fredag, oktober 09, 2015

Hur kommer dagens "Luciabeslut" att se ut?

Jag är djupt bekymrad över flyktingsituationen i närområdet samt inom EU och i Sverige. Världssamfundet FN är lamslaget och har "inget" gjort för att stoppa inbördeskriget i Syrien och Irak, trots Assadregimens helikopterbombningar över bostadsområden med hemska oljefatsbomber och trots IS fasansfulla terrorregim.

FN har t o m svårt att upprätta flyktingläger och förse flyktingar där eller på flykt i området med mat, och än mer övriga nödvändigheter. Ett katastrofalt misslyckande.

Jag har en tid varnat för att Sverige riskerar att "gå in i väggen" om vi uthålligt fortsätter att ta emot 20 % och mer av alla de som flyr till EU. Vi närmar oss nu, slår olika röster larm om, risken för en "systemkollaps". Våra mottagningsresurser är utnyttjade till bristningsgränsen och fler flyktingar än någonsin kommer varje dag till vårt land.

Min bedömning av läget är att det är så allvarligt att det sannolikt kommer ett nytt "luciabeslut" när som helst om regeringen är handlingskraftig och kan ta ansvar för Sverige i nuvarande krisläge. Om inte regeringen kan enas, t ex om MP vägrar vara med, kan en regeringskris inträffa. Min prognos är dock att MP även på detta område kommer att dagtinga med sina vallöften och sina hjärtefrågor, vi får se. Gör de inte det "riskerar" vi att ha både flykting- och regeringskris.

Vad kommer då ett "luciabeslut" modell 2015 att innehålla? (Det som s-regeringen Carlsson tog på 1990-talet innebar ju att gränserna i stor utsträckning stängdes för många på flykt).

Jag kan gissa att Sverige temporärt anpassar sina asylregler till de som gäller i övriga EU-länder vad gäller t ex PUT och anhöriginvandring. Jag gissar också att någon finansieringslösning presenteras på de skenande kostnaderna (inrikesminister Ygeman sa nyligen att de ökar extremt snabbt), t ex en upplåning på många tiotals miljarder eller att någon öronmärkt ny skatt införs kombinerat med prognoser för många kommunala skattehöjningar. Jag gissar också att det handlar om beredskapsliknande beslut om extraordinära insatser och befogenheter, kanske också ökade yttre och inre "gränskontroller".

Varför då anpassa asylregler? Min uppfattning är alltså att Sverige uthålligt i nuvarande läge inte klarar att ta emot så höga andelar av de som söker asyl i något EU-land. Orsaken till att så många väljer att ta sig till Sverige är starka s k "pullfaktorer" som att vi är ett rikt land med goda sociala trygghetssystem samt att många redan har släkt och vänner här. Ovanpå det har vi valt att ha betydligt mer generösa asylregler. Min bedömning är att Sverige åtminstone temporärt måste anpassa dem i EU-riktning.

Har jag då några belägg för att situationen är så allvarlig som jag beskriver? Eller är jag helt ute och cyklar? Ge gärna era synpunkter på detta.

Här några länkar som jag bl a bygger min analys på. Expressen menar på ledarplats att "välfärden är hotad". SKL (sv. kommuner oich landsting) varnar för stora kommunala skatteökningar. Den ofta insiktsfulle Widar Andersson (S) i Folkbladet kritiserar regeringens "handlingsförlamning". Ulf Kristersson (M) varnar för att de ökande kostnaderna hotar välfärden, och M kräver idag att gränskontroller genomförs. Mats Knutson i SVT lyfter fram situationens allvar. Ekonomen Tino Sanandaji lyfter fram statiska fakta och drar ut konsekvenserna i pilens riktning vilket får Aftonbladet att gå i taket. S-bloggaren Johan Westerholm är frispråkig och oppositionell och lika oroad. Statsvetaren Peter Santesson, opinionschef på Demoskop, är också oroad över allvaret i situationen. Författaren mm Lars Wilderäng driver en av de största bloggarna inom politik och han är också drastisk i sin analys.
 PM Nilsson i Dagens Industri vill se en ny migrationspolitik.

Jag har skrivit många blogginlägg tidigare i dessa frågor, t ex här och här och här.