onsdag, juni 22, 2016

Pensionskrisen - Bra av Seniorerna!

Jag ska fokusera på pensionsfrågor, som jag drivit sedan länge.

Det finns mycket att fundera över kring pensionerna, basen är nog bra men det finns också allvarliga brister.

Seniorernas ordförande Christina Rogestam pekar tydligt på dessa i denna utmärkta artikel.

Pensionernas värde förefaller minska, och det är oacceptabelt att pensionen för de som arbetat ett helt liv kan ge obetydligt mindre i netto än för en fattigpensionär med fullt bostadstillägg.
Fokus har länge med all rätt varit på fattigpensionärerna och garantipension och bostadstillägg har höjts, men nu är det nog vid vägs ände.

Det måste rimligen löna sig att arbeta och de som gjort det måste erhålla en klart högre pension netto än de som inte har gjort det.

Belöningen för den som ärvt någon sommarstuga eller arbetat ihop till en sådan eller något annat är också att man bostadstillägget minskas tills att man belånat stugan så att värdet gått ner tillräckligt. Jag tror att värdet på det kapital man får ha innan bostadstillägget begränsas borde höjas rejält.

Som det är nu får den med garantipension fullt bostadstillägg hela tiden, medan den som sparat ihop en del pengar får lågt eller inget till sparkapitalet smultit ihop tillräckligt. Är detta verkligen rimligt? Systemen ska väl uppmuntra att man försöker spara?

De nyanlända som inte arbetat får grundpension, äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg och ett netto nära garantipensionärernas. Detta ligger nog rätt men innebär ju ett betydande åtagande för pensionssystemet under lång tid.

Det finns mer att rätta till. Eller borde inte det jag pekat på rättas till? Vad tycker du?