar är att om kommuner och landsting kan välja mellan mat som är producerad med höga miljö- och djurskyddshänsyn i Sverige eller från t ex certifierade gårdar i USA eller Polen eller Argentina ( i den mån sådana finns) så finns ingen anledning för kommunen att köpa närproducerat från Sverige.

För att en kommun, och en barnfamilj, antar jag, ska vilja köpa mat från svenska gårdar måste miljö- och djurskyddskraven vara högre än i andra länder, annars kan det kvitta.

Betyder det alltså ingenting att maten är närproducerad i Sverige och ger möjligheter att sluta kretsloppen i Sverige och att hålla våra landskap öppna samt ge jobb i jordbruk och i Sverige 4:e största industrisektor, livsmedelsindustrin? Nej, säger Socialdemokraterna.

Det är skandalöst, faktiskt.

Socialdemokraterna vill istället fördubbla produktionen av ekologisk mat i Sverige, trots risken för att prispressande överskott kan uppstå.

Jag försttår att Livsmedelsindustriarbetarnas ordförande Hans-Olof Nilsson sliter sitt hår och sågar det gamla arbetar- och industripartiets nya profil under rubriken "Socialdemokraternas livsmedelspolitik duger inte". Sedan dess har S lagt till några förslag om varumärken och innovationer men den orealistiska huvudinriktningen ligger kvar, det är genom skatte- och kontrollkostnadshöjningar och genom en storsatsning på mat som är 30 till 60 procent dyrare som jobben ska öka i jordbruk och livsmedelsindustri...Tyvärr har Livs rätt, S-V-MP-linjen skulle accelerera nedläggningen av jordbruk och livsmedelsindustri och istället öka inflödet av importmaten ytterligare.

Centerpartiet och landsbygdsministern är däremot på rätt väg i sin nya fyrpunktsplan för jordbruket. Och Socialdemokraterna har en ljus idé om en sammanhållen livsmedelsstrategi. Det är en god tanke givet att den inte innehåller flera av Socialdemokraternas bärande förslag..

Jag har lanserat flera nödvändiga förslag, nu senast på DN debatt, vilka framgår av detta blogginlägg. Det gäller nu att driva fram detta inom regeringen. Tyvärr vill inte Moderaterna - obegripligt nog - se någon livsmedelsstrategi för Sverige (den ska utarbetas för hela EU...) eller några nya riksdagsmål för jordbruket mm.

Jag replikerar Ernkrans/Löfstrand i bla Norrköpings tidningar.

 

tisdag, juli 23, 2013

Vi måste sluta drömma om Sörgården...

satte DN Debatt som rubrik på min debattartikel om jordbruket idag, där jag försvarar landsbygdsminister Erlandssons 4-punktsprogram för att öka det svenska jordbrukets konkurrenskraft, och där jag kritiserar Astrid Lindgren-veterinären Kristina Forslund som vill ha strängare svenska djurskyddsregler och mindre jordbruk.

Jag förstår att det finns de som sätter i halsen och undrar. Jag ber er, läs min artikel noga. Jag står för varje ord och är övertygad om att det är verkligheten jag lyfter fram. Jag vill inget hellre än ett livskraftigt svenskt jordbruk med god konkurrenskraft som kan vända den negativa utvecklingen på mjölk-, nötkött- och grisköttsområdet till tillväxt och att kunna ta tillbaka marknadsandelar från importmaten.

Men utmaningen är stor och ska detta lyckas måste utöver de åtgärder som landsbygdsministern och Centerpartiet drivit fram i alliansregeringen också hans senaste 4-punktsprogram förverkligas, samt även, enligt min bestämda uppfattning, mina förslag om nya riksdagsmål, tillsättandet av en livsmedels(- och säkerhets)beredning samt en bred kraftsamling.

Så allvarligt är faktiskt läget för världens miljö- och djurskyddsmässigt bästa lantbruk idag på framförallt animalieområdet.

