söndag, januari 28, 2007

Kommunikationerna Linköping-Västervik

En sen tisdagskväll i veckan diskuterade jag och s-riksdagsmannen Krister Örnfjäder - från Västervik - främst järnvägen mellan Linköping och Västervik - Tjustbanan - med infrastrukturminister Åsa Torstensson. Även europaväg E22 längs ostkusten diskuterades.

Järnvägen Linköping-Åtvidaberg-Västervik är viktig för hela Östgöta-Kalmarregionen, som blir större, och särskilt för Västervik som idag är sin egen arbetsmarknad. Järnvägen är skraltig och utan en större upprustning kan det gå som banverket egentligen föreslår, nedläggning.

Banverkets utredning om Tjustbanans framtid - på uppdrag av förra regeringen - kom fram till att det enda rimliga var en storsatsning på 3.600 milj.kr. till en modern snabbjärnväg som halverar dagens restid på 1 och en halv timme mellan städerna. Efter att ha kommit fram till detta säger banverket sedan att bara ca hälften är samhällsekonomiskt motiverat, och föreslår istället att man avbryter den upprustning på 250 mkr som är beslutad på delen Linköping-Åtvidaberg...!
´
Ska man gå vidare för att utveckla Tjustbanan vill banverket att regeringen tydligt signalerar att banan ska utvecklas, och att en konkret järnvägsutredning inleds.

Statsrådet Torstensson hänvisade till den samlade översyn som regeringen ska göra över landets vägar och järnvägar, men lät ändå tydligt förstå att 3,6 miljarder kr är väldigt mycket pengar. Jag instämmer, Ostlänkens utbyggnad mellan Linköping och Stockholm - med väldigt många fler resande - kostar uppåt 15 miljarder kr.

Min slutsats var och är att det viktiga är att regeringen kommer att signalera att Tjustbanan ska finnas kvar och utvecklas, sedan kommer man säkert långt även med en upprustning på t ex 1,5 eller 2/2.5 miljarder kr.
Även väg 35 mellan Överum och Linköping är också i skriande behov av förbättringar.

Och den här delen av landet står på tur för infrastrukturinvesteringar!

måndag, januari 22, 2007

Om EU och eldsjälen Håkan Larsson

Jag var fram till valet i två år kollega med Jämtlandscenterns riksdagsman Håkan Larsson. Jag har stor respekt för Håkan, som har djupa rötter i vårt parti och som arbetade hårt och skickligt för vår politik och för sitt hemlän under förra mandatperioden.
Nu är vårt valsystem så att finns det flera starka kandidater i en valkrets så avgör personkryssen vem som blir invald. Jämtland hade flera starka kandidater i fjolårets val. Håkan fick välförtjänt ett starkt stöd, men Per Åsling - även han en drivande och populär centerpartist - fick ett ännu starkare stöd. Det var oväntat, och vårt valsysten kan förvisso förleda väljare att tro att kandidaten högst upp får deras röst om de inte kryssar. Men Jämtland fick "bara" ett centermandat, och det gick till Per. Håkan blev djupt besviken, men kommer säkert att med sin kompetens och sitt engagemang att finna nya utmaningar, t ex är ett PR-företag i Östersund att gratulera till att få dra nytta av Håkan.

Jag och Håkan har naturligtvis mycket gemensamt som centerpartister och slåss för samma saker. Men centerpartiet är ju ett växande parti, och på några punkter tycker vi lite eller rätt mycket olika.

Om kärnkraften, som jag idag kan leva med innan de förnybara alternativen och effektiviseringar ersatt de fossila.

I regionfrågan, där jag är öppnare för att det finns ett behov av färre och starkare regioner.

I Eurofrågan, där jag är övertygad om att det är bättre med en valuta inom EU än att varje land skulle ha var sin, dvs 27 stycken. Och där jag tror att vartefter EU-länderna kommer allt närmare varandra i ekonomisk utveckling så ökar skälen för Sverige att ansluta sig till valutasamarbetet fullt ut.

