måndag, juni 04, 2012

Är "papperslösa" illegala? Rätt till sjukvård?

Ekots skicklige Tomas Ramberg pressade i lördagsintervjun den 2 juni migrationsminister Tobias Billström om regeringens överenskommelse med Miljöpartiet angående de "papperslösas" rätt till sjukvård. Även för mig var det en överraskning att överenskommelsen gäller endast för "vissa grupper".

Widar Andersson i socialdemokratiska Folkbladet talar ofta klarspråk, t ex i denna purfärska ledare angående dem utan några pass eller identitetshandlingar eller uppehållstillstånd men som ändå uppehåller sig i Sverige.

Han skriver t  ex att "papperslösa" är en omskrivning för sådana som illegalt uppehåller sig i Sverige.

Här är hans slutkläm: "Hanteringen av själva sakfrågan är dock närmast pinsam. Sverige har en generös invandrings- och flyktingpolitik. Ska politikens legitimitet upprätthållas så krävs emellertid att människor som inte har tillstånd att vara i Sverige förmås att lämna landet. Att införa lagar som ger alla tillståndslösa rätt till vård och skola innebär i praktiken att en helt ny invandringspolitik införs. Det är otillständigt att moderaterna låtsas som att de förhandlar om införandet av en sådan politik."

Tja, Miljöpartiet kräver uppenbarligen detta. KD gör det nog också, och Centerpartiet diskuterade detta mitt i natten på stämman 2009 med mycket knapp majoritet i en glesnande stämma åt MP/KD-hållet.

Och, det måste sägas, den segrande majoritetens beslut är tydligt:

"Rätten till hälso- och sjukvård är en grundläggande mänsklig rättighet. Sverige har förbundit sig att respektera de grundläggande mänskliga rättigheterna. Centerpartiet anser att papperslösa och gömda ska ha rätt till vård på motsvarande villkor som övriga befolkningen."

Det hävdas nu också att detta gäller enligt en FN-konvention, och bör alltså respekteras och följas av alla de länder som skrivit på denna konvention (eller är medlemmar i FN?).  Kan detta verkligen stämma, att FN beslutat att de som vistas illegalt i ett land har rätt till vård på motsvarande villkor som övriga befolkningen?

SvDs ledarskribent Sanna Rayman kommenterar frågan idag.

Hon skriver bl a : "Det vettiga i att låta personer som vistas illegalt i landet samtidigt ta del av medborgarnas gemensamma lösningar kan på goda grunder ifrågasättas. Medborgerliga rättigheter och skyldigheter är ett samhällsfundament och man bör akta sig för att uppifrån institutionalisera olika nivåer av medborgar/invånarskap. "

Jag har redan fått kritik för att jag inte som en självklarhet anser att alla som kommer till Sverige ska ha sjuk- och hälsovård på samma villkor som svenska medborgare. Men jag tycker att Widar och Sanna har poänger i sina resonemang.

Jag förstår hur diskussionen uppkommer. Människor som får ett avvisningsbeslut i sista instans efter överklagan väljer ibland att "gå under jorden". De får ofta hjälp att gömma sig av ideella krafter i och utanför kyrkor, som känner medkänsla med dem som inte vill utvisas.

Tillämpade Sverige fri invandring skulle detta inte behövas. Men nu finns det många tiotals miljoner flyktingar i världen och 900 miljoner hungriga, och utan ett regelverk för att få uppehållstillstånd och medborgarskap i Sverige så skulle inflyttningen sannolikt bli så stor att våra sociala trygghetssystem skulle riskera att kapsejsa.

Detta kanske inte bekymrar Miljöpartiet, men det bekymrar mig.

Har Sverige lagar och regler för invandring och flyktingmottagande är det viktigt att dessa respekteras och följs, så att människor behandlas lika. De som respekterar ett avvisningsbeslut och återvänder får ingen sjukvård i Sverige.

Är det så självklart att den som trotsar ett avvisningsbeslut och gömmer sig ska ha rätt till precis samma sjukvård på samma villkor som "alla andra".

Jag tycker nog inte det. Akut sjukvård måste alla få, men när det kommer till sjukvård över hela fältet är det rimligt med en avvägning. Hur den exakt ska se ut, det vet jag inte, men avgränsningar kan behöva göras.