Mitt förslag om en livsmedelsberedning mm har jag utvecklat i detta blogginlägg, läs det gärna noga!

Ni som är övertygade om att framtiden för svenskt jordbruk ligger i en storskalig övergång till ekologisk odling är säkert besvikna på mig. Jag tror ändå ärligt att ekokonceptet är en viktig nisch där Sverige ligger främst i världen med 5 procent av produktionen som eko. Skulle politiken driva fram ändå långt större ambitioner är jag mycket orolig för att den utvecklingen som vi redan ser på mjökområdet, där efterfrågan inte längre ökar och där ett prispressande överskott finns, skulle kunna sprida sig och hårdast drabba dagens etablerade ekolantbrukare.

Jag har vänt mig till ekolantbrukare i detta blogginlägg och utvecklat min syn, läs det gärna noga!

I min desperation tillät jag mig den 1 april i år att med svart satir försöka visa hur bräckliga många vällovliga försök att ytterligare miljöinrikta det svenska lantbruket egentligen är, och hur negativa effekter detta sannolikt skulle få för kretslopp och matproduktion i Sverige, och för Östersjön.

Även inom regeringen har Centerpartiet krafter att brottas med som ibland bromsar t ex att en livsmedelsberedning tillsätts mm, vilket jag tydliggör i detta blogginlägg. Det handlar om M och ibland FP. Här ett annat inlägg om detta

Jag har på SvD Brännpunkt kritiserat att "olaglig skolmat slår ut svensk produktion", samt ytterligare en gång på Brännpunkt kritiserat kommunernas agerande och angivit recept..

Jag var i höstas invecklad i en hård debatt med Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson. Jag var säkert provocerande mot honom och han var oförskämd mot mig. Han och hans förening lanserar nu en kampanj för att Sveriges, och säkert världens jordbruk, helt ska avstå från t ex mineralgödsel och annan teknik enligt det radikala ekokonceptet. Detta skulle enligt min mening minska livsmedelsproduktionen, leda till en prisexplosion på mat och öka hungern i världen. Här en ytterligare precisering av min kritik.

Jag anser att V, SNF, MP och delvis S med sina orelistiska förslag spelar rysk roulette med livsmedelsförsörjningen i Sverige och i världen, vilket jag skrivit debattartiklar om i bl a Göteborgsposten.

Jag har också starkt kritiserat många kommuners stora livsmedelshyckleri, vilket jag bl a skrivit detta blogginlägg om.

Ursäkta rätt många ord och länkar men varav hjärtat är fullt..!

Jag är alltså glad över att ha fått in debattartikeln på DN debatt som koncentrerat summerar Centerpartiets, med ytterligare förslag från mig själv, åtgärder och förslag för svenskt jordbruk. Jag är övertygad om att dessa frågor, om världens och Sveriges livsmedelsförsörjning, är mycket stora och bara kommer att växa. Jag är glad över att DN ger utrymme för denna oerhört angelägna och viktiga debatt och jag hoppas på en allt livligare dialog om detta i svensk samhällsdebatt. Jag kommer att svara på alla frågor som ställs till mig om detta och jag kommer att fortsätta att diskutera och driva dessa frågor, tro mig!

Tillagt samma dags kväll: Jag kommer att använda detta summerande blogginlägg som en referens till de uppfattningar jag har i de växande viktiga jordbruks- och livsmedelsfrågorna. Därför några länkar till.

Jag och Magnus Demervall (då Andersson) skrev på SvD Brännpunkt om att även gentekniken, rätt använd och under sträng kontroll, skulle kunna bidra i framtidens jordbruk. Även i detta blogginlägg diskuterar jag denna fråga liksom delvis också i detta, där jag även kritiserar SNF.

Hösten 2011 diskuterade jag, och andra kollegor, dessa viktiga frågor i budgetdebatten på jordbruksområdet.