Och så i EU-frågan, där jag är en varm vän av fred, frihet och ekonomisk utveckling genom det nära samarbete som EU innebär. Jag tycker att det vore en tragik om Sverige skulle lämna detta konstruktiva samarbete mellan allt fler av Europas länder, och jag tycker ärligen att EU-kritikerna och Håkan borde driva sina förslag -som ofta tillför något till debatten - inom EU och släppa tanken att Sverige borde lämna EU.

Håkan skrev ett negativt EU-inlägg på sin blog om det nya fördraget med farhågor för manipulation mm. Jag tror ju alltid på värdet av en fri och öppen debatt, och har svarat honom så här:


"Du målar med ditt inlägg upp en konspiratorisk bild av att manipulera igenom något, kanske du vill skrota EU och börja om på nytt med alla Europas länder - är det ett fyrtiotal? - ifrån ett vitt papper.
Jag menar att det är fullständigt orealistiskt. EU är det redskap som finns för att samarbeta, 27 länder är med och fler vill med. Ska dessa kunna samarbeta för fred, frihet och utveckling är ett nytt fördrag en tvingande nödvändighet. Det bygger helt på dagens olika fördrag, det ökar kvalificerade majoritetsbeslut i viss utsträckning på vetorättens bekostnad men det bygger också in mer förankring i europaparlamentet och de nationella parlamenten.
Var kompromissen ska landa mellan de 27 regeringar och 18 länder som godkänt det nya fördraget, och mellan de två folkomröstningar som av olika skäl sade nej, det får vi se och det är vad som nu diskuteras inom hela EU. Det sker inte genom någon hemlig agenda utan med stor genomlysning.
Jag bejakar en kritisk EU-debatt och EU-kritikernas analys och förslag behövs i frågan om hur EU ska utvecklas vidare. Men Håkan, kunde vi inte ändå vara överens om att släppa tanken att EU-samarbetet ska upplösas eller att Sverige skulle lämna EU?!
Det vår värld och vår världsdel behöver mer av är enligt min uppfattning ett förtroendefullt samarbete över nationsgränserna, och det vi behöver mindre av är låsningar mellan länder som försämrar möjligheterna till förståelse, fred och ekonomisk utveckling.

När Europas länder inte samarbetade inom EU, som idag, förödde regelbundna krig kontinenten med otäckt regelbundna mellanrum. Nu vävs våra öden ihop på en allt gemensammare marknad, och vi löser konfliktungar tillsammans istället för att eskalera dem. Jag tycker det är mycket bra!"

torsdag, januari 18, 2007

Spännande försvarskonferens

Min nya uppgift i försvarsutskottet gjorde att jag deltog i den "klassiska" konferensen i Sälen - på Högfjällshotellet - med Folk och Försvar. Ett mycket intressant och spänstigt program med mängder av intressanta människor från politiken, organisationer,myndigheter m fl.

Försvaret har förvisso bantats och förändrats mycket kraftigt se senaste åren, men spelar en mycket viktig roll för fred och frihet, givetvis.Dess växande internationella roll som fredsbevarare och "fredsframtvingare" vid internationella och inhemska konflikter betyder mycket där man finns och kommer att sättas in, och betyder också mycket nationellt.

Frågan om signalspaning är aktuell, ska försvarets radioanstalt - FRA - få fortsätta sig signalspaning mot yttre hot och ska detta också få ske i kabelnätet eller ej? Min synpunkt idag är att detta kan vara rimligt, men att då starkare krav uppställs på ett bättre skydd för integriteten än idag. Vi får se var regeringen landar i sin aviserade lagrådsremiss.

