torsdag, maj 28, 2015

Centerpartiet - Ta intiativ till en parlamentarisk Migrationsberedning!
Lena Ek har varit en av mina politiska föredömen, kunnig, engagerad, drivande, resultatinriktad. Vi har alltid samarbetat bra och respekterat varandra, låt vara skiljaktligheter senare år i ett sakområde, migrationen. Men så kan det vara i politiken och i ett demokratiskt och liberalt parti. Man argumenterar olika i sakfrågor men respekterar varandra ändå.

Lena går till väldigt viktiga nya utmaningar som ordförande i skogskooperationens flaggskepp Södra Skogsägarna, en uppgift hon är som klippt och skuren till. Jag delar hennes uppfattning att en så tung ordförandepost svårligen går att kombinera med ett heltidsengagemang i Sveriges riksdag.

Centerpartiets Vice Ordförande Anders W Jonsson säger vänliga ord om mig i ATL, och det tackar jag för. Lite förvånande att han inte verkar ha koll på vem som fick näst mest kryss i Östergötland, därför klipper jag in resultatet här;

C Personröster Centerpartiet 4507 25,84%
C Lena Ek 1560 8,94%
C Staffan Danielsson 1212 6,95%
C Muharrem Demirok 338 1,94%
C Karin Jonsson 331 1,90%I juli 2014 gjorde jag ett blogginlägg "VarudeklarationStaffan Danielsson, för kryssbenägna".

Det gäller även nu från den 1 augusti när jag efterträder Lena Ek i riksdagen. En levande landsbygd och livskraftiga lantbruk är en hjärtefråga för mig , liksom en hel del annat.

 Några har sagt till mig att nu i riksdagen så lägger du ner att driva migrations- och asylfrågorna, eftersom alla riksdagsledamöter i riksdagen ska tycka som partistämmobesluten rakt av eller i varje fall håller tyst om man tycker lite annorlunda...

 Jag har en vidare inställning till demokrati och liberalism. Visst känner jag en stark lojalitet till Centerpartiets riksdagsgrupp och att den bör hålla ihop i voteringarna. Framförallt i opposition bör det ändå kunna hända att gruppen inte alltid röstar 100-procentigt lika. Och i enskilda sakfrågor är det faktiskt ett demokratiskt hälsotecken att det kan föras en levande diskussion när man inte är helt ense.

 Jag är övertygad centerpartist, tycker att partiet kom rätt i idéprogrammet till slut och nu ligger rätt i nästan alla frågor med en lysande partiledare som gjort ett fantastiskt år och åtnjuter allt större respekt i breda folklager! På ett sakområde, migrationen, tycker jag att Centerpartiet ligger alldeles för nära det på detta område rätt extremt liberala Miljöpartiet (relativt alla övriga EU-länder). Jag anser att Centerpartiet borde utöver sina goda 22 punkter för bättre integration också inse att Sverige ligger lite för långt före övriga EU-länder i sina asylregelverk och därför anpassa några av dem i EU-riktning. Min motion om detta till distriktsstämman i Mjölby den 11 april 2015 stöddes av 2/3 av stämman. Borde min och östgötadistriktets röst i denna fråga tystna som om Centerpartiet var ett parti med en röd partipiska vinande där alla tycker som partistämmobesluten och inte vill ändra något av dem? Nej, öppnare än så bör ett liberalt parti vara och jag menar att det är en enorm styrka att olika röster kan höras som bryter åsikter i aktuella sakfrågor.

 Jag känner en stark oro för att den starkt ökande asylinvandringen lan leda till sådana utmaningar att Sverige riskerar att gå in i väggen och fortsatt klara integration, boende och få i arbete lika dåligt som idag med växande utanförskap och arbetslöshet. Jag tycker faktiskt inte att det är realistiskt att lilla Sverige med 2 % av EUs befolkning, med de växande flyktingströmmarna, uthålligt kan klara att ta emot över var femte asylsökande till EU och nästan varannan ensamkommande under uppgivna 18 år.

 Centerpartiet har alltid haft visioner och mål att sträva mot, men vi har också alltid varit ett verklighetsnära parti som tar stort ekonomiskt  ansvar för Sverige och inte lovar mer än vi kan uppfylla.