Tidigare 2011 skrev jag också en principiellt viktig debattartikel om jordbruket i tidningen Land Lantbruk tillsammans med Annie Lööf och Leif Walterum. Viktiga delar av vårt budskap är nu på väg att förverkligas.

2010 skrev jag debattartiklar i många tidningar, här i Land Lantbruk, om den svenska maten som en bilarnas Rolls Royce medan svenskarna tyvärr alltmer köper en importerad Skoda. Skulle det inte räcka med en Volvo?

Jag ställde i maj 2010 en interpellation till jordbruksministern om det stora livsmedelshyckleriet  och att utvecklingen måste vända, där jag hänvisade till en tidigare interpellation 2005 till dåvarande jordbrukminister Ann-Christin Nyqvist (S). Jag skrev också debattartiklar med udden riktad mot SNF, MP och S.
 

måndag, juli 22, 2013

Säkerheten för lokalanställda i svenska ISAF-styrkan

Efter flera turer har ett förslag lagts för hur lokalanställda vid den svenska ISAF-styrkan i Afghanistan, och i andra fredsbevarande insatser, ska kunna beredas asylprövning i Sverige när asylskäl finnes.

Jag har i flera inlägg här på bloggen diskuterat denna viktiga fråga och är naturligtvis för att asyl ska kunna beviljas både tolkar och andra som arbetat nära den svenska kontingenten när asylskäl finnes. Jag tycker att det framtagna förslaget är intressant och borde kunna fungera, bra att det diskuteras.

Det kritiseras nu för att vara för lite generöst, alla som arbetat just som tolkar i svenska fredsinsatser borde kunna beredas asyl i grupp om de så önskar. Flera ledarsidor, och respekterade krönikörer, kräver detta.

Man hänvisar till att andra länder ger asyl åt alla som arbetat som just tolkar. Min uppfattning är att länderna oftast prövar detta och ger asyl åt de med asylskäl men inte en generell gruppasyl.

Det är många som lever under förfärliga hot i Afghanistan, och talibaner och andra skyr inga medel för att med våld och terror mörda och attackera mänskor som motsätter sig deras fundamentalistiska världsbild. En utsatt grupp är säkert de som på olika sätt arbetat nära ISAF-insatsen och för den lagliga regeringen och för Afganistans polis och armé.

Jag tycker alltså det är bra om det på plats i Aghanistan kan ske en asylprövning för de som arbetat åt den svenska ISAF-insatsen och som fått en sådan hotbild att asyl bör beviljas. Det kan gälla tolkar, men sannolikt även andra som arbetat nära svenskarna.

Huvudspåret för FNs fortsatta insatser för Afghanistan måste dock hela tiden vara att stötta en fortsatt demokratisk utveckling där odemokratiska religiösa fanatiker inte ges möjlighet att åter ta över makten och där attackerna och hoten mot oskyldigaa människor måste få en ände. 

torsdag, juli 18, 2013

C står upp för svensk livsmedelsproduktion!

Centerpartiet är det moderna miljöpartiet. Vi står upp för resurshushållning och för att sluta kretsloppen. Vi inser vad jordbruk och livsmedelsproduktion betyder globalt i världen och i Sverige, för att mätta världsmedborgarna och för miljö, kretslopp, levande landsbygd och biologisk mångfald.

Medan andra partier vill öka just det svenska jordbrukets skatter och försämra konkurrenskraften samt sätter upp mål att kraftigt sänka skördarna och höja priserna genom en ensidig ekofokusering ser Centerpartiet till helheten och tar strid för att utveckla svensk livsmedelsproduktion i sin helhet inklusive den viktiga ekonischen.

Detta är högaktuellt eftersom den viktiga mjölk- och köttproduktionen trots olika insatser som Centerpartiet drivit fram i alliansen fortfarande backar. Sverige är idag det land i Europa som är mest importberoende, en utveckling som måste vändas.