Sedan lång tid har en försvarsberedning med representanter för de olika partierna arbetat och sökt hitta en gemensam verklighetsbild inför försvarsbesluten. En ny beredning har nu utsetts, och det ska bli mycket stimulerande att få delta i det viktiga arbetet som representant för centerpartiet.
Vår tradition i Sverige är ju att försöka enas om breda majoriteter i just försvarsfrågorna, vi har ofta lyckats bra med det även om det varit en del fnurror det senaste decenniet. Min inriktning är att arbeta vidare i denna riktiga tradition.

lördag, januari 13, 2007

riksdagsrapport nr 5 jan 2007

Riksdagsrapport nr 5 jan 2007

Efter en mild och behövlig jul- och nyårstid varvar Sverige igång igen. Vi har en god konjunktur i världen och Sverige, arbetsmarknaden förbättras och den borgerliga regeringen och riksdagen genomför nu sina vallöften. Det känns med andra ord bra!

Jag summerar nu slutspurten i riksdagen förra året.

14 nov. Budgetdiskussioner i försvarsutskottet. Försvarsmakten är landets största myndighet, budgeten ligger på drygt 40 miljarder kr. Tidigare hade vi ett invasionsförsvar med 700.000 man i beredskap, nu trimmas ett insatsförsvar med 30.000 man i beredskap. Istället för 60.000 som genomgår grundutbildning blir det nu under 10.000, där andelen frivilliga kvinnor ökar. Och istället för att främst verka inom landets gränser blir nu vårt internationella deltagande som fredsstyrkor eller ”fredsframtvingande” styrkor allt viktigare. Nordic Battle Group med 2.000 pers ska stå stridsklar från jan 2008 för att skickas upp till 600 mil från Europa där freden är hotad.

ÖB gjorde en koncentrerad och bra genomgång över försvarets utveckling och utmaningar.

16 nov. Jag har lagt en motion om hur Sverige utöver sitt bistånd kan arbeta för att Afrikas jordbruk ska tillväxa. Det går nu i flera decennier snarare bakåt, till skillnad från Asiens jordbruk. Sverige bör med sina biståndsländer diskutera den nationella jordbruks-, landsbygds och företagspolitiken, som idag ofta inte ger jordbruksföretagandet några utvecklingsmöjligheter genom låga priser och obefintlig lönsamhet. Det verkar som om utrikesutskottet kommer att närmast tillstyrka motionen, vilket ju är ovanligt. Kerstin Lundgren (c)  driver på bra där.

17 nov. EU-nämnd. Bra framträdanden av Maud Olofsson och Eskil Erlandsson. Jordbruksdiskussionen om bananodling och dess likheter med mjölkproduktion eller ej…Obs att allt som sägs på EU-nämnden upptecknas och går att läsa på riksdagens hemsida under Utskottet/EU-nämnden – stenografiska uppteckningar.

17-18 nov. Östgötacenterns seminarium på Lunnevad med Åsa Torstensson m fl. Roligt att ministrar besöker våra möten! Genomgång av det politiska läget i kommuner och landsting, stimulerande! Centerpartiet är ofta med och tar ansvar i borgerliga majoriteter! Notabelt att m och s samarbetar i både Vadstena och Åtvidaberg…

19-21 nov. Med 5 riksdagskollegor till ”COSAC”-möte i Helsingfors, ca 150 parlamentariker från EUs olika länder som träffas varje halvår och diskuterar aktuella frågor. Det finska ordförandeskapet skötte värdskapet mycket proffsigt. Diskussioner om bl a en bättre förankring av EU-frågorna i resp länder. Statsminister Matti Vanhanen kommenterade bla Turkiets medlemskapsförhandlingar. Intressant att lyssna till Andrej Klimov från ryska Duman, visst hördes det att han ansåg Ryssland vara en stormakt. ”Svårt att samarbete med stater som ej vill vara Rysslands vän”.

21 nov. Kungamiddag. Faktiskt första gången jag gick igenom slottet, anrika pampiga lokaler. Hela riksdagen bjuden, massor av smokingar och någon enstaka mörk kostym, däribland min..Välkomstdrink, handhälsning med Kungen (formellt), Silvia (vänligt) och Victoria (avspänt glad), musik i den sal där riksdagen öppnades fram till ca 1975, mycket god måltid med lax i stora salen mot riksdagen. Principiellt är jag tveksam till att man ska kunna ”ärva ett kungarike” men visst sköter Kungafamiljen sitt uppdrag med den äran.