 Just nu lovar, menar jag, 7 partier mer än vad Sverige uthålligt kan klara av i asylpolitiken. Detta riskerar att sluta illa om statsbudgeten försvagas, bostäderna inte räcker till, integrationen fungerar dåligt och alldeles för få kommer i arbete. Varken Sverige eller de asylsökande gagnas av om Sverige går in i väggen, om opinionen svänger och politiken plötsligt skulle bli extremt restriktiv.

 Alla vet  vilket  värde som Centerpartiet och dess partiledare sätter på visionen om friare rörlighet och allt öppnare gränser. Men vår verklighetsförankring ("köksbordsdemokrati") och ekonomiska realism att rätta mun efter matsäcken är också väl kända signum för oss.

 Utifrån den grundinställningen föreslår jag att Centerpartiet och vår starka partiledare Annie Lööf skyndsamt tar initiativ till att en Migrationsberedning snarast tillsätts, med försvarsberedningen som förebild. Den ska med hjälp av ledande expertis analysera dagens situation, de problem och utmaningar som finns och de framtidscenarier som kan tänkas inträffa. Relevant och saklig statistik ska presenteras vad gäller nyckeltal, samhällsintäkter och -kostnader osv. 

Beredningen ska i så bred samsyn som möjligt ta fram radikala och djärva grepp för bättre bostadsbyggande, integration och för att få många fler i arbete, i första hand genom en bättre fungerande arbetsmarknad och ett näringsliv där små- och stora företag expanderar men även genom infrastruktursatsningar och genom "enklare samhällsnyttiga beredskapsjobb" av olika slag. Migrationsberedningen ska också analysera hur långt före övriga EU-länder som Sverige kan ligga i sina asylregelverk och föreslå eventuella förändringar. Volymtak behöver inte diskuteras, däremot är det rimligt att överväga mål för hur stor andel av alla asylsökande till EU som Sverige uthålligt kan klara av att ta emot och integrera och som sannolikt bör ligga väsentligt lägre än dagens extremt höga 20 respektive 50 %.

Ett sådant kraftfullt Centerinitiativ skulle visa på stort statsmannaskap. Jag är övertygad om att det svenska folket, och de allra flesta partier, skulle välkomna det!

onsdag, maj 27, 2015

Värna allemansrätten, och dess skyldigheter!

Nyhet från Jordbruksaktuellt 2015-05-27

DEBATT – Allemansrätten inkluderar inte "vildcamping"

Sveriges regler för att kunna beivra "vildcampingar" från till exempel asfaltläggare och bärplockare på ängar, tomter och längs skogsvägar måste skärpas och bli mycket effektivare.
Staffan Danielsson (C) kräver ett svar från riksdag och regering om vilka krav man konkret driver för att skärpa lagarna kring vildcampingar. Foto: Riksdagen
Ska allemansrätten fortsatt kunna värnas som en unik rättighet i Europa måste också dess skyldigheter upprätthållas, exempelvis att camping på annans mark får ske någon natt utan nedskräpning, inte längre.
 
Det är uppenbart orimligt att den markägare som upptäcker att flera tiotals människor har ockuperat hens mark och skräpar ner, inte omedelbart kan vända sig till polisen och begära avhysning. Nej, hen måste själv försöka få fram vildcamparnas personnummer och sedan vända sig till kronofogden som gör en utredning för 600 kr per person, först därefter har polisen rätt att verkställa avhysning.

Detta kan ta veckor eller mer, och ibland kanske vildcamparna vägrar att lämna sina personnummer. Det är också orimligt att en markägare ska åläggas ansvaret "att göra polisarbete" genom att utreda vilka det är som gör intrång på marken.

Det är skandal, tycker jag, att alliansen under sin tid vid makten inte ändrade lagen så att en drabbad markägare omedelbart kan gå till polisen och begära avhysning oavsett vilket personnummer eller ej som de som bryter mot allemansrätten har.

Om inte allemansrättens skyldigheter upprätthålls av staten riskerar dess fina rättigheter att ställas under debatt.