Därför är det utmärkt att landsbygdsminister Eskil Erlandsson på DN debatt lanserar en 4-punktsstrategi för att stärka den svenska matproduktionen med konkreta förslag om offentlig upphandling, ursprungsmärkning, satsning på mjölk och nötproduktion samt på landsbygdsprogrammet.

I en tid när orealistiska förslag om att världsjordbruket i sin helhet skulle avstå från modern teknik i viktiga avseenden frekvent förs fram, samt att nya skatter ska införas på jordbruker och på mat och att en satsning på broccoli och brysselkål är ett realistiskt framtidsalternativ för det svenska jordbruket är det också viktigt att Centerpartiet står upp för sans och måtta och verklighetsförankring i jordbruksdebatten. Detta gör centerpartisterna Ola Johansson och Harald Lagerstedt på ett utmärkt sätt i Göteborgsposten.

Centerpartiet har en god politik för hur hela Sverige ska utvecklas och i den är satsningen på landsbygden och de gröna näringarna en viktig del. Detta gagnar också hela Sverige, både ekonomiskt och ekologiskt. Det har ibland påståtts att Centerpartiets engagemang i dessa frågor har minskat vilket är fullständigt grundlöst.

Därför är det ändå mycket bra att ledande företrädare för Centerpartiet nu flyttar fram positionerna med goda förslag och debattinlägg. Det ger en nödvändig tydlighet i hur viktiga Centerpartiet anser att landsbygdens och de gröna näringarnas frågor är, och hur vi genom våra förslag driver på för att utveckla dem.

Landsbygdsministerns initiativ för att genom en utredning få fram förslag på förbättrad konkurrenskraft är också ett viktigt exempel på detta.

Mitt eget åtgärdspaket ser jag också som en del i denna centeroffensiv, som är en grundpelare i att i kommande riksdagsval kunna få ett större väljarstöd än i valet 2010!

Barometern skriver idag en tänkvärd huvudledare om livsmedelsfrågornas aktualitet och vikt ur olika aspekter, utan att ens beröra den enorma globala dimensionen och livsmedelsfrågornas koppling till energifrågorna. 

torsdag, juli 11, 2013

Assar Lindbeck på Centerns linje

i flera avseenden, t.ex om sänkta ingångslöner, lärlingssystem och reformerad arbetsrätt.

Detta framgår av en mycket intressant intervju i tidskriften NEO, av dess chefredaktör Paulina Neuding. Jag länkar till artikeln och kommer att citera en del ur den nedan, och rekommenderar varmt den hugade att teckna en prenumeration!

Assar Lindbeck håller dock inte med de krafter inom Centerpartiet, främst CUF, som tror att fri invandring är realistisk med dagens väldiga klyftor i världen. Assar resonerar ungefär som jag själv, och kanske fungerar hans argumentation bättre, därför citerar jag detta avsnitt:

"Under våren har det pågått en debatt om invandringens ekonomiska effekter, där man bland annat från centerpartistiskt håll har hävdat att fri invandring skulle vara en ekonomisk vinstaffär för Sverige. Hur ser du på det?
– Alltså, låt mig först säga att invandring har berikat Sverige i många avseenden. Det är bara att se på den svenska kultursektorn, hur många framstående invandrare vi har där. Det är också så att invandrare har lägre genomsnittsålder än svenskar, vilket ger en jämnare åldersfördelning i landet. Och det underlättar potentiellt finansieringen av våra äldre. Potentiellt.
– Men det förutsätter att människor kommer i arbete, och invandrare kommer i alltför låg utsträckning i arbete. Skälet är förstås att det är många fler nu som inte är arbetskraftsinvandrare och många som är lågutbildade. Och Sverige är inte särskilt väl rustat för att integrera stora grupper lågutbildade.
Varför inte?
– Det sammanhänger med att vi har höga ingångslöner. Vi har hög arbetslöshet bland lågutbildade svenskar, och vi har ingen fungerande bostadsmarknad eftersom den har förstörts av hyresregleringen. Så invandrare kommer till kommuner där de inte får arbete eller bostad. Och då får man inte de samhällsekonomiska vinster som man skulle kunna få av invandringen.
– Så slutsatsen är att en välfärdsstat av svensk typ med höga ingångslöner och en icke-fungerande bostadsmarknad – vi klarar inte hur stor invandring som helst utan att det blir stor arbetslöshet och socialbidragsberoende bland invandrare.
Hur bedömer du dagens situation i det avseendet?
Assar Lindbeck har haft flera konstutställningar, och även skrivit klassisk musik. Här ett av hans verk. Foto: Christopher Hunt.
Assar Lindbeck har haft flera konstutställningar, och även skrivit klassisk musik. Här ett av hans verk.
Foto: Christopher Hunt.
 
