lördag, september 25, 2010

Förbjud SMS och handhållen Mobil vid bilkörning!

Staffan Danielsson, riksdagsledamot från Östergötland (C), delar inte regeringens inställning att det fortfarande ska vara tillåtet att köra bil och hålla mobiltelefonen i handen för samtal eller sms.

- Jag har vid flera tillfällen motionerat om att endast handsfree mobilanvändning ska tillåtas vid bilkörning. Endast några få länder i Eu tillåter fortfarande handhållen mobilanvändning i bilen, och alltfler rapporter visar på riskerna med detta.

- Att det kan förbättra trafiksäkerheten om man fingrar på mobilen och SMSar torde ingen mena, självfallet innebär detta en oacceptabel trafikfara.

- Att det förbättrar trafiksäkerheten att man kör med ena handen på ratten och den andra vid örat torde heller ingen mena, självfallet är handsfree klart trafiksäkrare.

- Argumentationen att SMS och handhållna mobilsamtal måste få vara tillåtet eftersom man också samtalar med bilpassagerarna är också märklig. Jag bejakar att man får prata med varandra i bilen och även i handsfree mobiltelefon. Men någonstans måste gränser dras och det är liksom i övriga Europa rimligt och riktigt att förbjuda handhållen mobiltelefonering. Och att SMSande under bilkörning omedelbart måste förbjudas är för mig en självklarhet.

- Regeringens argumentation övertygar inte, och jag kommer att intensifiera mitt arbete för att få en ändring till stånd, säger Staffan Danielsson

Länk till TT och Aftonbladet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,