22 nov. ”Östgötabänken” träff med landshövdingen och länsrådet Magnus Holgersson, alltid givande. Genomgång aktuella frågor, viktigt att vi drar åt samma håll från länet om vi ska klara hem länets skäliga andel av t ex statliga infrapengar. Intressant att ”båtlyftet” över E 22 i Söderköping framstår som ett alltmer spännande alternativ (båtarna lyfts upp och flyter över vägen..!)

27 nov. LO-distriktet i Ög hade inbjudit alliansen till en träff i Norrköping. Bra initiativ, tycker jag, facket ska diskutera med alla politiska partier, inte enbart de röda! OK, tanken var väl att kritisera våra arbetsmarknadsförslag men det gjordes på ett sakligt sätt, och även diskussionen var givande. Från deras sida ett femtontal ledande företrädare med LO-distriktets ordf i spetsen, från vår sida Betty Malmberg, Karin Granbom och jag själv. Jag fokuserade på orättvisan att den som haft jobb ett halvt år varit tillförsäkrad 80 procent utan slut samtidigt som den ungdom som ej fått ett första jobb lika länge hänvisas till socialen.

29 nov. Information på polska ambassaden med den polsk-svenska riksdagsföreningen.

30 nov. Slutarbete med försvarsbudgeten i utskottet. Östgötabänksträff med Linköpings universitets rektor Mille Millnert. Givande. En fantastiskt utveckling för vårt universitet de senaste decennierna till runt 25.000 studenter, verksamhet i Norrköping osv. Tyvärr lite orättvist låga stöd från staten, som bör bli bättre.

4 -5 dec. Deltog på Brysselkonferens om Europas framtid med 3 andra riksdagsledamöter; Björn von Sydow (s), Bengt-Anders Johansson (m) och Jacob Johnsson (v). Diskussion kring hur EUs arbete ska förenklas och effektiviseras genom den nya s.k konstitutionen. I mitt korta inlägg förespråkade jag att ordet fördrag används liksom idag, ordet ”konstitution” kan uppfattas fel, samt att vissa begränsningar/förändringar görs med anledning av nejet i folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna. Talman Lipponen, Finland, avslutade konferensen, och hade samma uppfattning i de frågorna. Kommissionens ordförande Barroso hade ett livfullt pass med stort engagemang.

6 dec. LRF, Svebio och naturskyddsföreningen inbjöd till riksdagsfrukost. Stort intresse. Mycket bra genomgång av argumenten mot planerna på en fossilgasledning  genom mellansverige.
Middag i Rosenbad med försvarsutskottet och med försvarsministern som värd.

7 dec. EUs ”höge representant” i utrikesfrågor Javier Solana besöker Sverige, och träffade bl a försvars- och utrikesutskottet en timme. Framhöll bl a vikten av att Turkiet beviljas medlemskap i EU, och berömde det svenska engagemanget.

8 dec. EU-nämnd med Carl Bildt och Åsa Torstensson. Redovisade sina strategier inför ministerråd nästa vecka i Bryssel. Diskussion om Turkiets medlemskapsförhandlingar (Bildt) och bättre konkurrensregler för mobilsamtal utomland (Torstensson).
Em kommunal sektion i Linköping  med bla landstingsstyrelsens 1 v ordf Nilsson samt tunga kommunala c-företrädare från kommunerna.

11 dec. Riksdagsdebatt om försvarsbudgeten. Riksdagen är verkligen en effektiv skola, där man snabbt läser in och ”tvingas” bli kunnig i det nya området. Det ska erkännas att kunskaperna inledningsvis naturligen blir rätt ytliga, men de djupnar ju successivt. Jag betonade i mitt inlägg vikten av bred enighet i försvarspolitiken, och kritiserade sedan framförallt vänsterpartiet som vill skära bort 4 miljarder mer än regeringen från försvaret. S står oförändrat kvar på nivån 400 mkr mindre än regeringen, dvs samma summa som v var med på i fjol, vilket visar hur kompromisserna mellan v och s gick till i denna fråga; dvs v la sig platt för s! Nu yxar man till en besparing som är helt orimlig att genomföra, så att man kan lova reformer för pengar som egentligen inte finns.