 
– 60 procent av socialunderstödet går redan till invandrare. Invandrare har fem gånger så stor sannolikhet att leva på socialbidrag som en infödd. Så redan nu har vi problem. Det betyder att vi måste ha en reglerad invandring.
– Vi är ett rikt land med en välfärdsstat och vi är nio miljoner invånare i en värld där tre, fyra miljarder människor skulle betraktas som urfattiga. Det är klart ett sånt land inte kan ha fri invandring.
Klarar vi dagens nivåer?
– Det är en öppen fråga. Jag vet inte om vi gör det faktiskt. Det är en fråga om storlek och hastighet och eventuella ändringar av vårt mottagningsförhållande. Vi kan naturligtvis bli bättre på svenskundervisning och så vidare. Men det är marginellt i förhållande till storleken på problemet.
Du har myntat idén om insider-/outsidersamhället, där de som är inne i systemen, som har jobb och bostad, agerar på ett sätt som missgynnar outsiders. Ska segregationen förstås ur ett insider-/outsiderperspektiv?
– Ja, det är klart, vi är ett insider-/outsidersamhälle. Både på arbetsmarknaden och på bostadsmarknaden.
Vad kan man göra åt det?
– På arbetsmarknaden tror jag att lösningen ligger i att man inrättar lärlingssystem, för inom ett sådant kan även fackliga organisationer acceptera lägre ingångslöner. Sänka löner med lärlingssystem.
Och uppluckrad arbetsrätt?
– Ja, troligen det också.
– Det här med fri invandring, de som pläderar för det, de gör ett antagande om att lönenivån ska sänkas tillräckligt mycket för att människor ska få jobb. Men det ligger inte särskilt väl i linje med svenskt samhälle. Man kan inte göra om ett land hur som helst, det har sina normer och sina mål.
– Välfärdsstaten klarar inte vilken belastning som helst. Ska man då säga att man ska offra lönenivån för lågutbildade svenskar? Ska man göra på det viset att välfärdsstaten ska finansieras med dramatiskt höjda skattenivåer? Det tycks inte de som är anhängare av fri invandring bekymra sig över. Men det gör jag."

söndag, juli 07, 2013

Kan ett alliansfritt land analysera sina militära samarbeten?

Almedalen är nästan över för denna gång, och betyder mycket för den politiska debatten på olika områden. Inte minst på försvarsområdet. Folk- och försvar i Sälen i januari har en särställning i svensk försvarsdebatt, men Almedalen närmar sig, med flera arenor och många seminarier och debatter.

Jag har medverkat vid några, och bl a blivit rejält sågad av en i publiken, den anonyme försvarsbloggaren "Skipper". Jag håller ju inte med honom, men får tåla att han tycker så.

Ja och Nej-frågor är svåra och frågan som Skipper syftar på var om Sverige ensidigt bland vapenexporterande länder ska införa ett demokratikriterium vid vapenexport. Detta utreds just nu, och Centerpartiet liksom andra vill pröva detta ordentligt i syfte att tydliggöra nuvarande regler och söka få en skärpning. Hur det ska utformas är dock komplicerat. Därtill kan ett ensidigt svenskt ställningstagande få betydande konsekvenser för vår försvarsindustri, och t ex försvåra svensk medverkan i internationella vapenprojekt. Och försvarsindustrin är alltjämt betydelsefull för vår säkerhet. Så var utredningen kommer att landa vet vi inte än.

