onsdag, maj 13, 2009

Nya FRA-signaler (...) från miljöpartiet...

Jag har tidigare uppfattat miljöpartiet som negativ till signalspaning, möjligen helt emot i kabel.

I en rätt intressant debatt i riksdagen den 7 maj, när senareläggningen till 1 december (från 1 oktober) av signalspaningen i kabel diskuterades, öppnade miljöpartiets Peter Rådberg ändå för en sådan spaning, vilket jag uppfattar som nya signaler.

Några citat: "Vi är väldigt tydliga med att vi vill ha signalspaning."

"Nya hot, som senare års terrordåd,spridning av massförstörelsevapen och IT-utvecklingen, har gjort samhället mer sårbart, och tidig information är viktig för att förebygga och förhindra sådana hot mot vårt land."

"Men, återigen, hade vi fått en parlamentarisk utredning skulle det ha kunnat bli ett brett stöd i riksdagen för förslaget."


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Bra FRA-debatt, Hanna!

Hej igen, Hanna.

1. Att hänvisa till Jantelagen tar jag gärna tillbaka.

2. Jag tycker att du sammanfattar läget korrekt i ditt blogginlägg
på din bloggadress - upptäckte jag nu - miss besserwisser...

3. Du skriver: "Du förstår, det här är en rätt svart-vit fråga. Antingen bereder sig staten tillgång till hela svenska folkets kommunikation, eller så gör man det inte. Centerpartiet har misslyckats med att förhindra massövervakningen, och det förtjänar man bannemej inte beröm för, hur många punkter man än lyckats klämma in i efterhand."

Jag - kanske mr besserwisser - förstår ju din poäng, men du sätter ribban väldigt högt om du menar att signalspaning inte alls ska få ske i kabel över landsgränsen när någon konspirerar med utlandet i frågor som gäller landets säkerhet. Möjligen miljöpartiet är berett att ta ansvar för att Sverige till skillnad från andra länder avhänder sig denna underrättelseinhämtning för att skydda sig mot allvarliga yttre hot. Skulle det värsta hända genom t ex någon överraskande aktion mot Sverige - militär eller av ren terrorkaraktär - med många dödsoffer, och som skulle ha kunnat förhindrats genom förebyggande signalspaning, är som du vet inte jag beredd att ta det ansvaret.

4. Jag sitter ju i den nuvarande signalspaningsnämnden - som sent i höst ersätts av en försvarsunderrättelsedomstol - och ska och får ju inte säga så mycket om det. Men så här brukar jag formulera mig: "Det har sagts i signalspaningsdebatten att nästan all signalspaning - långt över 95 procent - handlar om internationell teletrafik. Det är i en mycket liten grad som det i vissa lägen kan handla om en kommunikation där ena parten finns i Sverige. Jag gör inte någon annan bedömning".

5. Det är i den bedömningen som jag lever i tron att de flesta centerpartister och svenskar instämmer i. Jag har all respekt för Din och alla engagerade kritikers uppfattning, och jag ser fram mot att få fortsätta att med öppet sinne diskutera denna mycket viktiga principfråga där din självklara plattform ju är: "man måste vara beredd att faktiskt slåss för att försvara sina rättigheter, så Staffan med flera bör göra sig beredda på att få utstå fortsatt politiskt motstånd i frågan."

6. Och avslutningsvis, min poäng är ju att jag är övertygad om att det är bra för både sakfrågan i sig och för oss som vill fortsätta att föra diskussionen i den att den här debatten fortsätter att föras i centerpartiet, som har en bred poltisk plattform för att påverka Sveriges samhällsutveckling. Jag kan förstå och respektera analysen att man vill driva frågan utanför de etablerade partierna, men då avhänder man sig också en viktig möjlighet att påverka inifrån ett regerande parti som faktiskt är lyhört och på rätt väg i integritetsfrågorna, även om verkligheten ibland sätter gränser och gör att det kan ta tid.

7. Jag är som du nog vet en varm EU-vän, och tror att det är svårt att överskatta betydelsen av det som EU-samarbetet faktiskt åstadkommit i form av ett fredligt och välmående Europa med demokratier och fri handel osv. Jag är övertygad om vikten av att detta samarbete utvecklas vidare med allt fler länder som nya medlemmar, däribland Turkiet. Därför är Lissabonfördraget viktigt, ett redskap för att kunna bli fler länder och få samarbetet med fler länder att kunna fungera.
Jag trodde att Piratpartiet koncentrerade sig på integritetsfrågorna ,men blev starkt negativt överraskad när jag förstod att man också vill lägga sin energi på att i sista sekunden stoppa det nya fördraget.

8. Det finns bara ofullkomliga politiska partier och vill man påverka samhällsutvecklingen den vägen - som verkligen många fler borde göra, hoppas jag - får man gilla läget och välja det "minst dåliga" eller "bästa" partiet. Efter att ha löst många viktiga samhällsfrågor vid köksbordet med kamraterna i mina yngra dagar, så tog jag småningom steget att ansluta mig till det parti jag då och fortfarande tyckte var bäst. I många mindre frågor, och även några större, har jag ännu ej lyckats att få partiet med mig på den objektivt bästa uppfattningen (dvs min egen!). I andra frågor har det gått bättre.

Skulle åsiktskillnaden blir för stor finns självfallet en gräns där jag får ompröva mitt medlemskap, och hitta ett bättre alternativ. Jag förstår att det är där några av er FRA-kritiker som är engagerade i centerpartiet balanserar idag.

Jag hoppas verkligen att Ni kollar ordentligt om gräset verkligen är grönare på andra sidan staketet. Centerpartiet genomgår en oerhört spännande utveckling och är på väg att bli en samhällskraft som verkligen visar vägen framåt vad gäller t ex näringslivet, arbetsmarknaden, klimat- och energifrågorna, öppenhets- och integritetsfrågorna och på många andra områden.

Vi har, för att knyta ihop säcken, accepterat att det tyvärr finns ett behov av signalspaning i former där vi har drivit igenom stränga tillstånds- och kontrollåtgärder. Vi har lyssnat och vi har rört oss, men där går gränsen, och den gränsen vill du Hanna och andra kritiker flytta. Låt oss fortsätta den viktiga diskussionen inför den viktiga kontrollstationen år 2011, då signalspaningen ska utvärderas, en kontrollstation som för övrigt centerpartiet föreslog och fick igenom.

Jag ser fram mot fortsatt politisk dialog och "politiskt motstånd", Hanna.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,