12 dec. Nye partisekreteraren Anders Flanking talade på centergruppen. Ett mycket bra val av partistyrelsen!

13 dec. TV-sänd EU-nämnd med utfrågning av statsministern. Jag frågande om hur Sverige borde agera för att det nya EU-fördraget ska kunna träda i kraft, kanske göra som Finland och godkänna det som ett steg.

15 dec. EU-nämnd med Andreas Carlgren och Eskil Erlandsson. Andreas gör alltid utmärkt ifrån sig. Diskussion om GMO-grödor.

18 dec. EU-debatt på Mosebacke på söder, med Margot Wallström, Cecilia Malmström. Lars Ohly m fl. Jag pressade de två partier som vill upplösa EU för att sedan påbörja något annat och lösare samarbete….EU omfattar nu 27 av Europas länder, flera köar för att bli med. EU har betytt oerhört mycket för att vi har fred i Europa och för att vi tillsammans utvecklar välstånd och handel. Att då Sverige skulle avstå från att vara med och utveckla detta genom utträde ur EU vore tragiskt och fel, och de som driver detta tar på sig ett stort ansvar. Att däremot inom EUs ram diskutera hur samarbetet ska utvecklas, det är en helt annan sak och där behövs en sund EU-kritik som kan göra god nytta.

19 dec. Riksdagsbeslut om A.kassan, alliansen höll ihop bra. Fortfarande en av världens bästa a-kassor, men visst, sämre än det varit. Vår politik måste ses som en helhet, ska bli spännande att se den börja verka.

20 dec. Jag ställer en interpellation till infrastrukturministern om hur hon ser på Tjustbanans utveckling på kort och lång sikt. Ska diskuteras den 23 januari.

4 jan. Träff med biståndsminister Gunilla Carlsson, från vår valkrets!, en skicklig politiker som gör ett mycket bra biståndsministerjobb! Diskussion om bl a hur Sverige bättre än idag kan använda sina biståndsmedel och hur Afrikas jordbruk kan börja tillväxa istället för att stå still.

14-17januari. Ska bli intressant att delta i den årliga konferensen med ”folk och försvar” i Sälen. Återkommer med rapport i nästa Rapport!

måndag, januari 08, 2007

ska erfarenhet diskvalificera en minister..?

Är bara människor med erfarenhet från den offentliga sektorn och fackförbunden obefläckat lämpliga att bli ministrar i svenska regeringar? Innebär det inte några förutfattade meningar eller vissa lojaliteter? Var LOs avtalssekreterare en obunden och därmed lämplig arbetslivsminister? Eller kan man kanske vara minister även om man levt ett liv som människa med engagemang både i det ena eller det andra?! Är det kanske t o m en merit!

Är engagemang i att äga, driva eller vara med och styra företag blackar om foten som bör diskvalificera till ministerposter?

Nej, självfallet inte. Snarare tvärtom.

Det är faktiskt glädjande hur de allra flesta på aftonbladets nätomröstning uttalar förtroende för Carl Bildt, trots det höga tonläget från opposition och media i frågan.

Eskil Erlandsson är självfallet en alldeles utmärkt jordbruksminister, och det vore beklämmande om det faktum att han äger en skogsfastighet skulle anses vara negativt, det är snarast tvärtom.

Det märks i mediadebatten allt som oftast hur starkt det socialdemokratiska problem- och värderingsformuleringsförsprånget lever kvar; privata företag i offentliga sektorn är fult och lite även i övrigt...vinst i offentliga sektorn är jättefult och rätt mycket även i övrigt....erfarenhet från näringslivet är komprometterande och fel för en minister, medan erfarenheter från stat, kommun och fack är rätt..., ersättningsnivåer i A-kassan nedanför 80 procent är skrämmande lågt medan skattesänkningar för vanligt folk från Europas högsta nivåer är rätt obehövligt...osv.