Skipper diskuterar i ett färskt inlägg Centerpartiet och vår försvarspolitik. Jag håller inte med om allt men har respekt för Skippers ansats att söka redovisa vår politik allt ifrån den viktiga roll som faktiskt försvarsfrågan spelade vid alliansens tillblivelse till idag. Jag tycker att Skippers inlägg är ett bra exempel på dialog mellan försvarsbloggare och politiker och skriver därför detta blogginlägg för att kommentera försvarsfrågan vid alliansens bildande, Centerpartiets försvarspolitik, försvarsbudgeten och Sveriges militära samarbete med Norden, EU och med Nato.

Allansen och Försvaret

Försvaret är ett mycket viktigt politikområde, där Centerpartiet alltid strävat efter en bred politisk samsyn. Under huvuddelen av Göran Perssons regeringstid samarbetade Centerpartiet med socialdemokraterna om försvaret, med stöd även från andra partier. Moderaterna var då ett tydligt oppositionsparti som krävde mer pengar till försvaret (vill minnas att det handlade om 1-2 miljarder ungefär) och ibland lämnade försvarsberedningen i protest.

Inför 2004 års viktiga försvarsbeslut, där det bl a ingick nedläggning av många garnisoner och övergång skedde från invasions- till insatsförsvar, ville Centerpartiet få en bred uppslutning där både socialdemokraterna och moderaterna ingick. Samtidigt började förberedelserna för alliansens bildande, och de 4 allianspartierna kunde enas om en gemensam linje, där moderaterna prutade ner sina tidigare budgetkrav kraftigt. Socialdemokraterna samarbetade då med främst Miljöpartiet med stöd även av Vänsterpartiet och dessa enades om en nivå på 0,4 miljarder lägre än alliansen, på sikt var klyftan dock uppåt 2 miljarder.
Detta gjorde att enighet inte kunde nås, alliansen fann varandra i försvarspolitiken och likaså fann de rödgröna varandra. Detta var närapå en förutsättning för alliansens bildande.

I frågan om vilka nedläggningar som skulle ske var faktiskt hela riksdagen inklusive moderaterna mycket enad. Vänsterpartiet krävde dock att jägarverksamheten i Arvidsjaur skulle vara kvar och fick igenom det i dramatiska förhandlingar inför öppen ridå i riksdagen.

Moderaterna kritiserar ibland försvarspolitiken före 2006 med udden riktad mot socialdemokraterna. Den träffar då också Centerpartiet, och i betydande grad även dem själva, vilket man kanske inte tänker på..

Centerpartiets försvarspolitik

Centerpartiet vill ha ett tillräckligt starkt försvar som kan försvara hela vårt land, givetvis. Skipper citerar en del från vår hemsida, vi lägger vid våra stämmor fram våra positioner och vi står bakom alliansregeringens försvarspolitik som resulterat i bla 7 budgetpropositioner och i 2009 års inriktningsbeslut för försvaret med bl a övergången till en personalförsörjning på frivillighetens grund i fredstid. Centerpartiet anser det viktigt att vårt svenska försvar även kan bidra i internationella fredsinsatser, och vi lägger stor vikt vid den viktiga roll som hemvärnet spelar i olika avseenden.

Jag har som försvarspolitisk talesperson skrivit mycket om detta, bl a på denna blogg under etiketterna försvar och försvarsdebatt m fl.