Jag kräver här ett svar från De som känner sig manade i riksdag och regering om vilka krav man konkret driver för att skärpa lagarna kring vildcampingar.
Staffan Danielsson

Här länk till andra blogginlägg.

måndag, maj 25, 2015

Väldigt mycket talar för Nato!

Som talesperson för Centerpartiet i försvarsfrågor under 8 år argumenterade jag, och partiet, starkt för att Sveriges militära samarbeten, inklusive Nato, måste analyseras på djupet.

Det var en framgång att förre moskvaambassadören Tomas Bertelman till slut fick i uppdrag att göra en rapport, som blev mycket bra.

Jag skriver nu mitt politiska testamente i den frågan på SvD Brännpunkt, väldigt mycket talar för Nato!

En invändning brukar vara att Natos §5 inte bara skyddar oss, den innebär skyldighet att ställa upp också. Jovisst, och det gör EUs dubbla solidaritetsparagrafer också! I båda fallen avgör Sverige hur och med vad man vill bidra, i Natofallet skulle vi därtill kunna inlägga veto mot en fredsinsats om vi motsätter oss den. 

tisdag, maj 05, 2015

Skräckpropaganda från COOP mot bra mat från Sveriges Bönder

Skräckpropaganda av Coop mot bra mat från Sveriges Bönder. Köp organiskt/ekologiskt från hela världen är budskapet. Det kommer att påskynda nedläggningen av svenskt jordbruk, befarar jag. Ska det vara så svårt att marknadsföra organiskt/ekologiskt utan att svärta ner 94 % av Sveriges bönder?

COOP ger uppenbarligen inte mycket för den vanliga svenska maten, som de säljer mångdubbelt mer av än av den organisk-ekologiska från hela världen, inklusive Sverige. COOP påstår att annan mat ger bekämpningsmedel i kroppen och att barn och vuxna rimligen därför inte bör köpa den. Trots att Sverige har stränga regler och att Livsmedelsverket övervakar dem noga. Lika väl som COOP uppenbarligen helst vill bojkotta vanlig svensk mat, och tala illa om den, så borde de som gillar all närodlad mat från Sverige gynna andra livsmedelskedjor än COOP. Upp till bevis, ICA och Hemköp och Willys och Citygross och Lidl och Netto, hylla all närodlad mat från Sverige så handlar vi hos er istället!

Jag har skrivit många blogginlägg kring denna viktiga fråga, att hylla och ha respekt för både det vanliga miljövänliga svenska jordbruket och det organiskt/ekologiska jordbruket i Sverige.

Här är ett.

Här är ett annat.

Här är ett tredje.

Här är ett fjärde.

Här är ett femte.

Här är ett sjätte.

 

lördag, maj 02, 2015

Mjölkkor ska ha det bra, ej beteskrav för frigående!

Svensk mjölkproduktion är mycket illa ute, produktionen sjunker och priserna är idag orimligt låga, många 100-tals bönder hotas av betalningsinställelse och konkurs/utförsäljning.

Den svenska djurskyddslagen är strängast i världen. Den kan behöva förenklas och ändra på några punkter, så att konkurrenskraften förbättras och importmjölk och -ost kan trängas tillbaka.

Astrid Lindgren-lagen från 1988 stadgar att alla mjölkkor ska ut på bete. Då stod korna huvuddelen av året uppbunda i trånga lagårdar. För dem var det naturligtvis en befrielse att få komma ut på bete under sommarhalvåret.
Djurskyddslagen kräver därför än idag att alla kor ska ut på bete minst sex timmar per dag under minst några månader.
För de cirka 30-40 procent av korna som fortfarande står uppbundna är denna regel självklar och riktig.
Men är den det för de allt flera kor som året om rör sig fritt i modern lösdrift med tillgång till foder, mjölkning och ligg- och rastplatser under hela året?
Enligt mig och alltfler mjölkbönder; nej! Om korna har det bra under 9-10 månader under året i sina lösdriftslagårdar, så torde de ha det även under de återstående 2-3 månaderna.
Djurskyddslagen ska se till att korna har det bra, men inte ålägga extra välfärd som därtill inte självklart är alls nödvändig.

Jag skriver idag på SVT Opinion om detta.  Och jag har skrivit om det många gånger förr.