onsdag, oktober 03, 2012

Ta tillvara landsbygdens potential!

Karin Jonsson, oppositionsråd för Centerpartiet i Norrköping och jag skriver i Norrköpings Tidningar om landsbygdens möjligheter, och hur Centerpartiet driver på för att förbättra förutsättningarna.

Miljöpartiets politik är ibland alldeles för extrem med t ex skattehöjningar som skulle driva industri och jordbruk ut ur landet, och därmer försämra miljön eftersom resultatet då skulle bli att Sverige fick importera allt mer från industrier och jordbruk i andra länder som har väsentligt högre miljöstörande utsläpp.

Vänsterpartiet använder ibland ordet landsbygd i sina material, men har väldigt lite att komma med, mest att förstatliga och kommunalisera och socialisera så mycket som möjligt, vilket därtill ger motsatt effekt.

Centerpartiet är alliansens gröna röst och det parti som driver på i miljö- och landsbygdsfrågorna, ibland med betydande motstånd från främst M och FP. Därför är det så viktigt med ett starkare Centerparti!

Igår tisdag 2 oktober debatterade jag och min riksdagskollega Annika Lillimets (MP) om ekologiskt, utländskt eller svenskt "konventionell" mat i Radio Östergötland.

Fast jag använder ju i princip inte ordet "konventionell", som är ett väldigt färglöst och negativt ord. Jag har respekt för ekojordbruket som ett bra miljöalternativ, låt vara med lite fyrkantiga regelverk. Men ett rätt likvärdigt bra miljöalternativ är faktiskt det moderna miljövänliga världsledande jordbruket i Sverige som verkar inom ramen för världens strängaste miljö- och djurskyddslagar, vårt kalla klimat och goda etik!