Sveriges försvarsbudget

De 4 allianspartierna står alltså gemensamt bakom de 7 senaste budgetpropositionerna, inklusive avsnittet om försvaret, med en försvarsbudget på ca 42 miljarder kronor. Folkpartiet har regelbundet i samband med Folk och försvar gjort utspel om ökad försvarsbudget på några miljarder, men enligt hörsägen inifrån regeringen har detta  inte förmärkts eller drivits i budgetförhandlingarna.

Jag skrev på SvD Brännpunkt i januari 2013 om bla detta, där jag som vanligt jämförde med utvecklingen i de nordiska länderna och att Sverige relativt sett har halkat efter. Annie Lööf har också i SvT Agenda givit uttryck för att Sveriges försvarsbudget kan behöva öka, men markerat att Centerpartiet tar ställning till detta först sedan försvarsberedningen gjort sin omvärldsanalys.

Fredrick Reinfeldt har under våren uttalat sig ungefär som Annie Lööf, och öppnat för en ökning för försvaret i budgeten för 2014.

Håkan Juholts korta partiledartid satte faktiskt ett stort avtryck i socialdemokraternas försvarsbudget som i ett slag höjdes med ca 2 miljarder upp till alliansens nivå! V och MP ligger kvar några miljarder lägre.

Sverigedemokraterna har ingen statsbudget som håller, men använder sina påstådda teoretiska migrationsberäkningskostnadsreduceringar till att vilja öka försvarsbudgeten med 5-10 miljarder på sikt.

Inför och i årets Almedal har KD plötsligt börjat profilera sig och ställt mycket stora höjningar av försvarsbudgeten i sikte genom att fördubbla arme och marin, placera en bataljon på Gotland och behålla 100 JAS Gripen mm.mm. Officersbloggaren Wiseman har i en analys bedömt att detta skulle kräva en höjning av försvarsbudgeten med 20-30 miljarder kronor, dvs med 50-70 %.

I ett slag har man därmed placerat sig hästlängder före SD och FP. SD har snabbt insett faran och pratar nu också om en försvarsbudget på 70 miljarder. Det gör överraskande nog också Liberala ungdomsförbundets ordförande som på sikt vill se att Sverige satsar 2 procent av BNP på försvaret, dvs över 70 miljarder kronor.

Socialdemokraten Peter Hultqvist, ordförande i försvarsutskottet, lyfter ständigt fram Rysslands upprustning, vilket borde indikera att även socialdemokraterna kan komma att vilja öka försvarsbudgeten utöver de 2 miljarder man redan lade till 2011.

Mot denna nya verklighet står MP och V som vill minska försvarsbudgeten med uppåt 2 miljarder. V har dock börjat svaja lite i något färskt uttalande från Torbjörn Björlund.

Var kommer detta att sluta? Jag står fast vid min bedömning från tidigare, bl a i SvD-artikeln ovan. Det blir höjning av försvarsbudgeten. Jag ser dock inga förutsättningar för att den ska bli på de närmast populistiska nivåer som KD, som nu har ledartröjan, öppnar för.

Sverige och Nato

Sveriges säkerhet beror naturligtvis i hög grad av vårt försvar, men också av att vi bygger säkerhet tillsammans med andra goda demokratier i Norden, i EU och med Nato.

Centerpartiet står fullt ut bakom Sveriges militära alliansfrihet, som gällt sedan mycket länge. Vi menar dock att det skett oerhört stora omvärldsförändringar de senaste decennierna som motiverar en förutsättningslös analys av Sveriges militära samarbeten i Norden, med EU och med Nato. Centerpartiet har drivit detta i flera år, försvarsberedningen 2008 ställde sig bakom detta (frånsett V) och gjorde det glädjande nog återigen i rapporten för en månad sedan, nu enhälligt!

Däremot inlägger S ofta (dock inte i senaste rapporten) veto mot att någon analys görs, och även M är märkvärdigt passiva i frågan. Jag kritiserade detta vid folk och försvar i januari, och har understrukit vikten av analys vid publiceringen av försvarsberedningens rapport nyligen.