Maktskiftet är nog viktigare än vad de flesta även hos oss inser!

fredag, januari 05, 2007

Dödshjälp - ja, det är rimligt

Förr...anågs självmord vara ett svek mot samhället och mot Gud. Den som tog sitt liv fick inte vila i vigd jord.

Nyligen fick en oerhört svårt handikappad person i Italien, som bara kunde blinka med ögat tror jag, hjälp med att sluta sitt liv. Katolska kyrkan, för vilken livet är heligt och där ett "för tidigt slut" är en synd, tillät inte denne svårt sjuke person en kristen begravning.

Vi lever dag 2007 6 miljarder mänskor här på jorden. Vi lever allt längre och kan bota allt fler sjukdomar.

Den som nalkas slutet av sitt liv och lider svårt, är svårt sjuk eller mycket gravt handikappad och själv vill somna in, ska detta under noggrann uppsikt kunna tillåtas eller ska det förbjudas och vara ett brott eller en synd...

Min mening är att en människa idag ska kunna erhålla dödshjälp om hennes situation är mycket svår, och om hon själv efter stor eftertanke har tagit ett självständigt beslut om detta.

tisdag, januari 02, 2007

Heja Europa, heja EU!

Det är 2007 nu, och låt oss hoppas att vår värld kan utvecklas positivt, vad gäller t.ex mindre krig och terror, mer fred och frihet, större kraft för mindre CO2-utsläpp och en bättre miljö osv.

Min nyårsförhoppning är bl a att vi i Sverige brett kan acceptera vårt medlemskap i Europeiska Unionen och främst diskutera hur Europa kan samarbeta allt bättre genom det i praktiken enda existerande redskapet EU. De som en gång sade nej till EU och som fastnat i den åsikten hade argumentet att EU var en liten rikemansklubb och borde omfatta hela Europa. Nu är huvuddelen av Europas länder medlemmar i EU, och de flesta utanför är på kandidatlistan eller vill komma dit. Det är bra att EU-samarbetet granskas och det är också bra med en EU-debatt om vad som bör förändras och förbättras i EU-samarbetet, och där har självfallet också de inte så EU-entusiastiska mycket att bidra med.

Det är för mig helt uppenbart att ett bättre fungerande EU-samarbete med dagens 27 medlemsländer kräver att nu gällande olika fördrag förs samman till ett nytt Fördrag, det som i debatten oftast kallas konstitution - främst av både varma ja - respektive nejsägare.

Alla medlemsländernas folkvalda regeringar har accepterat det nya fördraget, och 18 länder har godkänt det, nu senast Finland samt Rumänien och Bulgarien.

Efter det att två folkomröstningar i Framkrike och Nederländerna sagt nej pågår nu en tid av eftertanke - reflektion. Tyskland är ordförandeland detta halvår och ska försöka öppna upp för en lösning.

Den här frågan utnyttjas lite av EU-motståndarna till att driva sina nej-argument genom krav på folkomröstning. En stor majoritet i riksdagen är för det nya fördraget och de flesta partier vill att riksdagen fattar beslut i frågan.

Vi får se hur fördraget kanske kommer att benämnas fördrag istället för konsitution, och att några bitar förändras och/eller reduceras.

Vi får verkligen hoppas att EU löser upp den här frågan innan Sveriges ordförandeskap andra halvåret 2009, annars får vi ett mycket hett och viktigt halvår då.
Jag tycker att vi i Sverige bör -lite beroende på hur frågan utvecklar sig under 2007 - överväga att godkänna fördraget. Det är ändå en tydlig signal ju fler länder som gör detta.

Och att ett enklare och effektivare regelverk för vårt gemensamma samarbete i EU är av stor vikt för att EU ska kunna utvecklas och bidra än mer till fred och välstånd i vår världsdel, det är ett obestridligt faktum.