Skipper verkar mena att det är oförenligt att stå fast vid nuvarande militära alliansfrihet och samtidigt driva på för att en förutsättningslös analys, som Finland gjort flera gånger, genomförs. Jag håller inte alls med.

Socialdemokraterna kan nog tänka sig att analysera Sveriges militära allianser, bara man är säker på att slutsatsen blir fortsatt militär alliansfrihet, och moderaterna har säkert samma öppenhet om man vet att resultatet blir en rekommendation om svenskt Natomedlemskap.

Centerpartiets ingång är att en omvärldsanalys värd namnet, som t ex försvarsberedningen just har presenterat, ska beskriva verkligheten som den är, förutsättningslöst. Gör man inte det begränsas värdet mycket kraftigt.

Den analys av Sveriges militära samarbeten, inklusive det med Nato, som Centerpartiet vill se, utgår naturligtvis från gällande verklighet, Sverige är militärt alliansfritt. Sedan bör Sveriges olika militära samarbeten, som betyder så oerhört mycket för vår säkerhet, noga gås igenom. Hur har de utvecklats, hur fungerar de idag och i vilken riktning bör de utvecklas framöver. Har t ex samarbetet med Nato blivit för närgånget och bör minska, eller är vi redan så nära Nato att ett medlemskap bör övervägas.

Jag har inte hela bilden av var en sådan här analys kommer att landa, men jag anser det oerhört viktigt att den faktiskt görs!

När analysen gjorts har vi förhoppningsvis ett gediget underlag i denna fråga som då kan föras ut till en bred folklig debatt. Jag vet naturligtvis inte heller var denna debatt kommer att landa, men jag tycker det är mycket viktigt att den förs, och att den kan föras utifrån en gedigen verklighetsanalys!

Idag tar Sverige ständigt allt närmare steg i ökat samarbete med Nato, utan någon större debatt. Både de som förespråkar fortsatt ständig alliansfrihet, eller de som vill se ett svenskt Natomedlemskap, borde bejaka att det verkligen är dags att Sveriges militära samarbeten analyseras.

Därför, Skipper, anser jag det vara logiskt och riktigt att som Centerpartiet stå bakom Sveriges militära alliansfrihet samtidigt som vi menar att frågan om Sveriges militära samarbeten nu bör analyseras och diskuteras.

  

onsdag, juli 03, 2013

Ansvarslöst om jordbruket, MP och SNF!

Naturligtvis ska Sveriges och världens jordbruk bli allmer resurseffektivt genom god växtnäringsbalans och försiktig användning av kemiska medel och genteknik.

Men att som MP, SNF och delvis faktiskt socialdemokraterna, vilja storsatsa på ekologiskt jordbruk och därmed säga blankt nej till mineralgödsel mm är ansvarslöst.

En storskalig övergång till ett jordbruk i Sverige och världen utan modern teknik i dessa avseenden skulle snabbt öka matbristen och ge en matprisexplosion.

Redan svälter 800 miljoner människor i världen och enligt FAO måste matproduktionen i världen öka med 70 % till 2050 genom högra skördar. Att då i stor skala minska skördarna med 30-50 procent genom övergång till ekologiskt jordbruk är enligt min mening en ansvarslös politik.

Eko är en viktig nisch men världen kan inte under överskådlig tid mättas med mat med ett jordbruk som säger blankt nej till växtnäringstillförsel med mineralgödsel.

Här några länkar där jag utvecklar min argumentation, här och här (OBS, ironi!) och här och här!

Jag utvecklar detta gärna vidare i dialog eller debatt med varje hugad! tel 0703-228199!

Centerpartiet är det moderna miljöpartiet och måsta ta matchen med partiet med den beteckningen som ofta står för extremt radikala positioner vilket skulle - som i jordbrukets fall - få förödande konsekvenser, genom matsbrist och prisexplosion samt tyvärr också för Sveriges del genom ökad import och växande nedläggning av jordbruk och livsmedelsindustri.